Friday, March 29, 2013

28.03.2013 Boodschap van Moeder Maria

Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
28 maart 2013

Boodschap van Moeder Maria    Namasté, mijn Geliefde Kinderen van God. Dit is Moeder Maria die bij jullie komt vandaag. Nogal onverwacht, de boodschapper doet een goed werk in de schok om vandaag mij te ontvangen in plaats van mijn Zoon! 


Dus, het is mij een genoegen om mezelf aan jullie te introduceren. Natuurlijk weten jullie wie ik ben en ik wil graag even tijd van je nemen om het verschil te voelen tussen de energie van mij en de energie van mijn Geliefde Zoon Lord Emanuel. Terwijl hij jullie lang heeft onderwezen, is dit een moment om stil te staan, om een diepe ademhaling in je wezen te halen,.. een zeer diepe inademing mijn Geliefden, zo diep als jullie mogelijk in je buik kunnen trekken en dan een langzame uitademing uit je mond. Goed gedaan, buitengewoon. En voor de bedriegers bij jullie, neem even een moment om het toch te doen, want jullie bedriegen slechts jezelf tegen een meest wonderbaarlijke ervaring. Ik vraag jullie om je te verbinden met de essentie van jezelf, de essentie van JOU, zodat je de essentie van mij kunt voelen en opmerken. 

Ik ben nu bij jullie, terwijl je deze woorden leest, net zoals mijn Zoon bij jullie is als je die van hem leest. Als je dit moment oppakt zul je het verschil VOELEN.  Lord Emanuel heeft jullie geleerd dat je onderscheiding van het allermeeste belang is in de dagen die komen. Het is echt van het grootste belang dat jullie leren het verschil te onderscheiden in juist en verkeerd, in goed en slecht, in Waarheid en geen waarheid. Mijn Geliefden, dit is zo erg belangrijk voor jullie toekomstig gemak voor de doorgang door het leven en ik geef jullie een gelegenheid om een zeer veilige plek te hebben om je vermogen te beginnen te gebruiken om jullie pad te VOELEN in de energie die naar jullie wordt verspreid.

Dus voel nu je pad, Het is een schok voor je (en voor de boodschapper!) dat ik het vandaag ben. Nu, jullie hebben alleen mijn woord daarvoor. Mijn boodschapper heeft haar eigen onderscheiding al uitgevoerd om te bevestigen of ik het wel of niet ben die zegt IK BEN en zij is intens getraind in de energieën van het Opgestegen Rijk, dus zij heeft een hoofdstart, zoals je wilt. Maar dat is het waarom zij het is die voor mij schrijft en niet totaal elk  persoon. Begrijpen jullie het verschil mijn Geliefde Mensen? Dit is ook een belangrijk punt. Deze boodschapper is niet maar een ‘leeg vat’ zij is in vele levens hooglijk getraind voor deze taak.  En weer,  gebruik dus je eigen onderscheiding en vraag je hart of je voelt dat dit waar is en of je wel of niet deze boodschapper vertrouwt. Je moet reeds een niveau van vertrouwen hebben ontwikkeld of anders zou je deze boodschap niet eens geopend hebben om die te lezen. Ik feliciteer je voor je keuze en onderscheiding tot zover!

Dus, terug naar mij en mijn energie. Het is Moeder Maria die bij je is vandaag. Voel mijn energie. Neem deze gelegenheid aan die ik jullie aanbied om feitelijk het verschil te voelen tussen deze boodschap en alle anderen die je hebt gelezen van mijn Geliefde Zoon Meester Jezus. Julie zien, mijn Geliefden, woorden dragen energie en de woorden die jullie lezen dragen de energie die via de boodschapper wordt overgedragen en ondersteund door mij terwijl je de woorden leest. Er is zoveel meer in deze boodschap dan je kunt zien en wat jullie is geleerd, en dat betekent dat het geschreven woord in deze vorm krachtiger is dan jullie je kunnen voorstellen en inderdaad niets is wat lijkt op wat jullie begrijpen vanuit school.

Deze boodschappen specifiek zijn werkelijk zeer krachtig omdat ze een helende frequentie dragen van energie die zijn eigen intelligentie heeft en dat zal gevoeld en geïnterpreteerd worden door jullie op precies het niveau van begrijp dat je nodig hebt. Jullie zullen precies ontvangen wat je ervan nodig hebt, zelfs als dat een negatieve reactie is, begrijpen jullie wat ik bedoel? Alles heeft waarde vanuit deze woorden omdat ze allemaal gecodeerd zijn met de energie van Liefde, de meest krachtige, helende kracht in het Universum. Deze boodschapper zit ook op het niveau van training om de zuivere frequentie van deze Goddelijke Liefde door te geven. 

Dus, net zoals woorden gebruikt kunnen worden voor het Licht, kunnen ze ook voor het duister worden gebruikt. Ik vraag jullie om totaal waakzaam te zijn de hele tijd als je boodschappen leest uit de Hogere rijken. Check ALTIJD met je hart. ALTIJD. Voel de liefdesvibratie erin omdat die niet kan worden nagemaakt. Jullie hart zal het verschil weten en jullie zonder twijfel achterlaten met de kwaliteit van informatie en de codering in de woorden.

Mijn Geliefde Kinderen van God, jullie zijn zo prachtig en zijn me zo Lief. Het is mijn absolute genoegen geweest en diepste eer om de gelegenheid te hebben gekregen om met jullie vandaag te spreken. Zoals alle Opgestegen Meesters kunnen jullie mij aanroepen en ik zal je te hulp komen. Ik belichaam de Liefde van de Moeders, de Liefde van de Moeder God. Laat me dit, voor nu en altijd, over jullie heen douchen. Laat me jullie in een Liefde omhelzen welke jullie vergeten hebben dat die bestaat. Dank jullie mijn Dierbare Harten, jullie Moeder Maria zal nu vertrekken. Namasté mijn Geliefden, Namasté. Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Winny

Thursday, March 28, 2013

27.03.2013 Home Sweet Home, Oost West Thuis Best
Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
27 maart 2013

Home Sweet Home, Oost West Thuis Best    
Gegroet Lieve Mensen!  Ik ben het, Lord Emanuel die jullie warm begroet vandaag. Het maakt niet uit welk weer er is buiten je huis, je kantoor, of waar je nu bent. Mogen jullie de stralende zonneschijn van God IK BEN, van Alles Dat Is, voelen, die laait in je borstholte, die de eeuwige zonneschijn laait, laait, laait van het stralende prachtige Licht van God dat jullie zijn. Voel dat jullie hart zich verbreedt, Lieve Mensen, laat die warme gloed in je hart zich verbreden, verbreden en voel echt een zon in je en die zal het bleekste van de dagen ophelderen, want jullie stralen zonneschijn reiken naar buiten en raken alles aan dat om je heen is, zo machtig zijn jullie. Jullie buitenste wereld wordt letterlijk veranderd als die gekust wordt door jullie stralende beschijning van Licht en Liefde die vanuit je hart uitstroomt. 

