Sunday, September 28, 2014

21:09:2014 -- Terug naar de Basis

                 
 
Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
21 september 2014
Terug naar de Basis
(vertaling: Sophie)


Gegroet Lieve Mensen! Gegroet! Ik ben het, Lord Emanuel, gekomen om weer bij je te zijn deze dag! Met iedere dag die nu voorbij gaat is er een tastbaar verschil in de lichtniveaus op jullie Gezegende planeet, kunnen jullie dat voelen Lieve Mensen, kunnen jullie dat gewaar worden? Adem met mij nu, lang en langzaam in- en uitademen, neem één lange grote ademteug in en uit om jezelf schoon te maken en te verfrissen, om je in het nu moment te brengen van tijdloosheid met mij en de woorden van deze boodschap. Want je bent nu in tijdloosheid als je ervoor kiest. Alle concepten waar je over het gelezen, alle ideeen en geloofsystemen die je hebt over ruimte en tijd worden nu tastbare werkelijkheid voor je, velen van jullie ervaren een in en uit realiteits-bellen dompelen (dipping), wat enige verwarring veroorzaakt en verontrustende gedachten en gedragingen. Blijf kalm Lieve Mensen, dit kan vreemd en erg ongewoon voelen maar ik verzeker je dat Alles Goed is en dat je het als in en uit dimensionele werkelijkheden dompelen ervaart, omdat het ene dimensionele niveau van ervaring in de andere vloeit. Er is geen 'sprong' van de één in de ander, terwijl je ontwikkelt en je frequentie verhoogt, vloeien je realiteiten in elkaar in plaats van dat je van de ene dimensionele ervaring in de andere springt. Dus zal je een in en uit dompeling ervaren, dit is zoals het zich zal manifesteren in jouw leven terwijl je hoger en hoger stijgt op de spiraal van evolutie, gestaag en niet te stoppen.

Je kan dit direct ervaren Lieve Mensen, ik bedoel die verhoging van dimensionele energieen die nu voor je beschikbaar is en waarover ik spreek, als je dat wil.

Want op dit moment kan het zich manifesteren als in staat zijn meer van mijn Liefde te ontvangen en meer Goddelijke Hulp terwijl jouw capaciteit om te ontvangen toeneemt met de toenemende hogere virbraties waar je nu in verblijft. Ieder week zal je mijn aanwezigheid sterker voelen en meer tastbaar op de manieren die voor jou werken en je zal in beter staat zijn Goddelijke hulp te ontvangen, en het meer betekenisvol te integreren in jouw leven.

Dit is het exponentiele stadium van jullie evolutie waarover je wellicht eerder hebt gehoord. Het beginstadium van jullie verheffing was erg langzaam en het heeft voor sommige mensen tientallen jaren geduurd om dit punt in hun evolutie te bereiken, maar terwijl we voortgaan zal deze evolutie versnellen en julie groei zal exponentieel worden, dit proces is begonnen en iedere  dag zal je veranderingen opmerken en verschuivingen op ongekende schaal.

Dit is een zeer opwindend vooruitzicht voor jullie Lieve Mensen, maar één waarin een paradox besloten zit, ik bedoel dat nu meer dan ooit je absoluut gefocust moet blijven op de zeer fundamentele basisbegrippen en spirituele waarheden die je te weten bent gekomen. Nu meer dan ooit moet je absoluut gefocust blijven op dat wat fundamenteel is, om je op het rechte pad te houden. Want als de dingen versnellen, gebeurt dat ook met wat een chaos lijkt van jullie planeet en wat de 'chaos' lijkt van degenenen die nog wakker moeten worden. Dit kan erg verontrustend zijn als je terugglijdt in hun werkelijkheid en je je door hen mee naar beneden laat trekken. Dat is wat ik bedoel Lieve Harten, het zal gebeuren als je Lieve Naasten de consequenties van hun falende geloofssysteem en hun levenswijze beginnen aan te kijken, zij zullen afglijden in drama en het tragische karakter daarvan, en als je niet voorzichtig bent, dan zal je er zelf in worden meegesleurd.

Dit gebeurt om een hele eenvoudige reden. De meer gebalanceerde wijze van omgaan met het oplopen met een Geliefde Broeder wiens leven in elkaar stort is in het hart te blijven maar onthecht van hun werkelijkheid. Dit kan harteloos lijken voor degenen die niet begrijpen. En in jouw gretigheid om behulpzaam te lijken en liefdevol kan je de fout maken van in hun energie van wanhoop te vallen en hopeloosheid en tragedie en voordat je het weet zal je zelf in de klauwen van angst en wanhoop zijn, zonder dat je zelfs ook maar beseft hoe je wederom in de diepte van de lagere dimensionele realiteit bent beland.

