Sunday, September 28, 2014

21:09:2014 -- Terug naar de Basis

                 
 
Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
21 september 2014
Terug naar de Basis
(vertaling: Sophie)


Gegroet Lieve Mensen! Gegroet! Ik ben het, Lord Emanuel, gekomen om weer bij je te zijn deze dag! Met iedere dag die nu voorbij gaat is er een tastbaar verschil in de lichtniveaus op jullie Gezegende planeet, kunnen jullie dat voelen Lieve Mensen, kunnen jullie dat gewaar worden? Adem met mij nu, lang en langzaam in- en uitademen, neem één lange grote ademteug in en uit om jezelf schoon te maken en te verfrissen, om je in het nu moment te brengen van tijdloosheid met mij en de woorden van deze boodschap. Want je bent nu in tijdloosheid als je ervoor kiest. Alle concepten waar je over het gelezen, alle ideeen en geloofsystemen die je hebt over ruimte en tijd worden nu tastbare werkelijkheid voor je, velen van jullie ervaren een in en uit realiteits-bellen dompelen (dipping), wat enige verwarring veroorzaakt en verontrustende gedachten en gedragingen. Blijf kalm Lieve Mensen, dit kan vreemd en erg ongewoon voelen maar ik verzeker je dat Alles Goed is en dat je het als in en uit dimensionele werkelijkheden dompelen ervaart, omdat het ene dimensionele niveau van ervaring in de andere vloeit. Er is geen 'sprong' van de één in de ander, terwijl je ontwikkelt en je frequentie verhoogt, vloeien je realiteiten in elkaar in plaats van dat je van de ene dimensionele ervaring in de andere springt. Dus zal je een in en uit dompeling ervaren, dit is zoals het zich zal manifesteren in jouw leven terwijl je hoger en hoger stijgt op de spiraal van evolutie, gestaag en niet te stoppen.

Je kan dit direct ervaren Lieve Mensen, ik bedoel die verhoging van dimensionele energieen die nu voor je beschikbaar is en waarover ik spreek, als je dat wil.

Want op dit moment kan het zich manifesteren als in staat zijn meer van mijn Liefde te ontvangen en meer Goddelijke Hulp terwijl jouw capaciteit om te ontvangen toeneemt met de toenemende hogere virbraties waar je nu in verblijft. Ieder week zal je mijn aanwezigheid sterker voelen en meer tastbaar op de manieren die voor jou werken en je zal in beter staat zijn Goddelijke hulp te ontvangen, en het meer betekenisvol te integreren in jouw leven.

Dit is het exponentiele stadium van jullie evolutie waarover je wellicht eerder hebt gehoord. Het beginstadium van jullie verheffing was erg langzaam en het heeft voor sommige mensen tientallen jaren geduurd om dit punt in hun evolutie te bereiken, maar terwijl we voortgaan zal deze evolutie versnellen en julie groei zal exponentieel worden, dit proces is begonnen en iedere  dag zal je veranderingen opmerken en verschuivingen op ongekende schaal.

Dit is een zeer opwindend vooruitzicht voor jullie Lieve Mensen, maar één waarin een paradox besloten zit, ik bedoel dat nu meer dan ooit je absoluut gefocust moet blijven op de zeer fundamentele basisbegrippen en spirituele waarheden die je te weten bent gekomen. Nu meer dan ooit moet je absoluut gefocust blijven op dat wat fundamenteel is, om je op het rechte pad te houden. Want als de dingen versnellen, gebeurt dat ook met wat een chaos lijkt van jullie planeet en wat de 'chaos' lijkt van degenenen die nog wakker moeten worden. Dit kan erg verontrustend zijn als je terugglijdt in hun werkelijkheid en je je door hen mee naar beneden laat trekken. Dat is wat ik bedoel Lieve Harten, het zal gebeuren als je Lieve Naasten de consequenties van hun falende geloofssysteem en hun levenswijze beginnen aan te kijken, zij zullen afglijden in drama en het tragische karakter daarvan, en als je niet voorzichtig bent, dan zal je er zelf in worden meegesleurd.

Dit gebeurt om een hele eenvoudige reden. De meer gebalanceerde wijze van omgaan met het oplopen met een Geliefde Broeder wiens leven in elkaar stort is in het hart te blijven maar onthecht van hun werkelijkheid. Dit kan harteloos lijken voor degenen die niet begrijpen. En in jouw gretigheid om behulpzaam te lijken en liefdevol kan je de fout maken van in hun energie van wanhoop te vallen en hopeloosheid en tragedie en voordat je het weet zal je zelf in de klauwen van angst en wanhoop zijn, zonder dat je zelfs ook maar beseft hoe je wederom in de diepte van de lagere dimensionele realiteit bent beland.

Dus Lieve Harten, een tijd om waakzaam te zijn dat je inderdaad volgt en hecht aan alles waarvan je weet dat het waar is, dat je op je pad blijft, dat je je de grondslagen van ademen herinnert, gefocust blijft of je INTERNE werkelijkheid, niet die van degenen rondom je in je externe omgeving. Merk op wanneer je intern in een gevoel van angst wordt getrokken en futiliteiten en neem stap er even uit, slechs een paar minuten is vaak alles wat er nodig is, om te ademen, VOEL en kom terug naar, wat jij weet, een gevoel van innerlijke vrede en een weten dat Alles Goed Komt ongeacht wat er zicht afspeelt in de externe omgeving en ongeacht welk pijn en lijden er om je heen is. 

Bewaar je Vrede Lieve Vrienden, nu meer dan ooit is dit wat van je wordt verlangd.


Maak je los van de illusie van angst en hopeloosheid die door de heersende propaganda machine wordt uitgepompt. Wees standvastig, ga naar binnen, ga naar binnen, ga naar binnen, want hier zal je de Al-Wetende Stem van God vinden die door je hart spreek op ieder moment van iedere dag. Dat is mijn Belofte aan jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik hou van jullie met heel mijn hart. God Zegene jullie, Dierbare harten. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.
If this message is of value to you and you feel moved to give an exchange in return and contribute toward the maintenance of this service, it is possible by going to the website by clicking below:

  Archives available at
  Contact Us  

Friday, September 19, 2014

06.09.2014 Hart Activering


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
6 september 2014 

Hart Activering


Gegroet Lieve Mensen! Gegroet, gegroet, zo blij ben ik om weer bij je te zijn. Het is Lord Emanuel Lieve Dierbare Harten, ik BEN zo dankbaar voor deze tijd met jou, zo enorm dankbaar. Het is zo'n prachtige gelegenheid niet waar? Een mooie bijeenkomst waarin ik bij je kan zijn en alleen bij jou en slechts voor een paar dierbare momenten van je tijd. Ik neem het niet voor lief, iedere minuut die je voor mij uitspaart van je zeer drukke dag. Haal er zoveel mogelijk uit van wat ik je kan geven Lieve Mensen, door mij je onverdeelde aandacht te geven gedurende deze paar momenten die we delen. Want je kan er zeker van zijn dat je mijn abolute onverdeelde individuele aandacht hebt terwijl je deze woorden leest. Je bent zo kostbaar voor mij en zo dierbaar voor mijn hart. Velen van jullie herinneren je niet waarom maar dat is van geen belang hier en nu, wat belangrijk is is dat je de verbinding NU voelt. Want het doet er niet toe hoe en waarom het zo diep en sterk is, het is wat het is en het is levend en gebeurt NU. Adem gewoon in die waarheid Lieve Dierbare Harten. Ik BEN bij je sterker dan ooit, ik kan je bereiken met groter gemak, kan je dat voelen? Kan je dat waarnemen? Kan je nu een beetje dieper ademen Lieve Mensen en hier bij me zijn nu?

