Wednesday, June 1, 2016

Nederlands -- Lord Emanuel -- Adem Met MijBoodschappen van Wijsheid en Inspiratie
31 mei 2016           Adem Met Mij
Gegroet! Gegroet, Lieve mensen, Ik ben het, Lord Emanuel komt bij jullie vandaag op deze dag der dagen. Het is een lange tijd geweest voordat dit kwam en het voelt altijd goed om op deze manier weer terug te komen, om met jullie op deze wijze te zijn en om Van jullie te Houden op deze wijze, wat voor sommigen van jullie zo direct kan zijn als het is. Adem met mij, Lieve Mensen, zoals altijd beginnen we met de ademhaling. De ademhaling is letterlijk alles. Lieve Mensen en ik wil dat je een lange diepe inademing doet en een lange diepe langzame uitademing waarbij je al je zorgen uitblaast, al jullie stress en al jullie bedenkingen en dat je dit blijft doen Lieve Mensen, niet tot het uiterste, en er is geen noodzaak voor ademhalingstechnieken, gewoon op een ontspannen manier alsof je geen verplichtingen in de wereld had, adem in de lucht want het is je voeding en adem alles uit dat je niet meer hoeft op dit moment.
Elk moment heb je de kans om uit te ademen wat niet langer meer nodig is. En dit is het waarmerk (hallmark) van een Meester of zal ik zeggen iemand die de stoffelijke laag van bestaan heeft bemeesterd, alles kan worden losgelaten op het moment. Alles dat je niet meer hoeft kan in een ademhaling worden losgelaten. Doe dat nu en ben nu hier met mij. Wees aanwezig voor mij en niets anders. Voel je hart, voel je hart in het centrum van je borst en adem van hier uit in en uit en voel mijn aanwezigheid bij je als je deze woorden leest zodat je efficiënter de energie kunt oppikken terwijl je leest. Maak je geen zorgen over je ademhaling als je me eenmaal voelt, ga terug naar wat normaal voor je is en maak je geen zorgen over het missen van iets. Dat is onmogelijk.
Lieve mensen, jullie zijn zo ver gekomen. Zo’n lange weg en jullie zien dat niet. Dit proces van ascentie, het pad waar jullie allemaal op zijn is nooit eerder in kaart gebracht op de wijze zoals jullie het allemaal individueel voltooien, er kon geen manier zijn dat je had geweten hoe het zou gaan worden want er was geen een die voor jullie dat had ervaren die je dat kon uitleggen, omdat het nooit eerder gedaan werd.
Jullie goeroe’s en grote leraren die voor jullie gegaan zijn hebben goed gedocumenteerde wijsheid en grote literatuur achter gelaten over het algemene pad en de algemene verwerkelijkingen die naar ons toe komen omdat er alleen maar Een Waarheid is. Maar niemand is door deze evolutie gegaan op de manier zoals jullie het doen en ook nog ‘en masse’ en met de gehele planeet. Jullie zijn Degenen die zullen voortleven om het verhaal te vertellen hoe het op deze manier gaat, jullie zijn het die deze verhalen zullen meenemen naar de toekomst want jullie ‘schrijven op’ hoe het feitelijk is om in zo’n snel tempo met een opstijgende planeet uit het duister te trekken van dualiteitsbewustzijn om naar het Licht van Eenheid te gaan. Nu, begrijpen jullie je moed en dapperheid? Nu, zien jullie je vasthoudendheid en je veerkracht? Begrijpen jullie nu waarom jullie op dit uitdagende pad lopen? Omdat jullie dat kunnen! En je doet het!

Lieve Mensen dit kan voelen op een lang en uitgetrokken proces en ik weet dat velen van jullie wensen dat het ‘sneller’ kon gebeuren dan het gaat maar jullie beoordelen de dingen, begrijpelijk, vanuit een heel nauw perspectief en in plaats van naar het groter plaatje van je planeet te kijken, blijf dan bij het kleine plaatje van je innerlijke wereld. Want dit is waar de massale veranderingen overvloedig zijn en de enige plek waar je de waarheid zult vinden. Als je niet gestopt bent om een tijdje te kijken, stop dan. Nu en kijk. Of moet ik zeggen, ga voelen. VOEL jezelf.

