Wednesday, March 27, 2013

26.03.2013 PsychischeVermogensDagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
26 maart 2013

PsychischeVermogens    
Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel die jullie komt begroeten op deze fijne dag! Hoe gaat het met jullie kostbare Harten? Het voelt zo goed om weer bij jullie te zijn vandaag. Ik BEN nu met jullie, haal diep adem om werkelijk mijn aanwezigheid te voelen. En ik bedoel dit, Lieve Mensen, STOP en doe het!  Haal diep adem in door je neus en blaas dit door je mond  naar buiten en wees stil. Want in deze stilte ligt alles. Denk aan me, roep mijn naam en vraag om mijn hulp, de woorden zijn niet belangrijk. Wat belangrijk is, is je Liefdevolle intentie. Hoe meer jullie Liefde in je hart voelen voor mij, hoe meer jullie Liefde in je hart hebt die je voor jezelf hebt en voor dit moment in de tijd, hoe duidelijker ik voor je zal verschijnen. Voel je me nu? Het maakt niet uit als dat niet zo is. Wees heel vriendelijk voor jezelf als je niets voelt. IK Ben met je of je nu wel of niet voor mij aanwezig bent. Je vermogen om mijn aanwezigheid te bespeuren zal zich in de tijd ontwikkelen als je dit wilt, als je met mijn boodschap begint. 

Inderdaad Lieve Mensen, jullie psychische vermogens beginnen te ontwaken terwijl jullie wakker worden. Er is niets ‘geks’ aan, of niets ‘geks daar buiten’ over  psychische vermogens, ze zijn volmaakt normaal. Dit is je natuurlijke staat van zijn. Dit is wat het betekent om permanent met God te zijn verbonden, met Alles Dat Is, met de IK BEN dat IK BEN. Het betekent dat je toegang hebt tot Alles Wat Er Is. Jullie hebben directe toegang tot alle kennis van het Universum die in je hart woont en die zal in je ervaring komen op diverse manieren. En dit zijn jullie diverse psychische vermogens. Sommige mensen zijn meer horend, dat betekent dat ze ‘stemmen’ zullen horen, andere mensen zijn meer visueel en ze zullen beelden ‘zien’, weer anderen zullen dingen ruiken en zo voorts. Lieve Mensen, jullie allemaal hebben toegang  tot het volledige spectrum van vermogens maar sommige zullen meer voorkeur voor jullie hebben en eerst prettiger voor jullie zijn. Het ontwikkelen tot verschillende vermogens zal een prioriteit beginnen te worden in je leven terwijl je hun fundamentele belang zult beginnen te begrijpen in jullie bestaan. 

Lieve Mensen, zoals ik jullie al vaak heb meegedeeld, angst en twijfel zijn absoluut de meest verwoestende gevoelens die in het pad staan van de menselijke spirituele ontwikkeling. Lieve Mensen jullie zijn spirituele Wezens die een menselijke ervaring hebben. Het is tijd dat jullie dit aanvaarden als je Waarheid. Psychische vermogens zijn normale instrumenten van een spiritueel Wezen, jullie hebben dat alleen vergeten. En wat je houdt je vast in die staat van geheugenverlies? Vrees en twijfel, mijn Lieve Vrienden, vrees en twijfel. Jullie is geleerd en jullie zijn gehersenspoeld in het denken dat psychische vermogens iets zijn die gevreesd moeten worden. Aan jullie zijn vele, vele, vele gelegenheden gegeven om deze werkelijkheid te bevestigen. In feite zijn veel zielen geïncarneerd op deze planeet om die status quo te beschermen en om jullie in het duister te houden en te scheiden van je aangeboren vermogens. Deze Dierbare Zielen zijn degenen die het vermogen brengen om het psychische een slechte naam te geven. 

Lieve Mensen, jullie moeten dit begrijpen en het grotere plaatje zien. Dit is een zeer opzettelijke aanval op jullie soevereiniteit en jullie power om Wezens op deze planeet te zijn. Het is tijd opdat jullie je aangeboren powers en vermogens begrijpen. Jij bent werkelijk een zeer machtig wezen en zij die jou regeren en voorstellen beter te zijn dan jij en besluiten maakt namens jou met hun eigen agenda voorop alles dat zij denken en doen, deze individuen willen niet dat jullie je eigen macht begrijpen en ze hebben een wereld geschapen waar je leert om bang voor jezelf te zijn.

Lieve Mensen, op de een of andere manier lopen jullie allemaal weg van jezelf. Word wakker en stop met weglopen. Er is niets om bang voor te zijn. Sta stil en adem. Jullie allen hebben de macht in je, jullie allen hebben antwoorden in je. Jullie zijn getraind om te denken dat al je angsten buiten je liggen. Dat jullie een krachteloos slachtoffer zijn van omstandigheden. DIT IS NIET WAAR.  De grootste vrees die je onder ogen moet zien zit in je, alles dat je op de plek zet die je afhoudt van het begrijpen van je eigen prachtige gouden kracht. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik zal naast je staan zoals talloze Wezens van Licht dat ook zullen doen als je wilt zien dat je niets te vrezen hebt dan de vrees zelf. God Zegene jullie Dierbare Harten. Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/