Ik dank je. Neem gewoon een momentje of twee om voorzichtig te focussen op je ademhaling. Stop met lezen gedurende een paar momentjes en kom tot rust in het bewustzijn van je ademhaling. Doe geen moeite het te veranderen maar wordt wellicht meer bewust ervan en pas het aan aan het ritme en de diepte van wat "goed" voelt voor je nu je je aandacht er naartoe brengt. Het kan zijn dat je erachter komt dat je ineens een enorme reinigende ademhaling moet doen, of je ademhaling dieper moet maken of misschien vindt je het fijn hem korter te maken. Het maakt niet uit, vind jouw eigen manier maar wees op je gemak in het ritme en met de diepte van iedere ademhaling. Neem een paar momentjes Lieve Harten, voor jou, nu.

Vrede. Een enorme vrede zal nu op je neerdalen, want ik BEN bij je nu terwijl je je losmaakt van de buitenwereld en je aandacht naar binnen brengt en aanwezig wordt in dit moment, nu heb je toegang tot wat beschikbaar is voor je buiten het drukke gedoe van je leven en de herrie die je drukke hoofd omgeeft. Binnen de stilte BEN ik bij je. Ik BEN dichterbij dan ademhalen, ik BEN in je hart. En Lieve Mensen, inmiddels zullen jullie in je hart weten dat ik een brug BEN, een brug tussen jou en jouw Goddelijkheid. 

Jouw God zelf, jouw Grote God Aanwezigheid ik BEN en jouw Schepper kunnen te ver weg zijn voor velen van jullie om te begrijpen of te omvatten. Zonder mijn begeleiding, zou je wellicht vergeten zijn wat God is, hoe God voelt, want zo veel is verloren gegaan in vertaling gedurende duizenden jaren. Het massa bewustzijn is geprogrammeerd met een door mensen gemaakt idee van God dat iedereen doordringt. Zo lang heb je dit pad van illusies en afscheiding gelopen dat je wellicht vergeten bent hoe het Innerlijke Goddelijke voelt en hoe het Goddelijke buiten jou. Je bent wellicht vergeten dat het Goddelijke de oneindige energie is die jou omringt in ALLES. Je bent wellicht vergeten dat alles dat je nu bent, Goddelijk is. Dus heb je een gids nodig, en je hebt hulp nodig om te herinneren. Maar het pad is het jouwe. Ik heb mijn eigen pad gelopen voor jullie uit en hierdoor kan ik de kloof overbruggen tussen jou en jouw innerlijke Grootse God en daar voorbij jouw Schepper, en jou toestaan je eigen Goddelijkheid te voelen en te ontdekken.

Je zal wellicht ook opgemerkt hebben dat ik dit in iedere boodschap doe. Iedere boodschap bevat coderingen van herinneringen die je zal ontvangen op welk niveau dan ook dat je in staat bent ze te ontvangen, waar je ook bent op je pad. Dit bouwt met iedere boodschap, laag over laag en zelfs als je het niet opmerkt of je groei niet toeschrijft aan de inhoud van deze boodschappen, helpen ze je, naast alle andere begeleiding en oefeningen die je kiest, ze werken allemaal samen om je vooruit te helpen op je pad. En als je de tijd neemt te ontvangen wat er beschikbaar is voor je terwijl je deze woorden leest, als je bewust je hoofd stilt en alle afleidingen buitensluit, is er geen limiet aan wat je kan ontvangen, want ik BEN bij je als je ze leest en ze zijn een brug naar mij. Als zijwieltjes op een kinderfietsje, je zal deze boodschappen niet voor altijd nodig hebben, dat is niet mijn bedoeling. Ze verbinden je met meer gemak met mij dan je alleen zou kunnen maar ik moedig je aan om deze verbinding zelf te maken ieder moment dat je hulp of begeleiding nodig hebt. Via het ademwerk dat ik je leerde zou dit makkelijker en makkelijker moeten worden.

Bruggen zijn noodzakelijk tussen de dimensies en er zijn altijd  individuen bereid om die brug te zijn tussen de ene dimensie en de andere. Dit is een enorme oversimplificatie van dimensionele realiteiten, Lieve Mensen, maar ik houd de dingen graag heel simpel. Net zoals ik een brug ben naar jouw Schepper en de drievoudige Vlam van God in je hart kan aanblazen, daarmee de ruimte voor je herinnering activerend en openend, zo kan deze boodschapper verbinden tussen jou en mij, omdat jij de verbinding niet zelf staande kan houden.

Ik werk nauw samen met de boodschapper gedurende vele maanden nu om haar hart te activeren en haar mogelijkheden, om die brug te zijn tussen de het Hemels Koninkrijk en de fysieke wereld in welke jullie leven. Uiteindelijk is zij nu in staat om dat persoonlijk door te geven, wat zij al doet binnen de woorden van deze boodschappen, maar in een krachtiger en meer geconcentreerde vorm. Zij is slechts de brug, de energie en healing is volledig de mijne. 
Ik noem dit energiewerk "Hart Activering" omdat de healing vooral op je spirituele Hart centrum werkt. Dit is de kern van alle problemen, ik bedoel, als je leeft vanuit het hart, leeft in verbinding met het Goddelijke, Alle Dingen zullen aan je worden gegeven en alle genezing van jezelf is binnen je eigen bereik. 