De Weg van het Hart is mijn pad, Lieve Mensen. Want in jullie hart ligt alles dat je nodig hebt om te weten hoe je het rechte en nauwe pad naar huis moet lopen. Jullie zijn verloren Lieve Mensen, jullie zijn 13 millennia zonder je navigatie systeem geweest. Jullie zijn deze fundamentele verbinding, welke je ‘sat nav’, je satelliet verbinding is, vergeten. Zonder deze informatie zwerven jullie, verloren zonder richting , rennen in cirkels, stuntelen in het eindeloze drama van het leven en leren door pijn. 

De keuze om los te raken van de intelligentie van je hart, jullie directe lijn naar ‘huis’ kwam  van jullie en dat was inderdaad een zeer moedige keuze, maar een die jullie allemaal maakten met het weten dat je allemaal weer thuis kon komen. Deze keuze werd gesteund en toegelaten door het Gezelschap van de Hemel, want de enorme waarde werd gezien die intrinsiek was voor deze val in het duister. Maar, er werd een time limit(tijdsbeperking) ingesteld voor dit kleine avontuur in de lagere dimensies en in het beperkte bewustzijn en bewind van het duister. De tijd is daar Lieve Mensen, genoeg is genoeg zeiden jullie en dit werd luid en duidelijk gehoord.

Lieve Mensen, het is tijd om je verbinding met thuis weer te herwinnen en met nog veel, veel meer. Zie je, dualiteit is een vorm van opvoeding voor de ziel die volmaakt aanvaardbaar is in een bepaald spectrum. Jullie Vader-Moeder God stond de creatie van dualiteit toe in een bepaald aanvaardbaar spectrum om een arena te maken waarin jullie jezelf kunnen ontdekken en beleven als een afgescheiden individuele aanwezigheid van God. Het was nooit, ik herhaal:  nooit bedoeld dat het spectrum van Licht en Duister zich zo lang zou uitstrekken als dit heeft gedaan, dis is een mis-creatie van de mensheid. 

In het aanvaarde spectrum van dualiteit zijn alle lessen veel zachtaardiger dan men hier op Aarde ervaart en de Kinderen van God verliezen nooit hun verbinding met thuis. Daarom heeft ieder individu altijd toegang tot hun Zielen Plan, het pad dat ze gekozen hadden voor hun incarnatie in het stoffelijke rijk uit en om volledige verbinding te hebben met al hun gidsen, leraren en bewaarders in de Hogere Rijken van bestaan. De hele ervaring is een vriendelijke ervaring en alhoewel die stoffelijk is en er levenservaringen moeten zijn, is er vrede en kalmte en ontspanning rond deze belevenis die nogal heel anders is dan de stoffelijke ervaring op Aarde.

Begrijpen jullie mijn bedoeling Lieve Mensen? De stoffelijke ervaring in de dualiteit is een aanvaarde Creatie van Vader-Moeder God voor hun Kinderen maar die was nooit bedoeld om zo streng/wreed te zijn en het was nooit bedoeld dat een Kind van God deze ervaring in zou gaan zonder verbinding met ‘thuis’. Dit gebeurde eonen geleden door de val van de mensheid uit de Genade, toen die verbinding met thuis was afgebroken.

De tijd is gekomen voor een grote Goddelijke Interventie (Tussenkomst)  om deze staat van zaken om te keren. Maar, Lieve Mensen, er is een belangrijk onderscheid dat jullie moeten begrijpen. Niet alleen hebben jullie je verbinding met ‘thuis’ voor je omgedraaid, maar jullie stijgen feitelijk omhoog door de dimensies, jullie Gezegende Planeet Aarde is de spiraal van Evolutie omhoog aan het draaien en neemt alle leven die op haar evolueert met zich mee.
Dit betekent dat jullie thuis aan het komen zijn, terwijl je nog in de stoffelijke dimensie van bestaan zijn. Dus jullie verbinding met thuis wordt hersteld maar uiteindelijk WORDEN jullie thuis. Want jullie zijn thuis. Lieve Mensen, jullie brengen de Hemel naar de Aarde. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel, de sleutels naar het Koninkrijk zitten in je hart. God Zegene jullie. Namasté. Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Winny

Wednesday, March 27, 2013

26.03.2013 PsychischeVermogensDagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
26 maart 2013

PsychischeVermogens    
Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel die jullie komt begroeten op deze fijne dag! Hoe gaat het met jullie kostbare Harten? Het voelt zo goed om weer bij jullie te zijn vandaag. Ik BEN nu met jullie, haal diep adem om werkelijk mijn aanwezigheid te voelen. En ik bedoel dit, Lieve Mensen, STOP en doe het!  Haal diep adem in door je neus en blaas dit door je mond  naar buiten en wees stil. Want in deze stilte ligt alles. Denk aan me, roep mijn naam en vraag om mijn hulp, de woorden zijn niet belangrijk. Wat belangrijk is, is je Liefdevolle intentie. Hoe meer jullie Liefde in je hart voelen voor mij, hoe meer jullie Liefde in je hart hebt die je voor jezelf hebt en voor dit moment in de tijd, hoe duidelijker ik voor je zal verschijnen. Voel je me nu? Het maakt niet uit als dat niet zo is. Wees heel vriendelijk voor jezelf als je niets voelt. IK Ben met je of je nu wel of niet voor mij aanwezig bent. Je vermogen om mijn aanwezigheid te bespeuren zal zich in de tijd ontwikkelen als je dit wilt, als je met mijn boodschap begint. 

Inderdaad Lieve Mensen, jullie psychische vermogens beginnen te ontwaken terwijl jullie wakker worden. Er is niets ‘geks’ aan, of niets ‘geks daar buiten’ over  psychische vermogens, ze zijn volmaakt normaal. Dit is je natuurlijke staat van zijn. Dit is wat het betekent om permanent met God te zijn verbonden, met Alles Dat Is, met de IK BEN dat IK BEN. Het betekent dat je toegang hebt tot Alles Wat Er Is. Jullie hebben directe toegang tot alle kennis van het Universum die in je hart woont en die zal in je ervaring komen op diverse manieren. En dit zijn jullie diverse psychische vermogens. Sommige mensen zijn meer horend, dat betekent dat ze ‘stemmen’ zullen horen, andere mensen zijn meer visueel en ze zullen beelden ‘zien’, weer anderen zullen dingen ruiken en zo voorts. Lieve Mensen, jullie allemaal hebben toegang  tot het volledige spectrum van vermogens maar sommige zullen meer voorkeur voor jullie hebben en eerst prettiger voor jullie zijn. Het ontwikkelen tot verschillende vermogens zal een prioriteit beginnen te worden in je leven terwijl je hun fundamentele belang zult beginnen te begrijpen in jullie bestaan. 