Je kunt je ogen sluiten als dat helpt om ‘naar binnen te gaan’ en wees even stil en voel onder al die emotionele turbulentie, onder al die ups-and-downs van het leven, voel wat daar onder ligt. Ah… ja, dat. Dat. Leg je aandacht daarop. Voelt dit als Gouden Licht? Voelt dat Goddelijk? Voelt dit als Altijd Aanwezig? Voelt dit onverwoestbaar? Voelt dit als onwrikbaar, voelt het: niet te stoppen? Voelt dit Eeuwig? Voelt dit met jou op elke wijze: niet voor te stellen? Voelt dit als jij?

Ja, Jij. De eeuwige Jij die met jou is geweest, onveranderd sedert je 5, 10, 15, 20 jaren oud was en meer. Jij, die Jij, dichterbij dan dichter bij de Ene die ligt onder oordeel en de innerlijke kritiek, de Gene die onder de slagen ligt die je nog steeds jezelf geeft, de Gene die luistert naar deze woorden, NU. Ik praat tegen Jou. De Gene IK BEN, De Gene die we allemaal Zijn.

Deze jou die nu kan voelen en dit wat je nu kunt verbreden en dit waar je je aandacht op kunt leggen wanneer je besluit om te stoppen, om te vertragen en om de bloemen te ruiken. De Ene IK BEN. De Ene die ervaart hoe het is om jou te zijn, de ene die ervaart wat het is om stoffelijke ziekte te voelen, de ene die ervaart wat het is om gefrustreerd te zijn, de ene die ervaart wat het is om een ander te haten om geen duidelijke reden, anders dan ze gewoon plat en gewoon vervelend zijn of moeilijk en niet buigend voor hun eigen zelf vernietigende neigingen. De Ene die wil weten wat het is om de dood van een geliefde te ervaren, De Ene die wil weten wat het is om tegenspoed, problemen en angst onder ogen te zien.

Hebben jullie genoeg van tegenspoed, uitdagingen en angst? Erken de Ene IK BEN in je en Houd ervan als God en laat Het weten dat je het leven iets anders wilt ervaren. En het leven zal dat plotseling een bed met rozen zijn Lieve Mensen, maar als jullie van je God IK BEN houden in je hart, zul je dichter bij dat komen wat waar is en dat wat eeuwig is in je en het leven zal worden zoals een ‘wandeling in het park’ zoals jullie dat zeggen.

Jullie zullen je afvragen waar al die drukte en drama over gaan/ging en je zult Gods hand grijpen en door de ogen kijken van de Ene die alles ziet en het leven zal zo veel gemakkelijker worden om in te zijn omdat alles het perspectief aanneemt van de Ene die in ons allen woont. Alles zal perfect sense (volmaakt zinvol worden) zoals het Nu is. Dit is mijn Belofte aan Jou/Jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik houd van jullie, kostbare Harten. Adem de Vrede in die de Waarheid is van je eigen hart.   Ik Houd van Jullie.

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

If this message is of value to you and you feel moved to give an exchange in return and contribute toward the maintenance of this service, it is possible by going to the website by clicking below:Archives available at

Contact Us  / Heart Activations


Tuesday, May 26, 2015

Nederlands -- Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 24 mei 2015 VertrouwenDagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
24 mei 2015
Vertrouwen


Gegroet, gegroet, gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, EINDELIJK WOEHOE!!!Lord Emanuel Lieve Mensen, ik BEN hier. Ik kan mijn opwinding niet voor me houden over het bereikt hebben van dit cruciale stadium in de groei en evolutie van deze boodschapper, van Jou, deze woorden nu lezende en deze planeet en het totale universum en daar voorbij...we gaan inderdaad de Drempel over en linksom of rechtsom zullen jullie het allemaal halen naar de andere kant. Dit is niet wat jullie hadden verwacht Lieve Mensen niet waar? Dit is niet het ritje waar je je voor had ingeschreven? Je hebt overal vraagtekens bij? Wat gebeurt er? Waarom zijn we nog niet in de hemel? Waarom is het Paradijs van Eden nog niet voor mijn raam? Waarom functioneren de banken nog? Waarom spreken de politici nog steeds totale nonsens? Waarom, waarom, waarom?