Lieve mensen, wonderbaarlijke genezingen zijn en waren een krachtige demonstratie aan de hele mensheid van wat er mogelijk is. Maar dit Gouden Tijdperk van de mensheid gaat volledig over je eigen Goddelijkheid vinden, je eigen soevereiniteit en je eigen geboorterecht van eeuwige gezondheid, jeugd en perfectie. Jullie hebben het allemaal in je om ieder aspect van je leven te helen en naar een staat van oneindige genade en gemak, comfort en vitaliteit, schittering en helderheid te gaan. Ik kom deze Activeringen aanbieden om je te helpen je hart te openenen en vanuit daar te leven, want het is in je hart en via het lopen van jouw Weg van het Hart dat het Hemels Koninkrijk aan je geopenbaard zal worden. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik loop met je iedere stap van de Weg naar huis. God Zegene jullie Dierbare Harten. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Saturday, August 30, 2014

24.08.2014 Wees In Vrede


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
24 augustus 2014 

Wees In Vrede


Gegroet! Gegroet Lieve Mensen! Ai ai ai wat een hoop geschop en geschreeuw alom! Adem met me nu Lieve Mensen, wees OK met wat zich ontvouwt rond jullie planeet en hiermee bedoel ik, vind innerlijke Vrede. Er is geen twijfel dat de wreedheden die nu plaatsvinden dat ook exact zijn, weerzinwekkende wreedheden van onvoorstelbare gruwel, hierover is geen twijfel Lieve Mensen en om Vrede te vinden te midden hiervan is niet bedoeld om dit te bagatelliseren, bij wijze van spreken, maar bedoeld als om niet te verbinden met het drama ervan. LAAT JE NIET in de "strijd" trekken Lieve Mensen, of dat nou de strijd is van het Licht tegen het duister of van Israël tegen Palestina of van Rusland tegen de Oekraïne. Hoewel het er wellicht niet als zodanig uitziet op de oppervlakte van jullie Gezegende planeet, alle strijd is reeds gevochten Lieve Mensen en het is tijd om jullie wapens neer te leggen en weg te stappen van het drama, of dat nu energetische wapens zijn in je eigen huis of geweren in Gaza. Meer en meer voelen jullie dit Lieve Mensen, Eenheid en een begrip voor jullie broeders en zusters zoals nooit tevoren. Jullie beginnen de compassie en de "eenheid" der dingen te voelen. Het begint zich te manifesteren op jullie Aarde nu het beweegt van concept naar realiteit. 
Adem in dit weten en begrip. Dit is hoe je in Vrede kan komen te midden van de chaos. Begrijp dat alle zielen betrokken bij het doden en degenen die gedood worden allemaal akkoord zijn op het niveau van de ziel om door deze laatste strijd te gaan voor alle collectieve negativiteit volledig is uitgeput. Weet dat de negativiteit die nu spectaculair uitgespeeld wordt op jullie planeet collectief IS, dat betekent dat jullie ALLEMAAL verantwoordelijk ervoor zijn. Er is geen schuld Lieve Mensen en er is niemand om met de vinger naar te wijzen behalve naar jezelf.
Aanvaard dit en onderneem van hieruit actie Lieve Mensen. Accepteert dat we allemaal verantwoordelijk zijn en vind dat Licht binnenin je hart dat de verwevenheid van al het leven kent. Vind die Vrede binnenin jezelf en maakt het je keuze van iedere dag met iedere broeder en zuster die je ontmoet in ieder moment van je leven. Werp af, geef op, de strijd is gestreden, het is over. Laat de harde woorden van je broeders langs je rug afglijden als het water van een eend, lach naar degenen die in het drama wensen te blijven, geef ze niet de brandstof om op verder te gaan, glimlach slechts en blijf bij jezelf, blijf bij het innerlijke bewustzijn van jouw Vrede en laat niemand dat innerlijke heiligdom verstoren, dat je voor jezelf hebt gemaakt gedurende levens en levens van spirituele oefening en levens levende die je tot dit punt hebben gebracht in de ontwikkeling van jouw ziel. Je hebt het allemaal in je om deze storm uit te rijden in Vrede en geluk, Liefde en vreugde.
Ja dit is mogelijk Lieve Mensen, zelfs als je ervoor kiest om de beelden te kijken van onschuldige kinderen wiens levens worden genomen door jullie oorlogsmachine, het is mogelijk om je innerlijke Vrede te herstellen als je begrijpt dat alle gewillige deelnemers in dit spel een keuze hadden om deel te zijn van het uitspelen van de doodsstrijd van de dualiteit van de 3e dimensie en geliefd moeten worden, bedankt en gezegend voor de rol die ze spelen.
Maar Lieve Mensen laat mij dit goed duidelijk maken, IK BEN niet aan het argumenteren dat je jezelf in Vrede moet brengen en in een valse staat van gelukzaligheid moet gaan zitten als wat er gebeurt op zovele niveaus onacceptabel is. Ik suggereer niet dat in het vinden van je innerlijke vrede je gaat zitten en niets doet aan je wereldlijke zaken. Want ja, innerlijke vrede is het antwoord en als iedereen in innerlijke vrede zou komen, zou de wereld ogenblikkelijk veranderen maar je bent met te weinig in aantal om dit zo snel te manifesteren en met je vreedzame intenties en gebed, gedachten en roeping moet een erkenning komen van de gevoelen van onvrede en woede en frustratie die komen als je kijkt naar de wereld om je heen.
Ontken deze gevoelens niet ten koste van het vinden van Vrede Lieve Mensen, erken wat je voelt op ieder moment, voel het, maar ik wil liefdevol aangeven dat in plaats van de gevoelens toestaan je over te nemen en je uit balans te gooien, sta ze toe om door je heen te stromen en oogst die energie om een kracht ten goede te zijn. Begin om vreedzame acties te ondernemen, begin te focussen op dat wat je WIL zien in deze wereld. 
Doe je TV uit, lees niet de propaganda, de kranten, en begin al je aandacht te focussen op dat wat je wil zien gebeuren in jouw wereld. Begin naar lokale projecten te kijken en lokale groepen die samenkomen en begin je energie en tijd te stoppen in de verandering die om je heen plaatsvindt.
Mijn bedoeling vandaag Lieve Mensen, is simpel dit, in het vinden van je innerlijke Vrede, wordt niet verleid om je over te geven aan apathie. Sta de negativiteit niet toe je uit te putten. Hoe vermoeid je je ook voelt, wat de fysieke symptomen die je voelt ook zijn, je bent sterker dan hen allemaal en je hebt de middelen om alles op jouw pad te sturen. Nu is het niet de tijd om wankelen, nu is het de tijd om jezelf op te rapen, steeds weer, je iedere keer realiserend dat je sterker bent dan je denkt, iedere keer realiserend dat je gemaakt bent van sterker materiaal dan je je kon voorstellen en iedere keer de Goddelijke Bron van Kracht en sterkte vindend, helderheid en doelgerichtheid, focus en integriteit, wat je door dit uitdagende deel van je reis zal leiden.
Lieve Mensen, je bent dichterbij dan je durft te geloven. Dat is mijn belofte aan Jullie. Wankel niet nu, IK BEN steeds dichtbij, slechts een ademteug of een gedachte weg, om je extra Liefde te geven, extra kracht en extra helderheid precies als je het nodig hebt. Wees in Vrede, vind je kracht. Ik Hou van je. God Zegene Jullie. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

