Tuesday, December 17, 2013

16.12.2013 De Weg van het Hart


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
16 december 2013

De Weg van het Hart


Gegroet Lieve Dierbare Harten! Ik ben het, Lord Emanuel gekomen om jullie te groeten deze dag. Dierbare Harten, jullie zijn geliefd voorbij jullie weten en als jullie gewoon een paar keer diep zouden inademen in jullie buik zo laag als je kan komen, het Licht van God inademend en alle dichtheid uitademend, alles dat je gescheiden houdt van jezelf, en terwijl je dit doet Lieve mensen, als je het gevoel hebt dat je dat kan, zie je hartcentrum openen en uitdijen, openen en uitdijen, openen en uitdijen en voel nu een beetje meer van die eeuwige krachtige Liefde die je altijd hebt ingehouden. Voel het nu in iedere cel van je lichaam binnendruppelen, kalmerend, troostend, warme ontspannende Levens Elixer. Adem diep Lieve Mensen.
Ik BEN Lord Emanuel en mijn lessen gingen altijd over de Weg van het Hart. Voel het nu, Lieve Mensen, je kan niet falen de kracht te voelen die binnen in je hartcentrum ligt. Dit is je commandocentrum, dit is de plek waarvandaan je je hele wezen bestuurd, niet je 'mind', niet je hoofdruimte, niet je mentale lichaam. Jullie hart Lieve Mensen, is het commandocentrum van je schip, dat is het grootse ontwerp van je Wezen en de oorspronkelijke intentie.
Jullie zijn nooit ontworpen om aangestuurd te worden door je hoofd, je mentale lichaam en je ego was nooit bedoeld om zulk een machtige stem te hebben in de dingen van jullie uiterlijke leven. Jullie ego kent alleen overleving, en God zegene het, het doet zijn uiterste best voor je, aangezien je de keuze maakte je hoofd je hart te laten aansturen.
Je ego weet dat dit een fatale fout is en het brengt je in een overlevingstoestand, want zonder je hart ben je zonder verbinding met God en zonder je verbinding met God heb je niemand die het schip stuurt, niemand die de auto bestuurt, bij wijze van spreken. Dit brengt jullie Lieve Mensen, in een zeer kwetsbare positie van overleving, want zonder de leiding van God ben je afgescheiden van je Goddelijke aandeel in het Goddelijke plan, je bent zonder je wegenkaart, je kompas en je voelt je alleen, verlaten en verdwaald in deze buitenwereld. 
En zo doet je broeder ook, die ook de keuze maakte je te vergezellen in het verlaten van het hart. Jouw broeder van wie je zoveel Houdt wordt je tegenstander, jouw Broeder van wie je zoveel houdt voor wie je alles binnen je mogelijkheden zou doen om hem te helpen en deze broeder, weet je, is de hele mensheid, plotseling verloren en in de war en gelovend in gebrek aan voorraden, want zonder God vergeet je dat er een eindeloze voorraad is van alle dingen, plotseling is je broeder je vijand. Je broeder is iemand om te domineren, hij zou je voorraden van alles kunnen stelen. 
En op deze manier eenvoudig gezegd en er is niets anders nodig dan eenvoud, door je hart te verlaten verliet je de hele Schepping. En nu is het OK voor je om van je Moeder Aarde te nemen zonder haar te bedanken of terug te geven. Is het OK om gif in haar aderen te stoppen, is het OK om nucleaire bommen af te laten gaan in haar lichaam, want je bent ook vergeten dat Moeder Aarde een levend ademend schitterend leven is in haar eigen recht, Onze Vrouwe Gaia, met een hart en ziel net als jij. Je bent vergeten dat alle leven is verbonden en dat alle leven heilig is. En je denkt dat het OK is om dieren te houden onder opeengeperste condities zonder vrijheid of keuze, alleen verzorgd om te worden gegeten ... en zo gaat het verder en verder.
Dit alles werd OK voor je toen je hoofd het hart overnam. Lieve Mensen, er is geen veroordeling hierin. Dit is allemaal deel van een groter plan en het is de natuurlijke loop der dingen, maar ik wil jullie ervan doordringen dat, wat jullie als normaal accepteren, alleen normaal is als je bestaat vanuit je mentale lichaam. Zoals velen van jullie nu ervaren, is de wereld verre van ‘normaal’ als jullie vanuit jullie hoofden terug in jullie harten bewegen. En dit is wat jullie allemaal nu moeten doen. Maak de bewuste keus terug te gaan in jullie harten, je hart weer de leiding te geven over je wezen, terug achter het stuur. Vertel je 'mind' ‘STIL NU”, je tijd is voorbij, je hebt niet langer de leiding hier!’. Lieve Mensen, de 'mind' is een mooi ding, maar het is slechts een werktuig, een werktuig voor je volledige Wezen, om te gebruiken voor het hogere goed, het is een dienaar van het hart,  niet de meester. 
Lieve Mensen, maak een keuze en draag je 'mind' liefdevol op om stil te zijn steeds als je het eraan herinnert. Het hart is het controlecentrum en het is daar dat je de Stem van God zal vinden die je alle dingen zal toekennen want je bent Geschapen naar het beeld van de Vader-Moeder God met alle krachten van Vader-Moeder God.
Begin met je weg te voelen door je beslissingen en je relaties. Stop met denken aan alle ins en outs van alles en laat gewoon je hart beslissen. Ah, ontspan in het weten dat je zo veilig bent, zo gesteund, zo geliefd en zo gewaardeerd door een Almachtige God/Godin die een extra replica in je hart plaatste. Geen kwaad zal je geschieden en het Hemels Koninkrijk werd voor jou geschapen en wacht geduldig om het allemaal aan je te geven. Dat is mijn Belofte aan jou. Ik BEN Lord Emanuel en ik Hou van jullie Lieve Harten. Meer dan jullie weten. Laat het binnen. Wees in Vrede. God Zegene jullie. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Tuesday, December 10, 2013