Ben je al op de knieën? Heb je al genoeg gehad? Ben je al door al je opties heen? Kan je nergens meer naar vluchten? Is er niets meer over?

Genoeg is genoeg? Echt waar? Op welk punt wordt dit de waarheid voor je, en alleen voor jou? Wanneer ga je stoppen met jezelf de andere wang toe te keren? Want in je nobele zoektocht om de wereld te veranderen, de planeet en het aanzicht van deze lieve Aarde te redden en Vrede en welvaart te brengen aan allen, draai je weg van jezelf.

Je denkt misschien dat je exact het tegenovergestelde doet, maar werkelijk Lieve Mensen, je draait de wang naar jezelf als je kijkt naar het lijden en het onrecht dat nog altijd jullie planeet verwoest. En nog altijd meer Broeders en Zusters hebben hun leven gegeven in Nepal om jullie te confronteren met een nieuwe kans om de Waarheid te zien. Blijven jullie in afschuw kijken, zoekend naar een mogelijkheid te veranderen dat wat buiten jezelf bestaat? Want het zal blijven komen Lieve Mensen, ik ga er niet omheen draaien. De ellende die je buiten jezelf ziet zal zich blijven vertonen in jouw werkelijkheid zo lang als je blijft geloven dat het zo is.

De verschrikkingen waar je dagelijks getuige van bent in jullie nieuws en media, op jullie TV-schermen en in jullie kranten, de leugens die van de monden blijven komen van jullie leiders, zullen niet stoppen tot de verschrikking in jou ophoudt. En ik weet dat je er genoeg van hebt!

Genoeg van de worsteling, genoeg van het horen dat dingen beter zullen worden, genoeg van de valse beloftes en ogenschijnlijk eindeloze eisen aan jullie goede harten om meer en meer te geven.

Lieve Mensen, is zeg dit zo direct als dit omdat ik direct tegen jullie ego spreek, die deze illusie bijelkaar houdt. Jouw Heilig Hart dat in je eigen borst klopt is het centrum van het Universum, binnenin je heb je letterlijk de wereld en wat je jezelf aandoet zal je buiten jezelf zien totdat je eindelijk naar binnen draait en jezelf in vrijheid Liefhebt.
Velen van jullie zijn in dit vitale deel van jullie evolutie aanbeland, niets bevredigt je, niets dat ooit werkte werkt nog, je ego is aan 't ontrafelen in een tempo dat je niet kan bijhouden en het voelt als depressie, ontgoocheling, woede, pijn, wrok, wanhoop, een verlangen deze planeet te verlaten, niets om nog voor te leven.

Lieve Mensen, op jullie knieën, bloedend en met niets meer over, en niets dat jullie kant op komt, dit is waar het "rubber de weg tegenkomt" (rubber meets the road) zogezegd. Dit is het moment dat je je VERTROUWEN MOET HOUDEN. Als alles om je heen in verwarring en chaos verkeert, als allen die je lief zijn, maar nog slaapwandelen, hun verstand verliezen door alles dat in ze omhoog komt dat ze niet begrijpen, moet jij je vertrouwen houden.

Lieve Mensen, jullie zijn anders, in jullie harten ligt het Vertrouwen in de Grootse Opper Schepper, Heer van Alle Dingen, de Almachtige Eeuwige IK BEN te slapen.  Jullie hebben een sterk diamant centrum in jullie hart dat is geslepen en met vele facetten en het is anders omdat het al eerder is blootgelegd in vele schijnbare tegenstrijdigheden (paradoxes) en je hoeft niet ver te gaan om te weten dat het er is. Als alles opgeeft, als alles gaat liggen en wacht om gered te worden, doe jij dat niet. Dit is het moment dat jij begrijpt hoe sterk je Vertrouwen is, en in sommige gevallen is dat alles dat je nog hebt.

Vertrouwen Lieve Mensen, Vertrouwen is alles dat je nu nodig hebt. Voel het woord in je Hart, laat me het in je blazen en door je hele Wezen want ik kan niet in woorden uitdrukken wat Vertrouwen is en wat het voor jou persoonlijk betekent. Geef me 10 minuten van je Aarde tijd om je Wezen in te prenten, om je Vertrouwen wakker te maken, om aan je te geven wat het werkelijk betekent om te leven met Vertrouwen en alleen Vertrouwen in ieder ademtocht en in alles wat je doet.