Monday, August 25, 2014

18.08.2014 Altijd Bij Je


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
18 augustus 2014 

Altijd Bij Je


Gegroet! Gegroet Lieve Mensen, kan je het voelen? Kan je de Liefde voelen die in iedere ademteug is die je neemt? Wees stil Lieve Mensen, wees stil in dit moment, wees in dit moment volledig stil en geef jezelf over aan wat nu voor je beschikbaar is. Voel je Moeder Aarde onder je voeten, zelfs als het door de vloerdelen is en je voeten niet werkelijk direct op haar lichaam zijn, voel haar toch door je voeten. Sta jezelf toe om diep in je Moeder te ankeren en voel de Liefde van Haar terwijl je dit doet, je bent haar kind van wie ze zo diep Houdt. Adem en wees stil. Breng het ratelen in je hoofd tot zwijgen en adem alle zorgen van de dag uit. Voel je kroon openen naar de Hemelen, je Vader, stel open, open, open en verbind hoog boven je, strekkende naar de kosmos en voel de Liefde van je Vader naar beneden stromen en door jou, Zijn kind. Adem adem adem daarin diep diep diep onvoorwaardelijke Liefde die in iedere ademteug is en als je het toelaat nu in iedere cel van je lichaam en adem adem adem en wees stil in de gelukzaligheid hiervan. 
En wat vind je in deze plek Lieve Mensen? Adem en wees stil. Doe je ogen dicht als je dat wil en wees gewoon hier. Laat de Liefde in en uitstromen met je adem, sta het toe dat Liefde rondgaat in je lichaam, de adem als een pomp, die levenskracht rond dragende in je lichaam, al je interne organen badende, wat is hier Lieve Mensen? Neem zo veel van deze Liefde als je wil toestaan, en vergis je niet, er is een oneindige voorraad van deze Liefde en je wordt alleen beperkt door wat jij kan toelaten, wat wordt beperkt door jouw mogelijkheid om je denken te omzeilen en de opgeslagen dichtheid in je lichaam. Waar je bent op je pad is een andere manier om dit in woorden uit te drukken. Er zijn geen beperkingen anders dan degene die jij jezelf oplegt. En dat is OK. Wees OK met waar je bent en wat je aankan en wees gewoon met de Liefde die jij in je prachtige geest, lichaam en ziel  kan brengen, en ieder niveau waarop jij bestaat.
Wat blijft er over als je alles afstroopt lieve Mensen? JIJ bent het. De Essentie van jou, jouw Waarheid, jouw ware natuur, God in Actie. En zoals eerder kan je dit alleen begrijpen tot de beperkingen die je jezelf oplegt en dat is OK. Wees stil en weet dat jij God bent op welke manier ook vandaag voor je beschikbaar is. Wees gelukkig en in waardering voor wat je kan voelen en wat je kan begrijpen op dit moment, het is meer dan je denkt, als je het toelaat.
Adem met mij nu Lieve Mensen, en als iemand die dit pad heeft gelopen op jullie Gezegende Aarde voor jou, als iemand die de menselijke beperkingen heeft overwonnen, sta me toe om met je te zijn nu als het goed voelt en juist om te doen. Laat me met je Zijn. Adem weer met mij nu. Voel mijn aanwezigheid nog een keer, laat mij jou toestaan om te voelen wat het is om meer verheven te zijn dan waar je nu bent. Sta toe, sta toe, sta toe. En laat me je tonen waar je aan vasthoudt dat je pad bedreigt. Laat mij je helpen. Want in werkelijkheid is er echt niets in je weg behalve dat wat je er zelf hebt neergezet, en dat wat je niet wil opgeven. Het is OK Lieve Mensen, het is OK. Alles is toelaatbaar en alles is perfect precies zoals het nu is. Rust in de Vrede die dit brengt wanneer je het volledig omhelst en laat dat toe in je geloofssysteem. Niets is niet zoals het moet zijn en alles ontvouwt zich voor jouw hogere welzijn en voor jouw groei als een ziel die deze ervaring heeft op Aarde.
Je kan niet weten wat er voor je in het verschiet ligt en het zou je helemaal geen goed doen om alle details van het pad te weten dat je zal volgen en dat je naar Huis ZAL leiden naar het Koninkrijk God's In Jou.
Dus geef je over. Aan dit moment NU.
En doe iedere stap vanaf deze plek langzaam en gestaag.
Met zo veel bewustzijn als je kan opbrengen in ieder moment. 'Wees als een dienaar wachtende op de komst van zijn Meester' is vastgelegd in religieuze teksten. Hiermee bedoelde ik, wees volledig aanwezig. Altijd. Voor wat zich NU ontvouwt.
Hier zal je een Vrede vinden dat tot nu toe buiten je bereik is geweest. Geef je over Lieve Mensen. Geef alle controle over. Laat het gewoon gaan. Laat mij je vasthouden in je angst. Het is OK Lieve Mensen, Alles Zal goed zijn en meer. Dit is mijn Belofte aan Jullie. Wees in Vrede. Ik BEN Lord Emanuel en ik BEN altijd bij je. God Zegene Jullie.