Lieve Mensen, zoals ik jullie al vaak heb meegedeeld, angst en twijfel zijn absoluut de meest verwoestende gevoelens die in het pad staan van de menselijke spirituele ontwikkeling. Lieve Mensen jullie zijn spirituele Wezens die een menselijke ervaring hebben. Het is tijd dat jullie dit aanvaarden als je Waarheid. Psychische vermogens zijn normale instrumenten van een spiritueel Wezen, jullie hebben dat alleen vergeten. En wat je houdt je vast in die staat van geheugenverlies? Vrees en twijfel, mijn Lieve Vrienden, vrees en twijfel. Jullie is geleerd en jullie zijn gehersenspoeld in het denken dat psychische vermogens iets zijn die gevreesd moeten worden. Aan jullie zijn vele, vele, vele gelegenheden gegeven om deze werkelijkheid te bevestigen. In feite zijn veel zielen geïncarneerd op deze planeet om die status quo te beschermen en om jullie in het duister te houden en te scheiden van je aangeboren vermogens. Deze Dierbare Zielen zijn degenen die het vermogen brengen om het psychische een slechte naam te geven. 

Lieve Mensen, jullie moeten dit begrijpen en het grotere plaatje zien. Dit is een zeer opzettelijke aanval op jullie soevereiniteit en jullie power om Wezens op deze planeet te zijn. Het is tijd opdat jullie je aangeboren powers en vermogens begrijpen. Jij bent werkelijk een zeer machtig wezen en zij die jou regeren en voorstellen beter te zijn dan jij en besluiten maakt namens jou met hun eigen agenda voorop alles dat zij denken en doen, deze individuen willen niet dat jullie je eigen macht begrijpen en ze hebben een wereld geschapen waar je leert om bang voor jezelf te zijn.

Lieve Mensen, op de een of andere manier lopen jullie allemaal weg van jezelf. Word wakker en stop met weglopen. Er is niets om bang voor te zijn. Sta stil en adem. Jullie allen hebben de macht in je, jullie allen hebben antwoorden in je. Jullie zijn getraind om te denken dat al je angsten buiten je liggen. Dat jullie een krachteloos slachtoffer zijn van omstandigheden. DIT IS NIET WAAR.  De grootste vrees die je onder ogen moet zien zit in je, alles dat je op de plek zet die je afhoudt van het begrijpen van je eigen prachtige gouden kracht. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik zal naast je staan zoals talloze Wezens van Licht dat ook zullen doen als je wilt zien dat je niets te vrezen hebt dan de vrees zelf. God Zegene jullie Dierbare Harten. Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Winny

Thursday, March 21, 2013

21.03.2013 De IK BEN Die IK BEN

Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie

21 maart 2013

De IK BEN Die IK BEN    

Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het Lord Emanuel die vandaag weer bij jullie komt. Het is mijn wens dat de woorden die ik jullie breng, je gemak en troost brengen, en misschien een beetje verlichting voor heel veel onderwerpen die dicht bij jullie hart liggen en op sommige dagen wil ik mijn leringen verduidelijken die zeer bemodderd werden langs het pad, soms zelfs vervormd voor gewin van degenen die wat ik bedoelde beter wilden laten uitkomen voor henzelf. De tijd komt snel dichterbij waarop alle Grote Waarheden zullen worden onthuld aan de massa van de mensen. Want er is maar Een Waarheid.

De dingen zijn zo bemodderd geworden Lieve Mensen omdat de Grote Wijsheid Leringen die eeuwen geleden aan de massa’s werden geleerd, aan het volk gegeven werden bij de fase van evolutie die voor die tijd juist was. Dus, zelfs zonder de vervorming voor de winst van de hebzuchtige en op macht beluste mensen, zijn zelfs zuivere leringen ontgroeid aan de massa van het volk. Dus als men dit voor ogen houdt, boven op de schandelijke manipulatie van de feiten door wereldgodsdiensten en nu de advent van de ‘New Age’ beweging, zien jullie, Lieve Mensen, er is op deze Aarde heel veel verwarring.

Ik wil nu terugkeren naar jullie Gezegende Aarde Lieve Mensen, zodat de massa van het volk het kan zien, op een tijd in de toekomst. Nu wordt er gedacht door krachten die groter zijn dan ik ben, dat het niet veilig is voor een Geascendeerd Wezen om te incarneren. Er is bevolen dat er geen Opgestegen Meester op jullie Aarde zal incarneren totdat er een voldoende aantal  mensen zijn op jullie Aarde die tot op een voldoende niveau zijn ontwaakt. Dus, mijn Lieve Mensen, we hebben boodschappers aangewezen rond jullie planeet om de Waarheid voort te brengen en om die informatie te verspreiden aan de massa van het volk die zal luisteren om het pad voor te bereiden voor de Grote Komst van de Meesters. 

En jullie mijn Lieve Mensen, spelen een groot deel in dit Goddelijke Plan, want de tijd komt eraan Lieve Mensen, en die komt snel dichterbij, waarop grote veranderingen op jullie planeet zullen zijn en dat de massa van het volk  klaar zal zijn om te luisteren naar degenen die de Waarheid vasthouden. En omdat jullie dit zeer goed weten, de Waarheid staat op voor de toets van de tijd, de Waarheid wint de dag voor elke mens die op deze Aarde is, en het maakt niet uit hoe klein hun Godsvonk is of hoe flauw hun Licht, ieder menselijk wezens heeft de capaciteit om de waarheid te kennen als ze die horen, er is genoeg verstand over gebleven in de massa van het volk, als ze eenmaal ontwaken voor de Waarheid in de mate waarvoor de mensen van de Aarde onder controle zijn gehouden, er is genoeg verstand over gebleven en genoeg Licht op deze planeet zodat de massa van het volk de Waarheid zal weten als ze die horen. 
Want jullie, mijn Lieve Harten zullen die uitspreken en lieve goedheid, jullie harten Laaien het Licht van God naar buiten voor iedereen om dat te zien. Zelfs als je dit zelf niet beseft Lieve Harten, jullie zijn zo ver gegroeid, jullie bewustzijn is boven alle verwachting gerezen en als jullie mijn Lieve Mensen, woorden meedelen van wijsheid, dan komen die voort vanuit de uitstraling van je wezen, deze vibratie is van zuiver Licht, want jullie zijn de Kinderen van het Licht, de vibratie van zuiver Licht die jullie uitzenden in de woorden die je uitspreekt, en het is deze vibratie die er toe doet. Lieve Mensen, woorden zijn woorden, ze kunnen buitengewoon beperken en dezelfde woorden kunnen door 2 mensen worden uitgesproken maar alleen zij van het Licht kunnen de Waarheid bezielen op een dergelijke manier dat het aankomt, dat het hun binnenste raakt, zogezegd, die waar klinkt en onwrikbaar is. 

Lieve Mensen, ik vraag niet van jullie dat je aan de hele wereld begint te verspreiden wat je weet, tenminste nu nog niet in ieder geval! In deze tijd, Lieve Mensen, is het veel belangrijker dat jullie JE WAARHEID LEVEN.  Dat betekent dat je je leven leeft overeenkomstig wat voor jou waar is, en geen aandacht schenkt aan gedachten en oordelen van anderen,  en niet acht wat er van jullie wordt verwacht door je familie en dat je leeft door vanuit je Hart te luisteren en te spreken en je Hart te volgen. 