Vertrouwen Lieve Mensen, Vertrouwen. Houd het Nu. En het zal aan je gegeven worden. Dit is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik hou van jullie Dierbare Harten meer dan je je ooit kan voorstellen. Vertrouwen Vertrouwen Vertrouwen. Het leven ziet er misschien niet uit zoals je zou willen, maar dit is hoe je ware natuur wordt onthuld. Ieder van jullie is een held en het is al ontelbare keren opnieuw gedaan, dit is niets voor jullie Lieve Dierbare Harten en die van binnen weet je dat en dat is waar ik het over heb. Houd Vertrouwen. Je hoeft het niet leuk te vinden. Adem en sta op. Nu. 10 Minuten van je tijd is alles dat ik vraag, adem met me, laat me jou de Weg wijzen. God Zegene je Dierbare Hart.

Ik Hou van Je.

Opmerking van de Boodschapper - Degenen van jullie die deze teksten al enige tijd volgen zullen herinneren dat Emanuel soms een lied aan me geeft dat bij de boodschap hoort. Dit was zo'n boodschap en hier is het lied (draai het volume open, grijp je luchtgitaar, je zult m nodig hebben! Op tafels staan met een haarborstel als microfoon is optioneel).....


En van mijn hart naar het jouwe, ik loop dit pad met Emanuel net als jij. het is niet makkelijk, het is niet voor bangerikken en ik ken je worsteling. Ik kan jullie harten voelen via het mijne en hoewel we elkaar misschien niet persoonlijk kennen, we lopen samen. Niemand van ons is alleen. Blijf de ene voet voor de andere zetten en als al het andere weg is, als je nog steeds ademt, heb je Overwonnen. Je bent genoeg en ik hou zielsveel van je. Dank je wel dat je met me loopt.

Wees Gezegend.
(vertaling: Sophie)

Transmitted through Gillian Ruddy
Archives available at
Contact Us  

Wednesday, March 18, 2015

NL -- Hilarion: Uitnodiging voor een Energie Transmissie op 20 maart (en 21 mrt). 2015


Hilarion:   Uitnodiging voor een Energie Transmissie op 20 maart (en 21 mrt). 2015


Er komt nu een groot gebeuren, een totale zonne eclips (in Nederland gedeeltelijk te zien). We waarderen jullie positieve deelname aan dit gebeuren en we nodigen jullie uit voor een Energie Emanatie als volgend:

 Volgens de hoge hemelsen zal deze groepsemanatie 1 miljoen keer vergroot worden door de Familie van Licht.  Volgens onze ervaring gebeurde deze vergroting ook bij de energie emanatie op de 4de verjaardag van de 3/11 ramp, er was een serieuze aardbeving in 2011 met rond de 20.000 doden.

Onze bedoeling is om een dimensionale ascentie te te promoten van de Aarde en de Kosmos. Dit gebeuren wordt uitgevoerd, zoals hier beneden staat.

  1. Datum en tijd.  20 (en 21 maart – Amerika) om 18:00 uur lokale tijd door 15 minuten uit te zenden(winny: dan is het ook Equinox en begint de Lente)
  1. Deelnemers: Iedereen die de frequentie van de Aarde en de Kosmos wil verhogen om te voldoen aan Ascentie, omdat iedereen die een dergelijke intentie heeft energie kan uitzenden. 
  1. Methode: Om energie uit te zenden ga je mediteren vóór de tijden hierboven genoemd, en door God te danken en te bidden: “Mijn Heer, we zenden energie door die door U, de Heer, wordt gegeven, via ons lichaam voor de bedoeling om dimensionele ascentie te bevorderen van de Aarde en de Kosmos. Dank voor uw hulp.”
  1. Mediteer in deze tijden zonder aan iets te denken.