09.12.2013 Het Heilig Hart


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
9 december 2013

Het Heilig Hart


Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel, gekomen om bij jullie te zijn op deze prachtige dag! Hoe gaat het met jullie mijn dierbare Gezegende zielen? Ieder van jullie zo speciaal, zo helder, zulk een baken van het Licht van God en velen van jullie, in feite jullie allemaal, begrijpen niet de volle betekenis van de woorden die ik spreek. Jullie zijn het Licht van God. Mooie woorden om te zeggen en natuurlijk moeten woorden eerst in het intellect rondrollen voordat ze kunnen neerdalen in het hart en integreren in het lichaam en meer worden dan een concept, een realiteit die zich in jullie manifesteert.

Jullie allemaal moeten nog volledig gaan begrijpen wat het betekent om het Licht van God te zijn. Jullie zijn het Licht van de wereld, fysieke voertuigen, steeds grotere hoeveelheden van Licht inademend waarmee jullie planeet zo wordt gebombardeerd, toenemend per dag en zoals velen van jullie weten heeft dit een ander niveau van vervulling aangenomen toen de komeet Ison werd geabsorbeerd in jullie fysieke zon op de dag van Thanksgiving in de landen van Noord-America, de 28e november van jullie kalender. 

Dit Licht nemen jullie iedere dag op en wordt door jullie uitgestraald en jullie worden letterlijk een zender/straler (radiator) van het Licht van God, want dat is wat jullie zijn. En dat is wat jullie altijd zijn geweest. De gebeurtenissen die nu bekend zijn als de Grote Zondeval, eonen geleden, doofden bijna het Licht van God in jullie maar dat Licht kan nooit uitgaan, het trok zich slechts terug, bij wijze van spreken, in zichzelf en reduceerde zichzelf tot de kleinst mogelijke afmeting in een energetische betekenis, net genoeg om in jullie te bestaan, de Goddelijke vonk, de Goddelijke vonk die in het Hart van iedere man, vrouw en kind op aarde woont. 