Lieve Mensen, dit zal makkelijker en makkelijker worden als het Licht dagelijks toeneemt  op jullie planeet. Jullie zijn een laaiend Licht van God en als alles dat niet jij is, wegvalt, als jullie de Waarheid leven van wie je werkelijk bent, dan schijn je zo helder dat je niet kan worden genegeerd door anderen. Mensen zullen het Licht van God in je en uit je zien schijnen, jullie ogen zullen vonken als edelstenen en ze zullen je vragen, wat maakt jou zo speciaal? 

Lieve mensen, dit komt omdat je de Waarheid zult meedelen. Dat we allemaal speciaal zijn dat ieder van ons op deze planeet een Zoon of Dochter is van God. Wij zijn een Groot Schepper Ras, de IK BEN Die IK BEN en jullie zullen de Grote Woorden van God die door mij werden uitgesproken: IK BEN de Weg en de Waarheid en het Leven. En jullie zijn dat Lieve Mensen, jullie zijn dat. Dit is mijn Belofte aan Jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik Houd van jullie, Gezegende Harten. Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Winny

Tuesday, March 19, 2013

18.03.2013 Alles is goed
Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie

18 maart 2013

Alles is goed (in orde)   
Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het Lord Emanuel. En het is mijn grootste genoegen om vandaag weer bij jullie te zijn, Lieve Mensen. Voel de warmte van mijn Liefde voor jou, zich om je heen wikkelen, terwijl je deze woorden leest. Alles is Goed en Alles zal Altijd Goed zijn. Dit is een wijze zin om je te herinneren want het is de Waarheid. Het maakt niet uit in welke huidige omstandigheden je zit, het maakt niet uit wat je relatie met geld is, het maakt niet uit wat de huidige relaties zijn met Geliefden en het maakt niet uit wat er bezig is voor je baan, je werk, Alles is Wel en Alles Zal Wel zijn. 

En ik hoor jullie Lieve Mensen  als je in verzet komt tegen deze Waarheid. Je zeg tegen me ‘hoe kan alles wel zijn als ik schuld heb?’… ‘Lieve Heer, Hoe kan alles wel zijn als mijn huwelijk is gebroken?’…  ‘Geliefde Emanuel, hoe kan alles wel zijn als ik net mijn baan heb verloren en geen middelen heb om mijn gezin te voeden?’  En steeds maar verder, gaat het. Lieve Mensen. Ik weet het. Ik weet het. 

Omdat leven hier, in deze tijd, op deze Aarde, uitdagend is en het dat al vele, vele millennia zo is geweest. Lieve Mensen, jullie wilden in deze tijd incarneren op deze planeet. Alles dat je op deze Aarde beleeft is VOOR jullie beraamd. Niet tegen jullie Lieve Harten. Als je deze Waarheid in je begrip kunt opnemen, zal het een lange weg gaan om je geluk(wat er met je gebeurt) om te keren. Alles, absoluut zonder uitzondering, gebeurt jullie in volmaakte Goddelijke Orde om je elke gelegenheid te geven om in een grotere versie van jezelf te komen. Ieder probleem is een gelegenheid om in de Grote God aanwezigheid te stappen, die je bent.

Lieve Harten, ieder groot gebeuren in jullie leven was zorgvuldig gepland en is deskundig voor je georkestreerd om op deze Aarde te ervaren. Dit besluit is niet lichtjes gemaakt en vele, vele, vele Grote Wezens van Licht zijn betrokken om je raad te geven over wat het beste voor je is om te ervaren, in elk gegeven leven. Veel van die grote gebeurtenissen zijn gebonden door Kosmische Wet en moeten worden vervuld door ‘contract’ en dit is door jullie overeengekomen voor je incarnatie. Ik zal herhalen dat deze besluiten niet licht zijn genomen, het is een grote eer om toestemming te krijgen om alles te beleven wat er is op jullie Gezegende Planeet Aarde in de stoffelijke laag. Het is met grote eer en nederigheid en met diepe dank aan Vader-Moeder God dat jij incarneert op je plek op deze planeet.

Voordat jullie hier kwamen wist je dat sommige ervaringen niet makkelijk zouden zijn, jullie wisten dat je problemen onder ogen moest zien die je schrik aanjagen, je uitstrekken naar je absolute limit en daar nog voorbij, problemen die je op je knieën zouden krijgen, dat je om genade zou gaan smeken, die je oceanen van tranen zouden laten huilen. Jullie wisten dit allemaal en toch kwam je hier en kwamen jullie heel verlangend hier, barstend van zin om alles te beleven. Omdat jullie wisten dat achter die uitdagingen triomfen liggen, dagen waarop je wint, de dag na de tranen als je je schoon en brandnieuw voelt, het gevoel van jezelf weer oppakt om als een ware held overnieuw te beginnen. Jullie kennen de wonderbaarlijke, niet te meten vreugde van het geluid an een baby’s eerste schreeuw, je kende de blijdschap van het nemen van de eerste stap van je kind, dat het zijn eerste woord spreekt, jullie kenden de vreugde om blijdschap te voelen van Liefde voor elkaar, de menselijke kameraadschap, het gevoel van tegen alle beter weten in, jullie wisten dat dit hier ook was. Jullie kenden de smaak van koffie, van chocolade, de ervaring van een ijsje, de reuk van de machtige Roos, van vers geknipt gras, het gevoel van zand tussen je tenen, dit alles was van jullie om te smaken/proeven.

Lieve Mensen, voor dit Alles, kwamen jullie en dit alles maakt de Aarde totaal uniek want jullie zullen niets dergelijks ergens anders kunnen beleven, in de hele Schepping niet. Lieve Mensen, er zijn geen per ongelukken in dit Universum. Er zijn geen vergissingen. Alles is in volmaakte Goddelijke Orde overeenkomend met de Universele Wet en die wordt gehandhaafd, overzien en georkestreerd door talloze legioenen van het Licht. 

 Alles is Wel en Alles zal Wel zijn. Accepteer dit als jullie Waarheid en je leven zal onmiddellijk ten goede veranderen. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik houd van jullie Lieve Harten, Ik Houd van jullie. God Zegene jullie.

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Winny

Saturday, March 16, 2013

15:03:2013 -- Hogere Liefde


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie op

15 maart 2013


Hogere Liefde


Gegroet Lieve Mensen, ik ben het Lord Emanuel die bij jullie komt vandaag. Het voelt zo goed Lieve Mensen om vandaag bij jullie te zijn. Want IK BEN nu direct naast je terwijl je deze woorden leest. Neem een moment om mijn aanwezigheid te voelen op welke wijze je mij ook opmerkt. Want IK BEN altijd hier als je mijn woorden leest en ik zal altijd komen als je me vraagt. En ik nodig je uit om mijn aanwezigheid op te roepen wanneer je me ook nodig hebt. Alhoewel ik begrijp dat je altijd mijn duwtjes voelt om me aan te roepen als je een probleem hebt, of in zorg zit maar vandaag wil ik je er aan herinneren dat we elkaar ook bij blijere gelegenheden kunnen ontmoeten, voel mijn Liefde over je heen stralen in ogenblikken van triomf en blijdschap maar ook op donkere dagen als je mijn Licht  nodig hebt in het donker. Waar je ook over wilt praten, IK BEN altijd hier voor je Lieve Mensen, rust even bij me als je dat voelt te willen doen.

