Saturday, March 9, 2013

08.03.2013 Kinderen van het Licht
Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
8 maart 2012 

Kinderen van het Licht


Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het Lord Emanuel die vandaag bij jullie komt. Het is mijn een grote eer dat jullie me vandaag ontvangen, Lieve Mensen. Het voelt zo goed om op deze wijze door jullie ontvangen te worden. Jullie zijn zo speciaal en heel kostbaar voor mij want jullie banen een spoor  en laten dat achter, mijn Lieve Mensen. Jullie hebben je afgekeerd van het religieuze dogma waarvan je wist dat dit niet voor jullie was. De moed die dit kost om je af te draaien van de aanvaarde kijk op dingen is groot en moet nooit worden onderschat. Zie de waarde in jezelf, Lieve Mensen, zie hoe verbazend jullie zijn, dat jullie niet accepteren wat niet goed en juist voor je voelt.

En ik vraag van jullie dat jullie voor je Waarheid staan, Lieve mensen. Ik vraag jullie in deze tijd van overgang om op je grond te staan. Julie hebben lang genoeg op deze weg gestaan om stevig te weten wat jullie Waarheid is. Er zal spoedig een tijd komen waarop van jullie wordt gevraagd om deze Waarheid uit te zaaien naar iedereen die erom vraagt. En er is nog een belangrijk ding mijn Lieve Mensen. Jullie waarheid kan niet die van een ander zijn. Jullie kunnen alleen maar voelen wat voor jezelf juist is en je moet nooit je wil opleggen aan een ander. Wat juist voor jou is, is alleen juist voor jou en is misschien niet het pad van een ander. Lieve Mensen, jullie kunnen nooit de angels en mogelijkheden zien en alles is niet wat het lijkt te zijn. Want om deze reden kun je niet beoordelen wat het best voor iemand is, alleen zij zelf kunnend dit doen en de vaardigheid van een verlicht mens is om mensen te leiden naar hun eigen sterkte, liever dan hen te vertellen wat het best voor hen is.

De krachtigste weg waarop je de waarheid kunt uitzaaien is om die Waarheid te leven. Want om jullie Waarheid te leven zoals je die ziet, zal je leven bloeien en zullen jullie in omstandigheden gedijen waarbij je ziet dat anderen langs de kant van de weg vallen. Dan is het dat jullie schitteren, dat is waar alle anderen die niet het Licht zien of die zich nog vasthouden aan de oude wijzen, of mensen die nog hun macht weggeven aan regeringen en leiders die in hun hart niet het beste met hen voor hebben, het is wanneer deze mensen vallen dat jullie zullen omhoog komen en iedereen zal dan willen weten wat jullie hebben dat zij niet hebben

Dan kunnen jullie hen vertellen, Lieve Mensen, als een meedelen. Deel mee wat voor jullie heeft gewerkt, niet wat jullie denken dat werkt voor hen. Demonstreer openlijk je Liefde voor God. Zeg mensen dat er een God is en dat God geen patriarchaal figuur is maar een Heel Wezen dat is samengesteld uit volmaakt gebalanceerde mannelijke en vrouwelijke energieën. Zeg hen dat de Kinderen van God, die jullie allemaal zijn, zoals alle kinderen een Vader en een Moeder hebben. Leg bloot dat de religies de Moeder God hebben verwijderd uit de bijbel en uit het massa bewustzijn.

Sta voor je Waarheid, spreek openlijk dat jullie weten dat er een Schepper is, een God die een Liefdevolle God is, een God die alles voorziet voor zijn kinderen en in overvloed, in een overvloedige Goddelijke voorziening, en dat er nooit lijden op Aarde bedoeld was en dat het de menselijke soort is die lijden mis-creëerde en die lijden bestendigde op deze planeet en dat het aan ons allen is om op te staan voor verandering. Spreek openlijk uit dat onze Vader-Moeder God geen wraakzuchtige God is en dat deze onwaarheid verspreid werd om de massa van de mensen te beheersen.

Lieve Mensen, jullie voelen de veranderingen in je, jullie weten wat er gebeurt met Moeder Aarde, met jullie stoffelijke lichamen, en jullie weten wat je devotie voor het pad van Licht jullie heeft gebracht. Jullie beginnen de veranderingen in jezelf te voelen. Lieve mensen het is tijd voor je om te zien dat al deze veranderingen en alle beroering in je persoonlijke leven je verder naar voren voert naar een plaats waar je in de komende dagen in je Waarheid kan staan en in je kracht. Al dit harde werk is geweest om het oude weg te vegen, om een pad te ruimen voor het nieuwe dat nu naar binnen brandt, dag na dag, het Licht van God laait op jullie planeet en heft jullie allen op.

Lieve Mensen, we gaan een tijd binnen waarin het Licht het kaf van het koren zal scheiden, zogezegd. Zij die van het Licht zijn en weten wat de Waarheid is van dit Universum en zij die nog geloven in de onwaarheden die hen  een leven lang met kracht zijn opgedrongen.
Veel van die recalcitrante zielen hebben voldoende Licht en een goed hart en zullen groeien als het Licht ten slotte de duistere greep op Aarde breekt, zodat iedereen dat ziet. Dit is DE TIJD WAAROP JULLIE ZULLEN OMHOOG GAAN, Lieve Mensen, de tijd waarin jullie stevig in het Licht zullen staan en alle vragen beantwoorden van hen die willen weten waar jullie de kracht vandaan halen, waar jullie je moed vandaan halen, waar jullie dat Licht in je ogen vandaan halen, waar jullie dat optimisme vandaan halen en waarom voor jou alles werkt. En waarom jullie zo gelukkig zijn en zo ongelooflijk prachtig. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik zal direct naast jullie staan en alle mijn Christus Liefde naar jullie stralen, Kinderen van het Licht. God Zegene julie.


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/