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Friday, August 15, 2014

10.08.2014 Neem Tijd voor Jezelf


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
10 augustus 2014 

Neem Tijd voor Jezelf


Gegroet! Gegroet! Lieve Mensen ik ben het, Lord Emanuel gekomen om bij je te zijn deze dag, sterker dan ooit sinds onze werelden dichter tot elkaar komen en de versluiering wegvalt. Voel mijn aanwezigheid bij je nu Lieve Mensen, neem een moment van je drukke leven, neem een moment van vrede en stilte voor jezelf, want je verdient deze tijd, niet slechts voor de tijd dat je deze boodschap leest maar iedere dag, precies als je het nodig hebt moet je jezelf de tijd en ruimte geven om gewoon te Zijn. Wees bij me nu Lieve Harten, laat ons samen zijn voor een poosje zodat ik je kan helpen iets meer te voelen dan je alleen zou kunnen. Wat ook het niveau van je verlichting is, waar je ook bent op dit pad mijn Lieve Vrienden, ik kan je optillen, als je mij toestaat om dat te doen. En waarom is dit behulpzaam Lieve Mensen? Omdat het je een tijdelijke boost geeft, en een gevoel van wat er mogelijk is, wat er in het verschiet ligt voor je, wat je in staat bent zelf te bereiken. Laat me je een voorproefje geven van wat er mogelijk is, om je op te vrolijken en je tegelijk met hoop te bezielen, om je op je weg gaande te houden met een lichtere tred en een helderder pad.
Adem met me nu Lieve Mensen en open je hart. Dompel jezelf onder in deze ervaring, doe de deur dicht, doe je telefoon uit, geef jezelf deze tijd. Dompel jezelf onder in deze ervaring die nu voor je beschikbaar is. Doe je ogen dicht en adem. Diep. Laat toe, laat toe, laat toe zoveel als je kan, ontvang, ontvang, ontvang. 
Want nu is het meer dan ooit de tijd dat je volledig egoïstisch moet worden en volledig gefocust op JOUW hogere welzijn. De Weg van het Hart is niet voor de lafhartigen en je bent niet lafhartig want dan zou je deze woorden niet lezen. Maar je kan en je zal allerlei soorten van excuses vinden om jezelf niet de tijd te geven die je nodig hebt om echte deze diepe wonden te helen, om echt klaar te zijn om je over te geven aan het proces dat zich aan het ontvouwen is, of je het nu leuk vindt of niet. Lieve Mensen geef de worsteling op, geef het gevecht op. Je hebt dit zo lang gedaan dat je bijna vergeten bent hoe te Zijn. Je bent bijna vergeten dat je huidige levenswijze niet natuurlijk is, het is niet hoe je bedoeld bent te leven, het is niet hoe je bedoeld bent te bestaan op jouw Gezegende Moeder. Zij heeft je voorzien van alles dat je nodig hebt, je Vader- Moeder God heeft je alles gegeven dat je nodig hebt om te weten in je Hart.
Maar na verloop van tijd, duizenden jaren van tijd, ben je dit vergeten en ben je vergeten dat je geen geld nodig hebt om te gedijen op je Moeder. Betaalde je jouw eigen moeder voor de melk aan haar borst?! Betaalt de IJsvogel voor het water dat hij drinkt uit de stroom of de vissen in zijn feestmaal? Betaalt het gras voor de zon voor de energie om te groeien? Op een bepaalde manier ja, als je ziet dat alle dingen energie zijn en alle dingen verbonden zijn. Maar niet op de manier waarop jullie de systemen op aarde hebben opgezet. 
En alsjeblieft, ontduik niet de verantwoording hier Lieve Mensen. Ja we weten allemaal dat de bankiers degenen zijn die dit plan uitvoeren Lieve Mensen, het plan dat jullie allemaal in slavernij houdt, en het is zo makkelijk om met de schuldvinger naar anderen te wijzen en naar de donkere machten en alle dingen die jij niet bent. Maar Lieve Mensen, er komt een tijd voor iedere ziel op dit pad om te begrijpen dat we allemaal Eén zijn en dat het levensweb ingewikkeld is geweven en dat niets aan de ene kant van de wereld kan gebeuren,  dat niet de andere kant beïnvloedt. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de systemen op deze planeet en we zijn allemaal verantwoordelijk voor de verandering die moet en zal komen op jullie Gezegende Aarde.
Dus wees de verandering die je wenst te zien. Wijze woorden inderdaad. Stop met vechten iedere dag, stop met excuses dat je alle door God gegeven uren moet werken om het werk te doen dat gedaan moet worden om genoeg geld te verdienen om te overleven, om het werk te doen dat "de planeet zal redden", stop stop stop met doen met doen met doen. Het is een gewoonte waarmee je moet stoppen. 
Je wereld zal niet uit elkaar vallen. Het kan er misschien uitzien alsof dat zo is, het kan wellicht voelen dat dat zo is, maar jullie oude manieren moeten instorten om plaats te maken voor het nieuwe. Geef jezelf alle tijd die je nodig hebt om alle noodzakelijke inwendige uitdagingen aan te kijken om vervolgens de alchemistische veranderingen te maken binnen je fysieke en etherische lichamen die deze transitie gladjes en inspanningsloos zal maken en keer terug naar je grotere krachten dan je je kan voorstellen, krachten die je geboorterecht zijn, krachten die de meerderheid van de mensen laten zien dat Ik BEN GOD IK BEN. Alleen dit zal jullie planeet veranderen, JOUW verandering, JOUW mogelijkheid om de veranderingen toe te laten binnen in je, om je krachten terug te krijgen en je terug te doen keren naar de volledig soevereine Vrije Wil Meester Schepper die je bent.
Je kan dit niet doen terwijl je van de ene plaats naar de andere rent achter de dollar aanjagend of de wereld reddend. Maak tijd voor jezelf Lieve Mensen, maar de reis naar binnen dagelijks. Neem mijn hand als je bang bent, ik zal je De Weg naar het Hart van God in jou laten zien. Dat is mijn Belofte aan Jou. Ik BEN Lord Emanuel en jullie zijn rijzende Lieve Mensen, jullie zijn de sterke kracht van verandering. God Zegene jullie.

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Wednesday, August 6, 2014

02.08.2014 laat los


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
2 augustus 2014 

Laat los


Gegroet Lieve Mensen! Lieve Dierbare Harten, ik ben het, Lord Emanuel! Gegroet! Hoe is het met je deze dag? Hoe vindt dit bericht je vandaag? Ben je gelukkig? Ben je bedroefd? Heb je fysiek ongemak, heb je verdriet? Ben je uitbundig gelukkig? Of ben je verveeld? Heb je er genoeg van? Ben je vervuld? Boos? Vredig? Neem een moment Lieve Mensen om het te ontdekken. Ah ah ah, niet zo snel!! Als ik zeg neem een moment, bedoel ik echt om een minstens een minuut te nemen, om te voelen waar je WERKELIJK bent. Dat is het Lieve Mensen, je weet inmiddels Hoe het moet, ADEM, ja Adem. De zo belangrijke adem, brenger van leven? Ja, maar nog veel meer Lieve Mensen, de adem is de verbinder, de wijze waarmee je bewustzijn verbindt met iedere niveau van je Wezen en hoe ieder niveau van je Wezen onderling verbindt. Een uitdaging om dit volledig te begrijpen vanuit jullie perspectief en staat van bewustzijn, maar ik weet dat je het kan voelen. Adem het licht in, en adem alle zorgen en twijfel uit, alle angst en irritatie, alle dichte energieën, adem adem adem dat alles uit en vraag dan aan jezelf, hoe voel ik me of nog belangrijker, wat wil er in beweging komen?

En hiermee bedoel ik dat je nu naar een plek van stilte moet komen, van stilte in de subatomaire deeltjes van je Wezen, nu kan je gewaarworden, voel en onderscheid dat wat in beweging wil komen, energetisch gesproken. Lieve Harten binnenin deze stilte kan je meer nauwkeurig dat wat naar boven moet komen, in je naar boven laten komen. Dit is dichte energie, die klaar is om losgelaten te worden. Deze energie zal zichzelf laten zien in emotie, verdriet, woede, angst en dit is behoorlijk verschillend van de "Hoe is het met je?" vraag die de beleefde conversatie is op jullie planeet. 