Author: Taki Chino in Japan

vertaling winny

Monday, March 2, 2015

Nederlands -- Een bericht van de Boodschapper -- 01:03:2015

Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie 
1/mrt ‘15
  Een bericht van de BoodschapperDierbare Geliefde Vrienden,                                                                        

Ik kom heden heel bescheiden door de boodschap die ik kreeg van Emanuel vandaag. Ik voel me zeer blootgesteld door Zijn woorden, maar ik heb begrepen dat Hij aan me heeft onthuld, wat betreft mijn verstoppen voor dit werk. Hij is nu met mij terwijl ik schrijf en ik weet wat ik moet doen; voel alles wat er omheen is te voelen, voel alles dat persoonlijk naar me toe is gebracht voor me en laat de energie door me heen spoelen om die te ervaren en dan te worden getransmuteerd door Liefde. Dank u, ik Houd van u, dat is mijn nieuwe innerlijke mantra voor alles dat in mijn beleven komt, inclusief gedachten en gevoelens.

Ik ben overspoeld met vragen en ik heb me zelf laten overweldigen door de taak om die voor jullie te vertalen. Twee problemen zijn opgedoken, veel van jullie vragen zijn heel lang en persoonlijk van aard en ik wil die niet op de website publiceren en het duidelijke probleem wat ik niet zag aankomen was dat veel van jullie vragen niet in het Engels zijn en moeten worden vertaald voor me.

Wees geduldig, als je een vraag hebt gesteld, je zult een antwoord krijgen, ik werk op mijn manier er doorheen.

Tuesday, January 27, 2015

De Tijd is NU -- 26 januari 2015Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
26 januari 2015
De Tijd is NU


Gegroet, gegroet, gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel, gekomen om jullie een mooie dag te wensen vandaag!! Hoe gaat het met jullie mijn Dierbare Mensen? Er is een lange tijd voorbij gegaan sinds mijn laatste communicatie, de reden hoeft niet noodzakelijkerwijs op te worden ingegaan hier. Het is voldoende om te zeggen dat de pauze heel nodig was voor de groei van de boodschapper. Ik begrijp dat het voor de meesten van jullie het een rotsachtig pad en hobbelige rit was de laatste tijd. Ik heb jullie vaak verteld Lieve Mensen, dit pad is niet voor de lafhartigen en zou je hebben geweten wat er kwam, velen van jullie zouden wellicht gekozen hebben om van deze reis af te zien. En het is niet beschamend als deze gedachten de laatste tijd door jullie heen zijn gegaan. En het is nu te laat voor huichelachtige woorden hier, laten we niet oneerlijk zijn tegen elkaar, er is geen tijd meer voor je om tegen jezelf, tegen mij of  tegen degenen dicht bij je te liegen. Er is geen schaamte in te wensen dat je een ander pad had gekozen of te wensen dat de dingen anders zijn dan ze nu zijn.

Sunday, September 28, 2014

21:09:2014 -- Terug naar de Basis

                 
 
Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
21 september 2014
Terug naar de Basis
(vertaling: Sophie)


Gegroet Lieve Mensen! Gegroet! Ik ben het, Lord Emanuel, gekomen om weer bij je te zijn deze dag! Met iedere dag die nu voorbij gaat is er een tastbaar verschil in de lichtniveaus op jullie Gezegende planeet, kunnen jullie dat voelen Lieve Mensen, kunnen jullie dat gewaar worden? Adem met mij nu, lang en langzaam in- en uitademen, neem één lange grote ademteug in en uit om jezelf schoon te maken en te verfrissen, om je in het nu moment te brengen van tijdloosheid met mij en de woorden van deze boodschap. Want je bent nu in tijdloosheid als je ervoor kiest. Alle concepten waar je over het gelezen, alle ideeen en geloofsystemen die je hebt over ruimte en tijd worden nu tastbare werkelijkheid voor je, velen van jullie ervaren een in en uit realiteits-bellen dompelen (dipping), wat enige verwarring veroorzaakt en verontrustende gedachten en gedragingen. Blijf kalm Lieve Mensen, dit kan vreemd en erg ongewoon voelen maar ik verzeker je dat Alles Goed is en dat je het als in en uit dimensionele werkelijkheden dompelen ervaart, omdat het ene dimensionele niveau van ervaring in de andere vloeit. Er is geen 'sprong' van de één in de ander, terwijl je ontwikkelt en je frequentie verhoogt, vloeien je realiteiten in elkaar in plaats van dat je van de ene dimensionele ervaring in de andere springt. Dus zal je een in en uit dompeling ervaren, dit is zoals het zich zal manifesteren in jouw leven terwijl je hoger en hoger stijgt op de spiraal van evolutie, gestaag en niet te stoppen.