Lieve Mensen, ik dring er bij je op aan om die verbinding te maken met de Hogere Rijken,  zo vaak als je er aan denkt, want dit is waar je al je kracht uit kunt halen die je nodig hebt om ‘in de wereld te zijn, maar er niet van te zijn.’ Want dit is het pad van een Meester. Om in deze wereld te zijn maar er niet van te zijn. Dat betekent Lieve Harten dat je in het stoffelijke rijk bestaat op jullie planeet aarde maar dat je niet in de drama’s gaat van de wereld op het niveau van dualiteit, in de duw en trek dynamiek van het drama waarin de massa van de mensen nog werken. Dat zegt niet dat je daardoor meer of beter bent, het is gewoon dat je uit het drama en uit het massa bewustzijn stapt dat je in angst vasthoudt en onder controle houdt.

Lieve Mensen, rond deze tijd, in deze 7de Gouden Periode kunnen jullie dit niet doen zonder hulp van het Opgestegen Rijk, Want erin betrokken zijn en om hulp vragen van de Hogere Rijken is dit jullie “omhoog helpende hand’ zoals je wilt, uit het moeras van dualiteit. Dit is de Hogere Macht die je uit de greep kan tillen van dat massa bewustzijn, de stap omhoog die je nodig hebt.

Lieve mensen, in het verleden werd dit gedaan in vele, vele jaren in vele, vele levens van gedegen studie en toewijding en aandacht. Deze keer is het heel anders. Deze keer, door de toestand van de mensheid en om redenen die voorbij het zicht liggen van deze specifieke boodschap, worden jullie als nooit tevoren geholpen om je uit de lagere dimensies te tillen en om uit de greep te ontsnappen van het massa bewustzijn.

Omhoog reikend naar je eigen Christus bewustzijn en dat van de Hogere Rijken geeft je de kracht die je nodig hebt om tussen de mensen van de Aarde te zijn, om te functioneren tussen de mensen om je niet in een grot of op een berg te verbergen, of in een tempel of in een klooster. Nee, Lieve Mensen, deze keer loop je tussen de mensen, net zoals ik deed. Maar om tussen de mensen te lopen, om relaties te handhaven met familie, vrienden en liefhebbenden die in hun natuur zijn opgestegen, wat een Hogere Liefde is, zogezegd, kan alleen worden bereikt door de hulp en tussenkomst van de Hogere Rijken in de lineaire tijd die voor ons beschikbaar is.

Slechts de Goddelijke Interventie van jullie Opgestegen familie kan je de kracht en sterkte geven die je nodig hebt om tussen de mensen te zijn die jou niet begrijpen, om tussen de mensen te zijn die jullie willen afbreken, om bij de mensen te zijn die onvriendelijk zijn en onvriendelijke dingen doen aan andere mensen. Om tussen de massa van de mensen te zijn en om in je volle Licht te lopen, om op een liefdevolle manier te spreken, om niet op wrede woorden te reageren van mensen, om hogere grond te nemen op elke moment, om niet te worden beïnvloed door de buitenste wereld op elke wijze, dat kan alleen worden bereikt met onze hulp en bijstand.

Laat ons binnen en we zullen het pad voor je ruimen. Nodig ons uit in je leven en we zullen het gevaar verderop verwijderen, we zullen je pad makkelijk maken, we zullen de juiste mensen regelen om je leven binnen te lopen op de juiste tijd, we zullen dingen laten gebeuren voor je zoals je wilt zo lang als dit overeenkomt met het grotere goed voor iedereen die erbij is betrokken.

Lieve Mensen, IK BEN stelt niet voor dat je je macht weggeeft aan de Hogere Rijken. Dit was misschien een oude weg om zo over ons te denken. Wij zijn jullie familie, je Broeders en Zusters en we zijn niet beter dan jullie, we zijn slechts een kleine stukje verder op het pad en als men dit niveau van spirituele ontwikkeling verkrijgt, is alles dat wij doen om het pad achter ons soepeler, helderder, makkelijker te maken voor onze Broeders en Zusters achter ons.

We laaiden een spoor voor jullie om te volgen, ik demonstreerde op deze Aarde wat je kunt bereiken in een leven op deze planeet als je je wilt overgeven aan de Hogere machten en die jou te laten leiden en te vertrouwen dat wij misschien vanaf dit voordelige punt een beter idee kunnen hebben van wat het beste pad voor jullie is om verder te gaan om op het nauwe pad van de Meester te lopen.

Lieve mensen, stop om alleen te worstelen. Geen menselijk wezen kan je geven wat je nodig hebt wat betreft spirituele voeding. Jullie weten dit, daarom zoek je de eenzaamheid in de buitenste wereld. Zoek het Gezelschap van de Hemel en je zult alles ontvangen dat je nodig hebt om deze wereld in te gaan zonder vrees, zonder schaamte, zonder schuld, geen spijt maar met het Licht van God dat Laait als een zon op je borst en in de Liefde van God die zich over je uitstort zodat alles aan je zal worden gegeven. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel, vraag en ik zal komen. Laat mij met je wandelen. Ik Houd van je.


Channeller: Gillian Ruddy


Archives available atContact Us

info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Winny

Thursday, March 14, 2013

13.03.2013 DuidelijkheidDagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie

12 maart 2013

Duidelijkheid  

Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel die bij jullie komt vandaag. En laat me geen vergissing begaan Lieve Mensen, ik ben het Lord Emanuel. Voel mijn tegenwoordigheid nu zodat je weet dat ik het ben. Zoveel charlatans zijn gekomen om vernieling aan te richten op jullie planeet, zo veel die zich vermommen als het Licht terwijl ze in feite niets anders zijn dan puppets van het duister. Maar ik wil jullie niet moeten overtuigen, Lieve mensen, hier is het dat ik jullie vraag om in je eigen kracht te stappen en je eigen Grote God kennen. Voel de woorden van deze boodschap , voel ze in je hart, in de kern van je wezen, merk je hun kracht? Kun je vrede in jezelf voelen die door hen wordt vergroot? Lieve Mensen, jullie zouden deze boodschappen niet lezen als je niet met de woorden mee resoneerde wat in hen vervat ligt,  maar wat ik jullie hier dringend aanraad is om zelf te voelen wie IK BEN.