Dit is de echte jij, niet de zogenaamde jij of het gezicht waarop je een blije lach schildert. Welke energie beweegt er werkelijk onder deze woorden? Want deze energie zal zichzelf woorden geven...wat is het verhaal? Waarom ben je boos/verdrietig/gekwetst/verloren? Wel, dit kan oud trauma zijn, levenservaringen die minder plezierig waren, groot of klein, ze tellen allemaal mee. Je hoeft niet het slachtoffer te zijn van fysiek geweld of extreem trauma om erg gewond te zijn van binnen, het is allemaal relatief.

Dus je mag luisteren naar de woorden om de bron van de energie te vinden die jou nu wenst te verlaten door uiting, maar ze zijn niet belangrijk en je zou er goed aan doen jezelf niet te hechten aan het verhaal. Het is de ENERGIE die belangrijk is, let op als je jezelf of een ander 'het verhaal' vertelt van de energie die in jou beweegt, let op hoe het voelt, hoe het zich in jouw stem uit en geef de aandacht hieraan, liever dan aan de woorden en het gevoel van slachtofferschap. 

En dit is niet makkelijk mijn Lieve Mensen, dit is alles dat je NIET hebt willen voelen je hele leven want het was je te veel destijds. Dus het gaat niet makkelijk zijn, maar alles wat ik je vraag is vertrouwen, vertrouwen, VERTROUWEN dat alles in volmaakte Goddelijke Orde is, dat jouw Grootse God Ik BEN Aanwezigheid alles onder controle heeft en dat niets je werd gegeven wat je niet aan zou kunnen. Dat is waarom het omhoog komt, Lieve Mensen, het komt omhoog omdat de tijd rijp is en de tijd is nu voor jou om te voelen en te uiten dat wat in je lichaam is opgeslagen, want destijds kon je het niet volledig voelen. Het heeft je zolang zo veilig gehouden Lieve Mensen en het heeft een belangrijk doel gediend. Maar het is nu tijd om dat alles te laten gaan. Het gewicht drukt je nu slechts naar beneden Lieve Harten want om deze ongeuite energie op te slaan in je lichaam betaal je iedere dag van je leven, het kost je energie om die emotie in je vast te houden, het drukt je letterlijk naar beneden. 

Dus wat beweegt er? Wat is er klaar om bevrijd te worden? Ben jij klaar? Ben je bereid wat van dat gewicht neer te zetten? Ben je bereid om mij het van je te laten wegnemen?

Adem met me nu als je wil, adem diep in en uit en weet dat ik bij je BEN. Geef het over aan mij, Lord Emanuel, alles dat je weghoudt van ALLES Dat IK BEN.

Je wordt in totale veiligheid gehouden, het is OK om te laten gaan. Oh ik weet het, ik weet hoe veel je hebt geleden maar het is allemaal voorbij nu. Geef het allerlaatste van  het menselijke bewustzijn dat je hebt geleefd gedurende miljoenen jaren, laat het gaan in de Zee van Eeuwige Vergetelheid, waarin alles dat zinloos is, alles dat geen deel hoeft te zijn van je Grootse toekomst, weg zal zeilen voor de eeuwigheid. 

Laat mij je nu vasthouden, leg je lichaam neer als je daar behoefte aan hebt. Alles is Goed. Alles Zal Goed zijn, dit is mijn Belofte aan Jou. Ik BEN Lord Emanuel en dit is de Weg van het Hart. God Zegene jullie en allen die dit pad achter mij lopen, laat mijn Licht je de Weg wijzen. Ik Hou onmetelijk veel van jullie, jullie dapperheid en moed is ongeëvenaard. 

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Friday, August 1, 2014

27.07.2014 God van Binnen


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
27 juli 2014 

God van BinnenGegroet! Gegroet! Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel, hier om bij jullie te zijn deze dag met goede zin! Hallo, hallo, hallo! Hoe gaat het met ons vandaag mijn Lieve Dierbare Harten? Er zijn nog altijd velen van jullie die zich moeten realiseren hoe dierbaar jullie zijn. En dat is OK. Maar ik vraag je nu om in de pracht te ademen die je bent, adem adem adem in de pracht die je bent en die overal om je heen is zelfs als je je eigen pracht niet gelooft of begrijpt, waarom stel je  je geloof niet uit en verbeeld je je hoe het zou voelen en hoe het zou zijn om prachtig te zijn voorbij je wildste dromen. Adem hierin nu Lieve Mensen, en ja, Ik BEN bij je en als je ademt zal ik je vullen met je eigen pracht, ik zal het proces verder helpen zo je wil, je ervaring uitvergroten. Als je het toe wil staan en het goed voelt om dat te doen, uiteraard.

Verruim verruim verruim jezelf, voel je Grootsheid, voel je expansieve natuur, voel dat je meer bent dan je fysieke lichaam, voel dat je zoveel meer bent dan dat lieve Mensen. En velen van jullie hebben dit ervaren in meditatie, maar waarom niet leven vanuit deze staat? Waarom je leven niet een levende meditatie maken zodat je leeft vanuit deze expansieve staat, beweeg door je dagelijkse leven vanuit deze plek van expansie? Ziet alles er kleiner uit? Lijken al je problemen onbelangrijk vanaf hier? Misschien, misschien niet, maar waarom, indien niet, jezelf niet nog MEER verruimen tot je groter bent dan alles waarvan je voelt dat het je  mogelijk zal verzwelgen.
En dit is hoe je dagelijkse leven te benaderen Lieve Mensen, ja ik weet dat je zal vergeten dat je prachtig bent en Al-machtig als je weer een bedelbrief voor jouw geld opent of hoort over een andere chaotische verstoring in je buitenwereld, meer gruwelen en meer tweedracht onder de mensen van de Aarde, ik weet het Lieve harten dat dit je uit je herinnering van wie je bent zal trekken, maar waarom niet de gelegenheid van eruit getrokken worden gebruiken om jezelf terug erin te trekken?