Je kan dit direct ervaren Lieve Mensen, ik bedoel die verhoging van dimensionele energieen die nu voor je beschikbaar is en waarover ik spreek, als je dat wil.

Want op dit moment kan het zich manifesteren als in staat zijn meer van mijn Liefde te ontvangen en meer Goddelijke Hulp terwijl jouw capaciteit om te ontvangen toeneemt met de toenemende hogere virbraties waar je nu in verblijft. Ieder week zal je mijn aanwezigheid sterker voelen en meer tastbaar op de manieren die voor jou werken en je zal in beter staat zijn Goddelijke hulp te ontvangen, en het meer betekenisvol te integreren in jouw leven.

Dit is het exponentiele stadium van jullie evolutie waarover je wellicht eerder hebt gehoord. Het beginstadium van jullie verheffing was erg langzaam en het heeft voor sommige mensen tientallen jaren geduurd om dit punt in hun evolutie te bereiken, maar terwijl we voortgaan zal deze evolutie versnellen en julie groei zal exponentieel worden, dit proces is begonnen en iedere  dag zal je veranderingen opmerken en verschuivingen op ongekende schaal.

Dit is een zeer opwindend vooruitzicht voor jullie Lieve Mensen, maar één waarin een paradox besloten zit, ik bedoel dat nu meer dan ooit je absoluut gefocust moet blijven op de zeer fundamentele basisbegrippen en spirituele waarheden die je te weten bent gekomen. Nu meer dan ooit moet je absoluut gefocust blijven op dat wat fundamenteel is, om je op het rechte pad te houden. Want als de dingen versnellen, gebeurt dat ook met wat een chaos lijkt van jullie planeet en wat de 'chaos' lijkt van degenenen die nog wakker moeten worden. Dit kan erg verontrustend zijn als je terugglijdt in hun werkelijkheid en je je door hen mee naar beneden laat trekken. Dat is wat ik bedoel Lieve Harten, het zal gebeuren als je Lieve Naasten de consequenties van hun falende geloofssysteem en hun levenswijze beginnen aan te kijken, zij zullen afglijden in drama en het tragische karakter daarvan, en als je niet voorzichtig bent, dan zal je er zelf in worden meegesleurd.

Dit gebeurt om een hele eenvoudige reden. De meer gebalanceerde wijze van omgaan met het oplopen met een Geliefde Broeder wiens leven in elkaar stort is in het hart te blijven maar onthecht van hun werkelijkheid. Dit kan harteloos lijken voor degenen die niet begrijpen. En in jouw gretigheid om behulpzaam te lijken en liefdevol kan je de fout maken van in hun energie van wanhoop te vallen en hopeloosheid en tragedie en voordat je het weet zal je zelf in de klauwen van angst en wanhoop zijn, zonder dat je zelfs ook maar beseft hoe je wederom in de diepte van de lagere dimensionele realiteit bent beland.

Dus Lieve Harten, een tijd om waakzaam te zijn dat je inderdaad volgt en hecht aan alles waarvan je weet dat het waar is, dat je op je pad blijft, dat je je de grondslagen van ademen herinnert, gefocust blijft of je INTERNE werkelijkheid, niet die van degenen rondom je in je externe omgeving. Merk op wanneer je intern in een gevoel van angst wordt getrokken en futiliteiten en neem stap er even uit, slechs een paar minuten is vaak alles wat er nodig is, om te ademen, VOEL en kom terug naar, wat jij weet, een gevoel van innerlijke vrede en een weten dat Alles Goed Komt ongeacht wat er zicht afspeelt in de externe omgeving en ongeacht welk pijn en lijden er om je heen is. 

Bewaar je Vrede Lieve Vrienden, nu meer dan ooit is dit wat van je wordt verlangd.