Dus Lieve Harten, een tijd om waakzaam te zijn dat je inderdaad volgt en hecht aan alles waarvan je weet dat het waar is, dat je op je pad blijft, dat je je de grondslagen van ademen herinnert, gefocust blijft of je INTERNE werkelijkheid, niet die van degenen rondom je in je externe omgeving. Merk op wanneer je intern in een gevoel van angst wordt getrokken en futiliteiten en neem stap er even uit, slechs een paar minuten is vaak alles wat er nodig is, om te ademen, VOEL en kom terug naar, wat jij weet, een gevoel van innerlijke vrede en een weten dat Alles Goed Komt ongeacht wat er zicht afspeelt in de externe omgeving en ongeacht welk pijn en lijden er om je heen is. 

Bewaar je Vrede Lieve Vrienden, nu meer dan ooit is dit wat van je wordt verlangd.


Maak je los van de illusie van angst en hopeloosheid die door de heersende propaganda machine wordt uitgepompt. Wees standvastig, ga naar binnen, ga naar binnen, ga naar binnen, want hier zal je de Al-Wetende Stem van God vinden die door je hart spreek op ieder moment van iedere dag. Dat is mijn Belofte aan jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik hou van jullie met heel mijn hart. God Zegene jullie, Dierbare harten. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.
If this message is of value to you and you feel moved to give an exchange in return and contribute toward the maintenance of this service, it is possible by going to the website by clicking below:

  Archives available at
  Contact Us  

Friday, September 19, 2014

06.09.2014 Hart Activering


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
6 september 2014 

Hart Activering


Gegroet Lieve Mensen! Gegroet, gegroet, zo blij ben ik om weer bij je te zijn. Het is Lord Emanuel Lieve Dierbare Harten, ik BEN zo dankbaar voor deze tijd met jou, zo enorm dankbaar. Het is zo'n prachtige gelegenheid niet waar? Een mooie bijeenkomst waarin ik bij je kan zijn en alleen bij jou en slechts voor een paar dierbare momenten van je tijd. Ik neem het niet voor lief, iedere minuut die je voor mij uitspaart van je zeer drukke dag. Haal er zoveel mogelijk uit van wat ik je kan geven Lieve Mensen, door mij je onverdeelde aandacht te geven gedurende deze paar momenten die we delen. Want je kan er zeker van zijn dat je mijn abolute onverdeelde individuele aandacht hebt terwijl je deze woorden leest. Je bent zo kostbaar voor mij en zo dierbaar voor mijn hart. Velen van jullie herinneren je niet waarom maar dat is van geen belang hier en nu, wat belangrijk is is dat je de verbinding NU voelt. Want het doet er niet toe hoe en waarom het zo diep en sterk is, het is wat het is en het is levend en gebeurt NU. Adem gewoon in die waarheid Lieve Dierbare Harten. Ik BEN bij je sterker dan ooit, ik kan je bereiken met groter gemak, kan je dat voelen? Kan je dat waarnemen? Kan je nu een beetje dieper ademen Lieve Mensen en hier bij me zijn nu?

Ik dank je. Neem gewoon een momentje of twee om voorzichtig te focussen op je ademhaling. Stop met lezen gedurende een paar momentjes en kom tot rust in het bewustzijn van je ademhaling. Doe geen moeite het te veranderen maar wordt wellicht meer bewust ervan en pas het aan aan het ritme en de diepte van wat "goed" voelt voor je nu je je aandacht er naartoe brengt. Het kan zijn dat je erachter komt dat je ineens een enorme reinigende ademhaling moet doen, of je ademhaling dieper moet maken of misschien vindt je het fijn hem korter te maken. Het maakt niet uit, vind jouw eigen manier maar wees op je gemak in het ritme en met de diepte van iedere ademhaling. Neem een paar momentjes Lieve Harten, voor jou, nu.

Vrede. Een enorme vrede zal nu op je neerdalen, want ik BEN bij je nu terwijl je je losmaakt van de buitenwereld en je aandacht naar binnen brengt en aanwezig wordt in dit moment, nu heb je toegang tot wat beschikbaar is voor je buiten het drukke gedoe van je leven en de herrie die je drukke hoofd omgeeft. Binnen de stilte BEN ik bij je. Ik BEN dichterbij dan ademhalen, ik BEN in je hart. En Lieve Mensen, inmiddels zullen jullie in je hart weten dat ik een brug BEN, een brug tussen jou en jouw Goddelijkheid. 