Ik zal volmaakt eerlijk met jullie zijn Lieve Mensen, deze boodschappen zijn een trainingsgrond niet alleen voor de boodschapper maar voor iedere ziel die ze leest. Deze boodschappen zijn opleiding en training, om jullie voor te bereiden op wat er gaat komen. En jullie hebben misschien gemerkt dat het focus kort geleden op VOELEN is gericht. IK Ben vraagt jullie telkens weer om je weg te VOELEN.  En ik verontschuldig mij niet om steeds weer terug te komen op dit onderwerp, telkens over dit onderwerp sprekend op een andere wijze op een andere manier, zodat jullie gewend raken aan dit om het door je leven heen te voelen. Lieve Mensen, ik kan dit niet genoeg aan jullie uitdrukken. Jullie vermogen om te voelen is in orde en wat er fout is, is zo belangrijk en zal een grotere en grotere betekenis krijgen in de dagen die komen als het Goddelijke Plan voor de Aarde werkelijk aan de oppervlakte begint te komen voor iedereen om dit te zen.De duistere mensen hebben hun greep verloren en ze zitten op een zinkend schip. Hen is elke gelegenheid geboden om zich naar het Licht te keren en velen van hen hebben dat gedaan. Zij die herhaaldelijk de hulp en de vergeving van het Licht hebben geweigerd klemmen zich vast aan de verkruimelende infrastructuur waarvan ze dachten dat die ondoordringbaar was. Zij die overblijven hebben zichzelf in een hoek gedrongen en zullen nu iedere truc gebruiken uit hun massale boek van bedrog om zo veel mogelijk verwoesting als mogelijk is te veroorzaken op hun weg naar buiten.  Daarom vraag ik jullie om aandacht te geven aan hoe jullie voelen en om in je hart te leren voelen wie er wie is. Want als het gordijn valt over de duistere regering en als hun geniepige manieren worden blootgesteld aan iedereen om die te zien, zullen ze jullie proberen te overtuigen van hun onschuld en zullen ze de waarheid vervormen en verkeerde informatie geven om de massa van de mensen  in verwarring te brengen. Zij doen dit al met grote vaardigheid maar als de tijd komt dat de massa van het volk ten slotte leert wat er werkelijk gebeurt op deze planeet, zal er grote verwarring zijn en chaos als deze bedrijvers van afschuwelijke wreedheden die ze op deze Aarde uitvoerden, proberen om zichzelf in te dekken en om met hun  snode misdaden tegen de mensheid  weg te komen.  Dan is het dat jullie je gevoelens gaan oproepen en je onderscheidingsvermogen. Als de massa van het volk niet weet wie te geloven, zullen het moedige Strijders zijn van het Licht, en ja, dat zijn jullie, dat zijn jullie Lieve Mensen, om een standpunt in te nemen om enige helderheid aan de massa te brengen. Lieve Mensen, jullie werden geboren met ongelooflijke krachten van onderscheiding, dat is hoe jullie zijn mar velen moesten je gevoelens afsluiten om op deze wrede planeet Aarde te kunnen overleven. Velen van jullie zijn verdoofd geworden en hebben hun gevoel gestopt of stopten aandacht te geven aan je gevoelens om door te kunnen gaan op deze planeet. Want maak geen vergissing, dit is een vijandige omgeving speciaal voor degenen van het Licht. Lieve mensen, wat ik tegen jullie zeg is dit, jullie hebben al machtige krachten van onderscheiding, jullie weten al hoe je je pad moet voelen, jullie kennen ‘de slechte appel’ al als je er een ziet. Ik ontsteek alleen maar en blaas de vlammen aan van de kracht in je door je te vragen om deze spier nu beginnen aan te spannen. Weet dat jullie veilig zijn om weer te gaan voelen, weet dat jullie veilig zijn om je gevoelens opnieuw te gaan voelen. Het tij is aan het keren, niet langer hoeven jullie in deze emotionele woestijn te lopen. Liefde is voor jullie beschikbaar, het is overal om je heen, open je mijn Lieve Mensen, open je. Het is Veilig. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik Houd intens van jullie.  


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Winny

Saturday, March 9, 2013

08.03.2013 Kinderen van het Licht
Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
8 maart 2012 

Kinderen van het Licht


Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het Lord Emanuel die vandaag bij jullie komt. Het is mijn een grote eer dat jullie me vandaag ontvangen, Lieve Mensen. Het voelt zo goed om op deze wijze door jullie ontvangen te worden. Jullie zijn zo speciaal en heel kostbaar voor mij want jullie banen een spoor  en laten dat achter, mijn Lieve Mensen. Jullie hebben je afgekeerd van het religieuze dogma waarvan je wist dat dit niet voor jullie was. De moed die dit kost om je af te draaien van de aanvaarde kijk op dingen is groot en moet nooit worden onderschat. Zie de waarde in jezelf, Lieve Mensen, zie hoe verbazend jullie zijn, dat jullie niet accepteren wat niet goed en juist voor je voelt.

En ik vraag van jullie dat jullie voor je Waarheid staan, Lieve mensen. Ik vraag jullie in deze tijd van overgang om op je grond te staan. Julie hebben lang genoeg op deze weg gestaan om stevig te weten wat jullie Waarheid is. Er zal spoedig een tijd komen waarop van jullie wordt gevraagd om deze Waarheid uit te zaaien naar iedereen die erom vraagt. En er is nog een belangrijk ding mijn Lieve Mensen. Jullie waarheid kan niet die van een ander zijn. Jullie kunnen alleen maar voelen wat voor jezelf juist is en je moet nooit je wil opleggen aan een ander. Wat juist voor jou is, is alleen juist voor jou en is misschien niet het pad van een ander. Lieve Mensen, jullie kunnen nooit de angels en mogelijkheden zien en alles is niet wat het lijkt te zijn. Want om deze reden kun je niet beoordelen wat het best voor iemand is, alleen zij zelf kunnend dit doen en de vaardigheid van een verlicht mens is om mensen te leiden naar hun eigen sterkte, liever dan hen te vertellen wat het best voor hen is.

De krachtigste weg waarop je de waarheid kunt uitzaaien is om die Waarheid te leven. Want om jullie Waarheid te leven zoals je die ziet, zal je leven bloeien en zullen jullie in omstandigheden gedijen waarbij je ziet dat anderen langs de kant van de weg vallen. Dan is het dat jullie schitteren, dat is waar alle anderen die niet het Licht zien of die zich nog vasthouden aan de oude wijzen, of mensen die nog hun macht weggeven aan regeringen en leiders die in hun hart niet het beste met hen voor hebben, het is wanneer deze mensen vallen dat jullie zullen omhoog komen en iedereen zal dan willen weten wat jullie hebben dat zij niet hebben

Dan kunnen jullie hen vertellen, Lieve Mensen, als een meedelen. Deel mee wat voor jullie heeft gewerkt, niet wat jullie denken dat werkt voor hen. Demonstreer openlijk je Liefde voor God. Zeg mensen dat er een God is en dat God geen patriarchaal figuur is maar een Heel Wezen dat is samengesteld uit volmaakt gebalanceerde mannelijke en vrouwelijke energieën. Zeg hen dat de Kinderen van God, die jullie allemaal zijn, zoals alle kinderen een Vader en een Moeder hebben. Leg bloot dat de religies de Moeder God hebben verwijderd uit de bijbel en uit het massa bewustzijn.