Iedere keer Lieve Mensen, als je je somber voelt of overweldigd, adem slechts, het is zo simpel. Adem in het weten dat je een expansieve multi-dimensioneel Wezen bent dat zoveel meer is dan de problemen van jullie Gezegende Planeet. Vanuit hier, vanuit dit perspectief kan je de kracht begrijpen die je in je hebt, want jij bent groter dan dit alles. Verruim jezelf Lieve Mensen, totdat jij dat wat het ook is waar je je zorgen over maakt verzwelgt en adem simpel in het gevoel dat lijkt je te hebben overgenomen. Adem, verruimt en adem in het GEVOEL en het zal verdreven worden en je zal gemakkelijk en snel terugkeren naar Vrede. Als dat niet gebeurt en als dit niet snel gaat neem dan de tijd om in het gevoel te zijn, zo lang als nodig om op te lossen en te verdwijnen. Het zal niet zo lang duren als jij verwacht dat het zal duren, heb de moed het recht aan te kijken en je zal ontdekken dat het makkelijker is dan je denkt.

Zie je je kracht nu Lieve Mensen? Zie je de kracht die je hebt als je het tot je prioriteit maakt om jezelf in Vrede te houden? Zie je nu vanuit een verruimde staat dat je de macht hebt om jullie hele planeet te beïnvloeden? Zie je nu hoe, door dit collectief te doen, het geen enorm aantal van jullie vraagt om consequent in die staat te zijn om enorme veranderingen in jullie wereld te brengen, vergeleken met het aantal mensen op jullie Aarde?

Lieve Mensen, wanhoop niet, kan je zien dat je dit al aan het doen bent? Lieve Mensen, het lijkt er misschien op dat jullie collectief afglijden naar meer chaos, terwijl de dichte energieën geen macht hebben, geen vat meer op jullie planeet, maar terwijl de duisternis afglijdt in steeds meer machteloze chaos, zal het Licht zichtbaar oprijzen, jullie zijn al opgestegen naar een punt dat onstopbaar is en ik weet dat je het kan voelen, als je jezelf stil genoeg kan maken. Jullie Victorie is gewonnen.

Lieve Mensen, alles dat er nu te doen is, meer dan ooit, is op je koers te blijven, behoud je eigen Vrede, wees niet bezorgd met degenen rondom je. Je Liefde voor je kameraad wordt niet in twijfel getrokken, maar nu is het tijd om al je aandacht naar binnen te richten, want dit is waar de kracht is. 

Behoud je Vrede, blijf op koers en herinner dat alle assistentie beschikbaar voor je is vanuit de Verrezen Hemelen en de Aartsengel-en Engel-Rijken om je te helpen dit te volbrengen. Roep ze aan Lieve Mensen, roep mijn naam als je je niet in staat voelt om je eigen Vrede te behouden en we zullen op je neerdalen en je bedekken met een deken van Vrede, kalmte en rust. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik hou van jullie Dierbare Zielen. Als jullie jezelf konden zien met mijn ogen. Ik Hou onmetelijk veel van je. God Zegene jullie. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Thursday, July 24, 2014

18.07.2014 Over-Verlicht Kunstwerk!


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
18 juli 2014 

Over-Verlicht Kunstwerk!


Gegroet Lieve Mensen!! Ik ben het, Lord Emanuel, gekomen om bij jullie te zijn deze dag voor een behoorlijk andere en speciale reden. Ik kom om bij jullie te zijn om nieuws te brengen over kunst, gegeven aan de boodschapper, om te maken uit mijn naam. Lang heeft de boodschapper geworsteld met haar Goddelijke Missie en deze schilderijen waren al enige tijd beschikbaar voor haar. Zij is heeft haar eigen beproevingen en initiaties overwonnen, om naar deze plek vandaag te komen en wij kunnen ze aan jullie aanbieden.
Zij zijn mijn Serafijnen Engelen en Het Heilige Hart van Goddelijke Liefde. En zij worden aan jullie aangeboden als een herinnering, in de momenten waarin je mogelijk jezelf vergeet, en om je te troosten in tijden van nood. Zij zijn visuele herinneringen om te ademen, in Vrede te zijn en om de verbinding in je Hart te vinden, je eigen Goddelijke Liefde. Zij dragen een helende frequentie, die je zal verbinden met de hulp die je nodig hebt op ieder moment. Natuurlijk heb je geen schilderij nodig om dit te doen, maar ze leveren je zogezegd een visuele hulp. 
Ieder schilderij is speciaal Gecreëerd door de boodschapper voor jou individueel en zal je helpen met het vinden van toegang tot je eigen God Zelf, jouw Ik BEN Aanwezigheid.
Meest van alles zijn ze er om je plezier en vreugde te geven. Verheug je in jezelf mijn Lieve Dierbare Kinderen van God want jullie zijn een lust voor het oog. Vertrouw me als ik jullie vertel dat Alles in Goddelijke Perfecte Orde is en Alles Zal Goed Zijn. Dit is mijn Belofte aan Jou. Ik BEN Lord Emanuel en Ik Hou onmetelijk veel van jullie. God Zegene jullie.

-------------------------------------------

Mijn Lieve Vrienden, 
Wowee! Het brengt me zoveel plezier om hier te zijn, het is mij een grote eer om jullie deze schilderijen van Emanuel aan te bieden. Nu dat ik alle weerstand heb overwonnen (ik schilder normaal gesproken niet, ik ben geen artiest!) zijn ze werkelijk een vreugde om te creëren en ik ben zo gelukkig om ze met jullie te delen.
Ik was niet in staat om een internetwinkel op de website te creëren, dus zijn ze beschikbaar om te kopen via Etsy.com door op de onderstaande link te klikken. Deze link kan je ook vinden op de zijbalk van de website onder de archieven. 

https://www.etsy.com/uk/shop/TheWayoftheHeart2012?ref=search_shop_redirect

Voor degenen van jullie die zich geroepen voelen er één te willen hebben, hoop ik dat ze je net zoveel heling, plezier en vreugde brengen als ze mij geven.

Ik Hou van jullie met mijn hele hart en ik bedank jullie allemaal voor jullie doorlopende steun. Ik wil graag deze gelegenheid nemen om Gwen Godiva Harrison speciaal te bedanken, zonder wie ik nooit de schilderskwast had opgepakt! DANK JE WEL!
met Liefde en Oneindige Zegeningen, 
Gillianx

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Tuesday, July 15, 2014

14:07:2014 -- Zielenfamiliebijeenkomst

Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie

14 juli 2014

Zielenfamiliebijeenkomst

Gegroet! Gegroet! Geliefden, ik, Lord Emanuel, kom om vandaag bij jullie te zijn! Ik BEN hier, Ik BEN gekomen. Adem diep in Geliefden, adem diep in. Adem me in, voel mijn aanwezigheid op welke manier ik ook aan je verschijn, voel me nu, ik BEN bij je, ik was er altijd en zal er altijd zijn. Je voelt je soms zo alleen op dit pad en het kan zo’n uitdaging zijn voor diegenen onder jullie die niet in geregeld contact staan met gelijkgestemden. Diegenen onder jullie aan de leidende kant, op de buitenposten tussen de massa ’s mensen die nog niet ontwaakt zijn, ja, kan dit inderdaad een eenzaam pad lijken. Dat is waarom ik beloofde bij jullie te komen, voor troost en hulp wanneer je deze eenzaamheid je hart voelt aanraken.