Jouw God zelf, jouw Grote God Aanwezigheid ik BEN en jouw Schepper kunnen te ver weg zijn voor velen van jullie om te begrijpen of te omvatten. Zonder mijn begeleiding, zou je wellicht vergeten zijn wat God is, hoe God voelt, want zo veel is verloren gegaan in vertaling gedurende duizenden jaren. Het massa bewustzijn is geprogrammeerd met een door mensen gemaakt idee van God dat iedereen doordringt. Zo lang heb je dit pad van illusies en afscheiding gelopen dat je wellicht vergeten bent hoe het Innerlijke Goddelijke voelt en hoe het Goddelijke buiten jou. Je bent wellicht vergeten dat het Goddelijke de oneindige energie is die jou omringt in ALLES. Je bent wellicht vergeten dat alles dat je nu bent, Goddelijk is. Dus heb je een gids nodig, en je hebt hulp nodig om te herinneren. Maar het pad is het jouwe. Ik heb mijn eigen pad gelopen voor jullie uit en hierdoor kan ik de kloof overbruggen tussen jou en jouw innerlijke Grootse God en daar voorbij jouw Schepper, en jou toestaan je eigen Goddelijkheid te voelen en te ontdekken.

Je zal wellicht ook opgemerkt hebben dat ik dit in iedere boodschap doe. Iedere boodschap bevat coderingen van herinneringen die je zal ontvangen op welk niveau dan ook dat je in staat bent ze te ontvangen, waar je ook bent op je pad. Dit bouwt met iedere boodschap, laag over laag en zelfs als je het niet opmerkt of je groei niet toeschrijft aan de inhoud van deze boodschappen, helpen ze je, naast alle andere begeleiding en oefeningen die je kiest, ze werken allemaal samen om je vooruit te helpen op je pad. En als je de tijd neemt te ontvangen wat er beschikbaar is voor je terwijl je deze woorden leest, als je bewust je hoofd stilt en alle afleidingen buitensluit, is er geen limiet aan wat je kan ontvangen, want ik BEN bij je als je ze leest en ze zijn een brug naar mij. Als zijwieltjes op een kinderfietsje, je zal deze boodschappen niet voor altijd nodig hebben, dat is niet mijn bedoeling. Ze verbinden je met meer gemak met mij dan je alleen zou kunnen maar ik moedig je aan om deze verbinding zelf te maken ieder moment dat je hulp of begeleiding nodig hebt. Via het ademwerk dat ik je leerde zou dit makkelijker en makkelijker moeten worden.

Bruggen zijn noodzakelijk tussen de dimensies en er zijn altijd  individuen bereid om die brug te zijn tussen de ene dimensie en de andere. Dit is een enorme oversimplificatie van dimensionele realiteiten, Lieve Mensen, maar ik houd de dingen graag heel simpel. Net zoals ik een brug ben naar jouw Schepper en de drievoudige Vlam van God in je hart kan aanblazen, daarmee de ruimte voor je herinnering activerend en openend, zo kan deze boodschapper verbinden tussen jou en mij, omdat jij de verbinding niet zelf staande kan houden.

Ik werk nauw samen met de boodschapper gedurende vele maanden nu om haar hart te activeren en haar mogelijkheden, om die brug te zijn tussen de het Hemels Koninkrijk en de fysieke wereld in welke jullie leven. Uiteindelijk is zij nu in staat om dat persoonlijk door te geven, wat zij al doet binnen de woorden van deze boodschappen, maar in een krachtiger en meer geconcentreerde vorm. Zij is slechts de brug, de energie en healing is volledig de mijne. 
Ik noem dit energiewerk "Hart Activering" omdat de healing vooral op je spirituele Hart centrum werkt. Dit is de kern van alle problemen, ik bedoel, als je leeft vanuit het hart, leeft in verbinding met het Goddelijke, Alle Dingen zullen aan je worden gegeven en alle genezing van jezelf is binnen je eigen bereik. 

Lieve mensen, wonderbaarlijke genezingen zijn en waren een krachtige demonstratie aan de hele mensheid van wat er mogelijk is. Maar dit Gouden Tijdperk van de mensheid gaat volledig over je eigen Goddelijkheid vinden, je eigen soevereiniteit en je eigen geboorterecht van eeuwige gezondheid, jeugd en perfectie. Jullie hebben het allemaal in je om ieder aspect van je leven te helen en naar een staat van oneindige genade en gemak, comfort en vitaliteit, schittering en helderheid te gaan. Ik kom deze Activeringen aanbieden om je te helpen je hart te openenen en vanuit daar te leven, want het is in je hart en via het lopen van jouw Weg van het Hart dat het Hemels Koninkrijk aan je geopenbaard zal worden. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik loop met je iedere stap van de Weg naar huis. God Zegene jullie Dierbare Harten. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/