Sta voor je Waarheid, spreek openlijk dat jullie weten dat er een Schepper is, een God die een Liefdevolle God is, een God die alles voorziet voor zijn kinderen en in overvloed, in een overvloedige Goddelijke voorziening, en dat er nooit lijden op Aarde bedoeld was en dat het de menselijke soort is die lijden mis-creëerde en die lijden bestendigde op deze planeet en dat het aan ons allen is om op te staan voor verandering. Spreek openlijk uit dat onze Vader-Moeder God geen wraakzuchtige God is en dat deze onwaarheid verspreid werd om de massa van de mensen te beheersen.

Lieve Mensen, jullie voelen de veranderingen in je, jullie weten wat er gebeurt met Moeder Aarde, met jullie stoffelijke lichamen, en jullie weten wat je devotie voor het pad van Licht jullie heeft gebracht. Jullie beginnen de veranderingen in jezelf te voelen. Lieve mensen het is tijd voor je om te zien dat al deze veranderingen en alle beroering in je persoonlijke leven je verder naar voren voert naar een plaats waar je in de komende dagen in je Waarheid kan staan en in je kracht. Al dit harde werk is geweest om het oude weg te vegen, om een pad te ruimen voor het nieuwe dat nu naar binnen brandt, dag na dag, het Licht van God laait op jullie planeet en heft jullie allen op.

Lieve Mensen, we gaan een tijd binnen waarin het Licht het kaf van het koren zal scheiden, zogezegd. Zij die van het Licht zijn en weten wat de Waarheid is van dit Universum en zij die nog geloven in de onwaarheden die hen  een leven lang met kracht zijn opgedrongen.
Veel van die recalcitrante zielen hebben voldoende Licht en een goed hart en zullen groeien als het Licht ten slotte de duistere greep op Aarde breekt, zodat iedereen dat ziet. Dit is DE TIJD WAAROP JULLIE ZULLEN OMHOOG GAAN, Lieve Mensen, de tijd waarin jullie stevig in het Licht zullen staan en alle vragen beantwoorden van hen die willen weten waar jullie de kracht vandaan halen, waar jullie je moed vandaan halen, waar jullie dat Licht in je ogen vandaan halen, waar jullie dat optimisme vandaan halen en waarom voor jou alles werkt. En waarom jullie zo gelukkig zijn en zo ongelooflijk prachtig. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik zal direct naast jullie staan en alle mijn Christus Liefde naar jullie stralen, Kinderen van het Licht. God Zegene julie.


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Winny

Friday, March 1, 2013

27:02:2013 -- Een LiefdeDagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie op

27 february 2013
 
Een Liefde 


Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel die jullie vandaag begroet en met meer energie dan ooit tevoren begroet ik jullie deze ochtend. Kunnen jullie het voelen Lieve Mensen? Degenen onder jullie die erg gevoelig zijn voor veranderende energieën zullen er zich hier al van bewust zijn en ik moedig ieder en elk van jullie aan om een moment te nemen om het te voelen. Pauzeer voor een moment mijn Lieve Harten en neem een hele diepe ademhaling en wanneer je dat doet voel dan de expansie in je en sta alle Liefde en Licht toe die voor je beschikbaar zijn om te ontvangen. Het maakt niet uit hoe je je voelt op dit moment, het kan niet anders dan dat je opgetild wordt. Voel me nu met jou als je deze woorden leest en neem nog een diepe ademhaling, deze keer wetende dat IK met je BEN, dat ik al je zorgen zie, alles dat jou tegenhoudt en geef het allemaal aan mij Lieve Mensen, al was het alleen maar voor de tijd die we nu hebben.

Want deze verlichting van lasten, mijn Lieve Mensen, is de natuurlijke weg voor het Geascendeerde Wezen, een natuurlijk gebeuren wanneer er een uitwisseling plaatsvindt van welke communicatie dan ook met een ander Wezen. Te vergemakkelijken, te troosten, te sussen, te begrijpen, te helpen op elke mogelijke manier met een hart zo vol van Liefde dat het overstroomt en helemaal over het Wezen wordt uitgeschonken en dit is niet  afhankelijk van dat Wezen. Dit betekent dat het niet uitmaakt hoe ver dit Wezen afstaat van de status van een Kind van God, of hoe ver hun gedrag moge zijn van laten zien dat ze een Hemels Spiritueel Wezen zijn, of welke woorden er uit deze persoon komen, het maakt niet uit hoe  ver ze staan van het Licht van God, het maakt niet uit.

Mijn Lieve Harten jullie zijn dichterbij dan ooit tot zo’n staat van zijn. Dit is jullie natuurlijke staat. Het is tijd nu om te gaan kijken naar jullie mede Wezens als Kinderen van God en te kijken naar al het leven als de onpersoonlijke uitdrukking van Vader-Moeder God. God is omnipresent, dit betekent dat God overal is en dit heeft een hele letterlijke betekenis, het hele maaksel van het hele Universum is God, is geschapen van Alles Dat Is. En jij bent een Kind van God gemaakt naar het evenbeeld van God en daarom in alles dat je ziet, elk Wezen dat je ontmoet is van JOU, is van Creatie.

Dit zou voor sommigen van jullie wellicht een brug te ver kunnen zijn maar ik vraag jullie om elk bevooroordeeld idee aan de kant te schuiven voor een kort moment. Ik vraag je aan de volgende Waarheid te denken. Wij zijn allen Een. Dit is een concept met vele lagen dat je laag voor laag zult gaan begrijpen terwijl jullie ontwaken mijn Lieve Mensen. Maar diep binnenin dit gelaagde concept ligt de waarheid dat het maaksel van dit Universum van jou is, alles dat je ziet, voelt, aanraakt, ruikt is van jou. Dus mijn Lieve vrienden, niet alleen zijn jullie mede-mensen jullie Broeders en Zusters, zij zijn in wezen jullie! We zijn allen Een en we zijn allen levend, ademend en bestaand binnen Alles Dat Is zoals we bestaan in afzonderlijke lichamen in het fysieke vlak van bestaan.

Dus wanneer je een andere ziel veroordeelt veroordeel je jezelf. Wanneer je anderen veracht voor hun misleidende handelingen, veracht je jezelf. Wanneer je een ander als lager inschat dan jezelf, minacht je jezelf. Als je boos bent op iemand, ben je boos op jezelf. Wanneer je een ander bekritiseert, bekritiseer je jezelf. Jullie begrijpen het idee mijn Lieve Mensen, denk ik!

Op dezelfde wijze, wanneer je naar een ander menselijk wezen kijkt met volledige compassie, met het diepe begrip dat ze een prachtig Kind van God zijn, ONGEACHT WAT DAN OOK zij aan de buitenkant laten zien, als je je hart opent, waarbinnen het Licht en Liefde van God zich bevindt en je staat het toe dat de Liefde van God uit je hart stroomt en dat het Licht van God voortschijnt vanuit je borst als een schitterende zon op een ander mens of dier of plant of elk levend iets op deze aarde, dan schenk je de Liefde van de Vader-Moeder God over jezelf uit.