Het proces van terugkeer naar je Goddelijkheid, dat wat je was voor de Grote Val en dat je werd GecreĆ«erd om te zijn en altijd bent geweest, vraagt je deze vonk te verzorgen en te laten groeien in jezelf totdat het zo’n momentum heeft verzameld dat het uitbarst in de Vlammen van God. En jullie allen die deze boodschappen lezen hebben genoeg werk gedaan, hebben deze Goddelijkheid verzorgd en laten groeien tot zulk een omvang dat jullie nu de Vlammen van God zo helder brandend hebben in jullie borstkas, jullie spirituele Hartcentrum.

Weten jullie Lieve Mensen, jullie hebben vele, vele levens geleefd in 12 miljoen jaren van dualiteit en jullie zijn op de weg naar huis gedurende vele van deze levens. Ik zal de waarheid spreken en jullie vertellen Lieve Mensen dat jullie vele levens hebben doorgebracht rond en rond draaiende in cirkels, achter jullie eigen staart aan zo je wil, maar Lieve Harten jullie dierbare zielen vonden de innerlijke vonk, richtten zich levens geleden tot het Licht en zijn op een spiritueel pad, sindsdien een toegewijde student van het Licht en hier zijn jullie nu, en of je het nu weet of niet, jullie hebben het Licht van God vlammend in jullie borstkas. De drievoudige innerlijke Vlammen van God en ze branden met steeds grotere intensiteit, omdat jullie je herinneren wie je bent en de levens van studie en kennis herroepen die opgeslagen liggen in jullie spirituele breincentra, die slapend waren gedurende millennia.

Jullie weten meer dan jullie kunnen omvatten en jullie hebben krachten die jullie vergeten zijn en velen van jullie kunnen niet geloven dat dit waar is, velen van jullie voelen zich erg menselijk, ondanks het feit dat jullie weten dat je anders bent dan de grote massa van de mensen, voelen jullie je nog altijd heel menselijk met nauwelijks of geen krachten voorbij het menselijke rijk of mogelijkheden.

Dit kan heel erg waar zijn voor de meesten van jullie maar ik vertel jullie dit Lieve Harten, jullie hebben allemaal de kracht van God. Hoorden jullie me of moet ik dat nog een keer zeggen? Ik maak grapjes Lieve Harten, ik weet dat jullie me horen, maar stopte je lang genoeg om het binnen te laten? Jullie hebben ALLEMAAL de kracht van jullie Vader-Moeder God en als een roos in de knop zijn jullie op weg naar ontluiken in alles wat jullie werkelijk zijn. 

Nu Lieve Harten, jullie moeten aandacht geven aan de Vlammen van God in jullie Hart, dit is waar God in jullie verblijft, dit is Alles Dat er is en het is precies daar in jullie fysieke lichaam. Dit is wat wordt bedoeld met “Vind eerst het Hemels Koninkrijk en alles zal je gegeven worden”.

Lieve Mensen, kom nu dichterbij, want dit is de kennis die veel te lang voor jullie verborgen is gehouden en de Heilige Graal die alle mystici willen kennen en ontdekken. Dit is het Hemels Koninkrijk, de Vlammen van God in jullie Hart bestaan in jullie fysieke lichaam en om het Koninkrijk te vinden is alles wat je te doen hebt naar binnen te kijken Lieve Mensen, kijk naar binnen en zie God en alles zal je worden gegeven.

Lieve Dierbare harten, ik kan dit jullie niet genoeg benadrukken. Kijk naar binnen, kijk naar binnen, kijk naar binnen, visualiseer de Vlammen van God oplaaiend in jullie borstkas, draai je aandacht hiernaartoe en dat alleen al zal dit centrum in je doen uitdijen, uitdijen, uitdijen totdat de Grootse God Ik BEN de enige optredende Aanwezigheid is in jullie gedachtes, lichaam en gevoelens en jullie zullen je bestemming vervullen om de Grootse Christus Ik BEN te belichamen op deze aarde.

Lieve Harten links hebben jullie de Roze Vlam van Liefde, in het midden de Gouden Vlam van Wijsheid en rechts de Blauwe Vlam van Kracht. God’s drievoudige Vlam. Richt je aandacht hier, visualiseer je Hart Vlammen terwijl je mediteert en alles zal je gegeven worden. Dit is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik Hou van jullie met al de Liefde van mijn Hart Vlammen van God! God Zegene jullie.Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/