Saturday, August 30, 2014

24.08.2014 Wees In Vrede


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
24 augustus 2014 

Wees In Vrede


Gegroet! Gegroet Lieve Mensen! Ai ai ai wat een hoop geschop en geschreeuw alom! Adem met me nu Lieve Mensen, wees OK met wat zich ontvouwt rond jullie planeet en hiermee bedoel ik, vind innerlijke Vrede. Er is geen twijfel dat de wreedheden die nu plaatsvinden dat ook exact zijn, weerzinwekkende wreedheden van onvoorstelbare gruwel, hierover is geen twijfel Lieve Mensen en om Vrede te vinden te midden hiervan is niet bedoeld om dit te bagatelliseren, bij wijze van spreken, maar bedoeld als om niet te verbinden met het drama ervan. LAAT JE NIET in de "strijd" trekken Lieve Mensen, of dat nou de strijd is van het Licht tegen het duister of van Israël tegen Palestina of van Rusland tegen de Oekraïne. Hoewel het er wellicht niet als zodanig uitziet op de oppervlakte van jullie Gezegende planeet, alle strijd is reeds gevochten Lieve Mensen en het is tijd om jullie wapens neer te leggen en weg te stappen van het drama, of dat nu energetische wapens zijn in je eigen huis of geweren in Gaza. Meer en meer voelen jullie dit Lieve Mensen, Eenheid en een begrip voor jullie broeders en zusters zoals nooit tevoren. Jullie beginnen de compassie en de "eenheid" der dingen te voelen. Het begint zich te manifesteren op jullie Aarde nu het beweegt van concept naar realiteit. 
Adem in dit weten en begrip. Dit is hoe je in Vrede kan komen te midden van de chaos. Begrijp dat alle zielen betrokken bij het doden en degenen die gedood worden allemaal akkoord zijn op het niveau van de ziel om door deze laatste strijd te gaan voor alle collectieve negativiteit volledig is uitgeput. Weet dat de negativiteit die nu spectaculair uitgespeeld wordt op jullie planeet collectief IS, dat betekent dat jullie ALLEMAAL verantwoordelijk ervoor zijn. Er is geen schuld Lieve Mensen en er is niemand om met de vinger naar te wijzen behalve naar jezelf.
Aanvaard dit en onderneem van hieruit actie Lieve Mensen. Accepteert dat we allemaal verantwoordelijk zijn en vind dat Licht binnenin je hart dat de verwevenheid van al het leven kent. Vind die Vrede binnenin jezelf en maakt het je keuze van iedere dag met iedere broeder en zuster die je ontmoet in ieder moment van je leven. Werp af, geef op, de strijd is gestreden, het is over. Laat de harde woorden van je broeders langs je rug afglijden als het water van een eend, lach naar degenen die in het drama wensen te blijven, geef ze niet de brandstof om op verder te gaan, glimlach slechts en blijf bij jezelf, blijf bij het innerlijke bewustzijn van jouw Vrede en laat niemand dat innerlijke heiligdom verstoren, dat je voor jezelf hebt gemaakt gedurende levens en levens van spirituele oefening en levens levende die je tot dit punt hebben gebracht in de ontwikkeling van jouw ziel. Je hebt het allemaal in je om deze storm uit te rijden in Vrede en geluk, Liefde en vreugde.
Ja dit is mogelijk Lieve Mensen, zelfs als je ervoor kiest om de beelden te kijken van onschuldige kinderen wiens levens worden genomen door jullie oorlogsmachine, het is mogelijk om je innerlijke Vrede te herstellen als je begrijpt dat alle gewillige deelnemers in dit spel een keuze hadden om deel te zijn van het uitspelen van de doodsstrijd van de dualiteit van de 3e dimensie en geliefd moeten worden, bedankt en gezegend voor de rol die ze spelen.
Maar Lieve Mensen laat mij dit goed duidelijk maken, IK BEN niet aan het argumenteren dat je jezelf in Vrede moet brengen en in een valse staat van gelukzaligheid moet gaan zitten als wat er gebeurt op zovele niveaus onacceptabel is. Ik suggereer niet dat in het vinden van je innerlijke vrede je gaat zitten en niets doet aan je wereldlijke zaken. Want ja, innerlijke vrede is het antwoord en als iedereen in innerlijke vrede zou komen, zou de wereld ogenblikkelijk veranderen maar je bent met te weinig in aantal om dit zo snel te manifesteren en met je vreedzame intenties en gebed, gedachten en roeping moet een erkenning komen van de gevoelen van onvrede en woede en frustratie die komen als je kijkt naar de wereld om je heen.
Ontken deze gevoelens niet ten koste van het vinden van Vrede Lieve Mensen, erken wat je voelt op ieder moment, voel het, maar ik wil liefdevol aangeven dat in plaats van de gevoelens toestaan je over te nemen en je uit balans te gooien, sta ze toe om door je heen te stromen en oogst die energie om een kracht ten goede te zijn. Begin om vreedzame acties te ondernemen, begin te focussen op dat wat je WIL zien in deze wereld. 
Doe je TV uit, lees niet de propaganda, de kranten, en begin al je aandacht te focussen op dat wat je wil zien gebeuren in jouw wereld. Begin naar lokale projecten te kijken en lokale groepen die samenkomen en begin je energie en tijd te stoppen in de verandering die om je heen plaatsvindt.
Mijn bedoeling vandaag Lieve Mensen, is simpel dit, in het vinden van je innerlijke Vrede, wordt niet verleid om je over te geven aan apathie. Sta de negativiteit niet toe je uit te putten. Hoe vermoeid je je ook voelt, wat de fysieke symptomen die je voelt ook zijn, je bent sterker dan hen allemaal en je hebt de middelen om alles op jouw pad te sturen. Nu is het niet de tijd om wankelen, nu is het de tijd om jezelf op te rapen, steeds weer, je iedere keer realiserend dat je sterker bent dan je denkt, iedere keer realiserend dat je gemaakt bent van sterker materiaal dan je je kon voorstellen en iedere keer de Goddelijke Bron van Kracht en sterkte vindend, helderheid en doelgerichtheid, focus en integriteit, wat je door dit uitdagende deel van je reis zal leiden.
Lieve Mensen, je bent dichterbij dan je durft te geloven. Dat is mijn belofte aan Jullie. Wankel niet nu, IK BEN steeds dichtbij, slechts een ademteug of een gedachte weg, om je extra Liefde te geven, extra kracht en extra helderheid precies als je het nodig hebt. Wees in Vrede, vind je kracht. Ik Hou van je. God Zegene Jullie. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