Maak je los van de illusie van angst en hopeloosheid die door de heersende propaganda machine wordt uitgepompt. Wees standvastig, ga naar binnen, ga naar binnen, ga naar binnen, want hier zal je de Al-Wetende Stem van God vinden die door je hart spreek op ieder moment van iedere dag. Dat is mijn Belofte aan jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik hou van jullie met heel mijn hart. God Zegene jullie, Dierbare harten. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.
If this message is of value to you and you feel moved to give an exchange in return and contribute toward the maintenance of this service, it is possible by going to the website by clicking below:

  Archives available at
  Contact Us  

Friday, September 19, 2014

06.09.2014 Hart Activering


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
6 september 2014 

Hart Activering


Gegroet Lieve Mensen! Gegroet, gegroet, zo blij ben ik om weer bij je te zijn. Het is Lord Emanuel Lieve Dierbare Harten, ik BEN zo dankbaar voor deze tijd met jou, zo enorm dankbaar. Het is zo'n prachtige gelegenheid niet waar? Een mooie bijeenkomst waarin ik bij je kan zijn en alleen bij jou en slechts voor een paar dierbare momenten van je tijd. Ik neem het niet voor lief, iedere minuut die je voor mij uitspaart van je zeer drukke dag. Haal er zoveel mogelijk uit van wat ik je kan geven Lieve Mensen, door mij je onverdeelde aandacht te geven gedurende deze paar momenten die we delen. Want je kan er zeker van zijn dat je mijn abolute onverdeelde individuele aandacht hebt terwijl je deze woorden leest. Je bent zo kostbaar voor mij en zo dierbaar voor mijn hart. Velen van jullie herinneren je niet waarom maar dat is van geen belang hier en nu, wat belangrijk is is dat je de verbinding NU voelt. Want het doet er niet toe hoe en waarom het zo diep en sterk is, het is wat het is en het is levend en gebeurt NU. Adem gewoon in die waarheid Lieve Dierbare Harten. Ik BEN bij je sterker dan ooit, ik kan je bereiken met groter gemak, kan je dat voelen? Kan je dat waarnemen? Kan je nu een beetje dieper ademen Lieve Mensen en hier bij me zijn nu?

Ik dank je. Neem gewoon een momentje of twee om voorzichtig te focussen op je ademhaling. Stop met lezen gedurende een paar momentjes en kom tot rust in het bewustzijn van je ademhaling. Doe geen moeite het te veranderen maar wordt wellicht meer bewust ervan en pas het aan aan het ritme en de diepte van wat "goed" voelt voor je nu je je aandacht er naartoe brengt. Het kan zijn dat je erachter komt dat je ineens een enorme reinigende ademhaling moet doen, of je ademhaling dieper moet maken of misschien vindt je het fijn hem korter te maken. Het maakt niet uit, vind jouw eigen manier maar wees op je gemak in het ritme en met de diepte van iedere ademhaling. Neem een paar momentjes Lieve Harten, voor jou, nu.

Vrede. Een enorme vrede zal nu op je neerdalen, want ik BEN bij je nu terwijl je je losmaakt van de buitenwereld en je aandacht naar binnen brengt en aanwezig wordt in dit moment, nu heb je toegang tot wat beschikbaar is voor je buiten het drukke gedoe van je leven en de herrie die je drukke hoofd omgeeft. Binnen de stilte BEN ik bij je. Ik BEN dichterbij dan ademhalen, ik BEN in je hart. En Lieve Mensen, inmiddels zullen jullie in je hart weten dat ik een brug BEN, een brug tussen jou en jouw Goddelijkheid. 

Jouw God zelf, jouw Grote God Aanwezigheid ik BEN en jouw Schepper kunnen te ver weg zijn voor velen van jullie om te begrijpen of te omvatten. Zonder mijn begeleiding, zou je wellicht vergeten zijn wat God is, hoe God voelt, want zo veel is verloren gegaan in vertaling gedurende duizenden jaren. Het massa bewustzijn is geprogrammeerd met een door mensen gemaakt idee van God dat iedereen doordringt. Zo lang heb je dit pad van illusies en afscheiding gelopen dat je wellicht vergeten bent hoe het Innerlijke Goddelijke voelt en hoe het Goddelijke buiten jou. Je bent wellicht vergeten dat het Goddelijke de oneindige energie is die jou omringt in ALLES. Je bent wellicht vergeten dat alles dat je nu bent, Goddelijk is. Dus heb je een gids nodig, en je hebt hulp nodig om te herinneren. Maar het pad is het jouwe. Ik heb mijn eigen pad gelopen voor jullie uit en hierdoor kan ik de kloof overbruggen tussen jou en jouw innerlijke Grootse God en daar voorbij jouw Schepper, en jou toestaan je eigen Goddelijkheid te voelen en te ontdekken.