Dit kan uiteraard op een letterlijke manier opgevat worden wanneer je kan begrijpen dat elk Licht of Liefde of God dat voortstroomt vanuit jou het Universum instraalt en wordt gehoord en gevoeld door elk Wezen in de Schepping. Het Licht van God en de Liefde van God dat vanuit jouw hart stroomt draagt letterlijk jouw naam, jouw energetische handtekening, en het kan gelezen en gevoeld worden door ieder Wezen in het geheel van de Schepping en dat Liefde en Licht gevoeld worden en naar jou wordt teruggestuurd door elk wezen in de Schepping. Dit is mijn Belofte aan jou. IK BEN Lord Emanuel. En ja, dat is inderdaad veel Liefde mijn Dierbaren. Het is van jou, straal het uit, ontvang het en het Hemels Koninkrijk wordt je aangereikt.

Channeller: Gillian Ruddy


Archives available atContact Us

info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Jassi

26:02:2013 -- ZonsopgangDagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie op

26 february 2013
Zonsopgang 

Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel die jullie vandaag komt begroeten. Is het niet prachtig, Lieve mensen dat iedere dag op jullie planeet opnieuw wordt geboren? Ver-nieuwd?  De zon komt altijd op, die faalt nooit. Iedere dag is een gloednieuwe dag waarop je de kans krijgt om opnieuw te beginnen, pik jezelf op of ga op dezelfde manier door. Ben nu even een moment met mij Lieve Mensen, om die waarheid te ontvangen. Adem diep het weten in dat je veilig bent. Dat iedere waargenomen fout, ieder woord of gedachte, daad of actie die in boosheid is gedaan, ieder opgemerkt slecht gevoel, kan worden achtergelaten en als de zon opkomt op een gloednieuwe dag, dan heb je de gelegenheid om iets anders te doen.


Kijk naar de zonsopgang voor wat die is, mijn Lieve Mensen, een gloednieuwe dag. Een hele dag waarin je gisteren kunt vergeten en om dingen anders te doen, of als je totaal vervuld en voldaan bent, een hele nieuwe dag om meer van hetzelfde te doen! Hoe velen van jullie zitten in die laatste categorie? Hoe velen van jullie zouden niet een enkel ding willen veranderen in je leven en vandaag leven zoals je gisteren deed? Neem nog een tijdje om hierover na te denken Lieve Mensen. Zijn jullie totaal gelukkig met het leven? Heb je alle vervulling en die prachtige relatie met je ouders, je echtgeno(o)t(e), met je kinderen? Spring je ’s morgens verlangend uit bed om met je dag te beginnen, verlangend om naar je werk te gaan? Vult jouw baan je met vuur en passie? Worden jullie gedoucht met Liefde door je vrienden en buren?

Mijn Lieve Mensen, de duistere dagen van dualiteit lieten jullie geloven dat je een beperkte keuze hebt voor gebeurtenissen, mensen en omstandigheden in jullie leven. Het bewustzijn van dualiteit liet jullie geloven dat je een slachtoffer van omstandigheden was, geboren in de familie die je leven zou vormgeven. Een leven van maar weinig keuze.

Lieve Mensen, jullie trekken uit dit oude paradigma weg. Het is nu tijd om volledig te begrijpen en te accepteren dat je volledige controle hebt over jullie leven. Jullie hebben complete keuze over met wie je je tijd wilt doorbrengen en hoe je die dag wilt doorbrengen. Het rad van Karma is verdwenen, de matrixen van veel 3 dimensionale dynamieken zijn ineen gestort, jullie kunnen beginnen het verschil te merken hoe dit je dagelijkse leven gaat maken. Jullie kunnen beginnen te merken wat er voor je werkt in je leven en wat niet. Je kunt beginnen om niet meer in staat te zijn bepaalde mensen te tolereren, waarmee je eerder perfect kon omgaan. Je kan verrast zijn dat je je totaal anders voelt over iets waar je vroeger een grote passie voor had. Die veranderingen zijn allemaal perfect.

Lieve Mensen, je kunt het leven van je dromen hebben. Het is veilig om je hoofd naar buiten te steken, boven de borstwering uit, zeg maar.  Je kunt merken dat de banden van dualiteit je niet langer binden en dat je in staat bent om je hoofd boven de dikke modder van menselijk drama en de duw-en-trek dynamiek van de 3de dimensie uit te steken. Je kunt je iets meer in staat gaan voelen om uit te spreken wat er in je geest zit en om voor jezelf op te staan en je kunt verrast en een beetje geschokt zijn door de veranderingen die je in je leven ervaart.

Lieve Harten, je kunt dit allemaal een beetje verontrustend vinden omdat oude manieren wegvallen om plaats te maken voor het nieuwe. Maar ik zeg tegen jullie verheug je hierover! Begin te merken hoe je je VOELT over bepaalde mensen en bepaalde omstandigheden. Dit is jullie kompas. Je hart is je gids. Alles waar je op moet letten in deze turbulente tijd is je hart. Wat vertelt je hart je? Met wie wil je hart goed omgaan en met wie wil het zijn? Lieve Mensen dit is alle leiding die je nodig hebt.

Het maakt niet uit hoe onstabiel je je misschien voelt, jullie hebben alle kracht om een voet voor te andere te blijven zetten terwijl elke stap in de richting van je hart wordt gezet. Iedere dag dat je struikelt, iedere dag die je moeilijk vindt, iedere dag waarvan je denkt dat je niet weet waar je je naar toe moet richten, wees in vrede. Want elke dag is een gloednieuwe dag waarop je opnieuw iets kunt oppakken en een keuze maken om de dingen anders te doen.

Lieve Mensen, niets, en ik zeg weer tegen jullie: NIETS  is belangrijker dan jullie blij zijn. Laat elk besluit op elk moment gebaseerd zijn op wat je hart en je voelen je vertellen met je kompas gericht op geluk. Als je geen geluk/blijdschap kunt binnengaan, dan zet je kompas op wat je maar beter doet voelen dan je je op dit moment voelt.

Mijn Lieve Harten, niets is bewonderingwaardiger van het menselijke ras dan jullie vermogen om tegenspoed te overkomen. Jullie ongelofelijke vermogen om op te staan en door te blijven gaan. Dit is een ongelofelijke kwaliteit en jullie allemaal hebben die met emmers vol! Kijk naar de zonsopgang, voel de aanwezigheid van een Gouden Zon in je hart en weet dat je veilig bent en dat alles meer dan in orde komt. Vrede op Aarde, welvaart en vreugde zijn voor jullie. Dit is mijn belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel, voel mijn zonneschijn in jullie hart.

Channeller: Gillian Ruddy


Archives available atContact Us

info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Winny

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/