Want je weet dat het een illusie is en toch kan het zo echt lijken. Weten dat afgescheidenheid een illusie is helpt je niet wanneer deze eenzaamheid vat op je krijgt. Het is allemaal onderdeel van je ervaring en wanneer dit gevoel over je komt, Geliefden, adem in en uit, in en uit, in en uit, zet je uit, zet je uit, zet je uit, wees niet bang voor de eenzaamheid, zet je er in uit en er omheen en roep mijn naam of die van een Verheven Meester, een Aartsengelen- aanwezigheid of je eigen Here God of je Grote Goddelijke Ik BEN wezen.

Tuesday, July 1, 2014

29.06.2014 Laat Los


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
29 juni 2014 

Laat Los!


Gegroet Lieve Mensen!! Ik ben het, Meester Jezus, jullie Geliefde Lord Emanuel die gekomen is om weer met jullie te zijn deze dag. En we zijn al zo vaak samen geweest nu in dit leven en waarom dit zo natuurlijk lijkt voor je, is omdat we vele levens samen zijn gelopen, en inderdaad liepen velen van jullie met mij gedurende mijn incarnatie hier op deze Gezegende Aarde. Jullie voeten liepen naast de mijne, jullie stemmen zongen mee met de mijne, jullie oren hoorden mijn woorden en jullie lichamen namen de energie op van die tijd. Dit is niet nieuw voor jullie Lieve Mensen, dit is niet nieuw voor je en ik BEN eenvoudig hier om je te herinneren aan dat wat je al weet van binnen. 
Omdat ik dit pad voor je heb gelopen, omdat ik de belichaming was van de Grote God ik BEN op jullie Aarde, kan ik jullie helpen op jullie pad na mij. Ik heb het spoor van Licht getrokken, voor jullie om te volgen, en hoewel ieder individu op het pad een heel verschillend pad zal zien en ervaren ten opzichte van ieder andere individu, het pad is hetzelfde, het is het pad van Licht Thuis naar jezelf, de Grote God ik BEN.
Dus adem nu mijn Lieve Mensen en je voelt me wellicht direct nu, zo is onze tijd samen dit leven, zo is je toegewijde studie en zijn je toegewijde voetstappen, de een voor de ander en dat heeft je naar dit moment gebracht en zo is de energie op deze Aarde, het niveau van het Licht van God dat op deze Gezegende Aarde is maakt het nu mogelijk Lieve Mensen dat je mij direct voelt zodra je aandacht op mij is gericht.
Intensiveer dit nu Lieve Harten als het goed voor je voelt om dat te doen en adem het Licht van God diep in je longen, sta de Heilige Geest toe om je longen te vullen en adem alle twijfel uit, alle angst, alle controle, adem het allemaal uit. Dit zou als een opluchting moeten voelen voor jullie Lieve Mensen, laat los, laat los, laat los. Dat is het, adem weer in, diep diep diep inademen en weer uit en doe dit nu zo vaak als je kan, 7 keer is genoeg en wees dan stil Lieve Mensen, wees stil en wacht op me als je niet al direct mijn aanwezigheid kan voelen.
Lieve Mensen ik heb dit pad gelopen en het geeft me de macht en autoriteit om je giften te schenken die je zullen helpen op hetzelfde pad dat ik voor je neergelegd heb. Sta toe, sta toe, sta toe is alles dat je hoeft te doen. Er is geen werk dat gedaan hoeft te worden nu Lieve Mensen, jullie hebben alles bereikt dat je moest doen met hard werken middels het gezwoeg van voorgaande incarnaties, door ernstig lijden, door het ervaren van grote rijkdom en alle uitdagingen die dat meebracht. Je hebt alles ervaren dat er te ervaren is en nu kan je achterover leunen en ontspannen en weten dat je absoluut niets hoeft te doen dan toestaan. Laat los. Sta toe en ontvang het Licht van God en alle Zegeningen en giften die beschikbaar zijn voor je.
Kunnen jullie dit doen Lieve Mensen? Kunnen jullie de controle afstaan die jullie geloofden te hebben over het leven? Zo lang hebben jullie gedwaald zonder een bewuste verbinding met God Ik Ben. Zo lang hebben jullie gedwaald in deze vermeende afscheiding dat jullie zijn vergeten dat jullie niet de leiding hebben hier! Je hebt geen controle over dat wat onbeheersbaar is. Dit is slechts een illusie en hoe meer je probeert je leven te beheersen, te focussen op iedere detail van hoe dingen gaan zijn en hoe je het "gaat maken" in dit leven, de meer slipt het leven door je vingers. Je God Aanwezigheid Ik Ben zorgt voor je op manieren die je je nooit zou kunnen voorstellen, vertrouw hierop en laat los. 
Laat LOS laat los laat los Lieve Mensen, en ik begrijp hoe eng dit is, ik begrijp dat het voelt als van een rots springen voor sommigen van jullie, helemaal voor degenen die het meeste vasthouden aan dat waarover ze geen controle hebben. Het voelt als blind vertrouwen maar ik vraag je om deze sprong iedere dag van je leven te maken Lieve Mensen. Dit is niet slechts een idee of een concept, dit is iets dat je bewust moet doen en iedere dag een keuze maken. 
Lieve Mensen ik zei tegen jullie in mijn laatste bericht dat jullie de eindstreep hebben bereikt. Maar zovelen van jullie kunnen dit niet zien, zo druk zijn jullie bezig met de controle en vasthouden en pogingen doen om te beheersen dat wat buiten je is, nog steeds proberend dat wat buiten je is te vormen en veranderen, zodat je niet de ogen hebt om te zien en de oren om te horen dat je er al bent. Sta stil, laat los, sta toe en ontvang en je zal de eindstreep verderop zien, het is dichterbij dan je je kan voorstellen, of niet? Adem in je hart en weet dat dit de waarheid is en weet dat alles wat je hoeft te doen is het toestaan om zo te zijn.
Het is tijd Lieve Mensen, voor een eind aan al het lijden. Jullie hebben zware lasten gedragen Lieve Mensen door de jaren en door vele levens, net als ik het lijden van de mensheid droeg, zo hebben jullie dat ook gedaan in mindere mate, jullie voelen en dragen het lijden van de mensheid en het is tijd om de last neer te zetten, alles. Geef aan mij het laatste van dat waar je nog steeds aan vasthoudt en weet dat je vrij bent. Ik zal het nemen. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik zal de hele Weg met je meelopen naar Huis. God Zegene jullie dierbare Harten.

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/