Je zal wellicht ook opgemerkt hebben dat ik dit in iedere boodschap doe. Iedere boodschap bevat coderingen van herinneringen die je zal ontvangen op welk niveau dan ook dat je in staat bent ze te ontvangen, waar je ook bent op je pad. Dit bouwt met iedere boodschap, laag over laag en zelfs als je het niet opmerkt of je groei niet toeschrijft aan de inhoud van deze boodschappen, helpen ze je, naast alle andere begeleiding en oefeningen die je kiest, ze werken allemaal samen om je vooruit te helpen op je pad. En als je de tijd neemt te ontvangen wat er beschikbaar is voor je terwijl je deze woorden leest, als je bewust je hoofd stilt en alle afleidingen buitensluit, is er geen limiet aan wat je kan ontvangen, want ik BEN bij je als je ze leest en ze zijn een brug naar mij. Als zijwieltjes op een kinderfietsje, je zal deze boodschappen niet voor altijd nodig hebben, dat is niet mijn bedoeling. Ze verbinden je met meer gemak met mij dan je alleen zou kunnen maar ik moedig je aan om deze verbinding zelf te maken ieder moment dat je hulp of begeleiding nodig hebt. Via het ademwerk dat ik je leerde zou dit makkelijker en makkelijker moeten worden.

Bruggen zijn noodzakelijk tussen de dimensies en er zijn altijd  individuen bereid om die brug te zijn tussen de ene dimensie en de andere. Dit is een enorme oversimplificatie van dimensionele realiteiten, Lieve Mensen, maar ik houd de dingen graag heel simpel. Net zoals ik een brug ben naar jouw Schepper en de drievoudige Vlam van God in je hart kan aanblazen, daarmee de ruimte voor je herinnering activerend en openend, zo kan deze boodschapper verbinden tussen jou en mij, omdat jij de verbinding niet zelf staande kan houden.

Ik werk nauw samen met de boodschapper gedurende vele maanden nu om haar hart te activeren en haar mogelijkheden, om die brug te zijn tussen de het Hemels Koninkrijk en de fysieke wereld in welke jullie leven. Uiteindelijk is zij nu in staat om dat persoonlijk door te geven, wat zij al doet binnen de woorden van deze boodschappen, maar in een krachtiger en meer geconcentreerde vorm. Zij is slechts de brug, de energie en healing is volledig de mijne. 
Ik noem dit energiewerk "Hart Activering" omdat de healing vooral op je spirituele Hart centrum werkt. Dit is de kern van alle problemen, ik bedoel, als je leeft vanuit het hart, leeft in verbinding met het Goddelijke, Alle Dingen zullen aan je worden gegeven en alle genezing van jezelf is binnen je eigen bereik. 

Lieve mensen, wonderbaarlijke genezingen zijn en waren een krachtige demonstratie aan de hele mensheid van wat er mogelijk is. Maar dit Gouden Tijdperk van de mensheid gaat volledig over je eigen Goddelijkheid vinden, je eigen soevereiniteit en je eigen geboorterecht van eeuwige gezondheid, jeugd en perfectie. Jullie hebben het allemaal in je om ieder aspect van je leven te helen en naar een staat van oneindige genade en gemak, comfort en vitaliteit, schittering en helderheid te gaan. Ik kom deze Activeringen aanbieden om je te helpen je hart te openenen en vanuit daar te leven, want het is in je hart en via het lopen van jouw Weg van het Hart dat het Hemels Koninkrijk aan je geopenbaard zal worden. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik loop met je iedere stap van de Weg naar huis. God Zegene jullie Dierbare Harten. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/