Monday, August 25, 2014

18.08.2014 Altijd Bij Je


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
18 augustus 2014 

Altijd Bij Je


Gegroet! Gegroet Lieve Mensen, kan je het voelen? Kan je de Liefde voelen die in iedere ademteug is die je neemt? Wees stil Lieve Mensen, wees stil in dit moment, wees in dit moment volledig stil en geef jezelf over aan wat nu voor je beschikbaar is. Voel je Moeder Aarde onder je voeten, zelfs als het door de vloerdelen is en je voeten niet werkelijk direct op haar lichaam zijn, voel haar toch door je voeten. Sta jezelf toe om diep in je Moeder te ankeren en voel de Liefde van Haar terwijl je dit doet, je bent haar kind van wie ze zo diep Houdt. Adem en wees stil. Breng het ratelen in je hoofd tot zwijgen en adem alle zorgen van de dag uit. Voel je kroon openen naar de Hemelen, je Vader, stel open, open, open en verbind hoog boven je, strekkende naar de kosmos en voel de Liefde van je Vader naar beneden stromen en door jou, Zijn kind. Adem adem adem daarin diep diep diep onvoorwaardelijke Liefde die in iedere ademteug is en als je het toelaat nu in iedere cel van je lichaam en adem adem adem en wees stil in de gelukzaligheid hiervan. 
En wat vind je in deze plek Lieve Mensen? Adem en wees stil. Doe je ogen dicht als je dat wil en wees gewoon hier. Laat de Liefde in en uitstromen met je adem, sta het toe dat Liefde rondgaat in je lichaam, de adem als een pomp, die levenskracht rond dragende in je lichaam, al je interne organen badende, wat is hier Lieve Mensen? Neem zo veel van deze Liefde als je wil toestaan, en vergis je niet, er is een oneindige voorraad van deze Liefde en je wordt alleen beperkt door wat jij kan toelaten, wat wordt beperkt door jouw mogelijkheid om je denken te omzeilen en de opgeslagen dichtheid in je lichaam. Waar je bent op je pad is een andere manier om dit in woorden uit te drukken. Er zijn geen beperkingen anders dan degene die jij jezelf oplegt. En dat is OK. Wees OK met waar je bent en wat je aankan en wees gewoon met de Liefde die jij in je prachtige geest, lichaam en ziel  kan brengen, en ieder niveau waarop jij bestaat.
Wat blijft er over als je alles afstroopt lieve Mensen? JIJ bent het. De Essentie van jou, jouw Waarheid, jouw ware natuur, God in Actie. En zoals eerder kan je dit alleen begrijpen tot de beperkingen die je jezelf oplegt en dat is OK. Wees stil en weet dat jij God bent op welke manier ook vandaag voor je beschikbaar is. Wees gelukkig en in waardering voor wat je kan voelen en wat je kan begrijpen op dit moment, het is meer dan je denkt, als je het toelaat.
Adem met mij nu Lieve Mensen, en als iemand die dit pad heeft gelopen op jullie Gezegende Aarde voor jou, als iemand die de menselijke beperkingen heeft overwonnen, sta me toe om met je te zijn nu als het goed voelt en juist om te doen. Laat me met je Zijn. Adem weer met mij nu. Voel mijn aanwezigheid nog een keer, laat mij jou toestaan om te voelen wat het is om meer verheven te zijn dan waar je nu bent. Sta toe, sta toe, sta toe. En laat me je tonen waar je aan vasthoudt dat je pad bedreigt. Laat mij je helpen. Want in werkelijkheid is er echt niets in je weg behalve dat wat je er zelf hebt neergezet, en dat wat je niet wil opgeven. Het is OK Lieve Mensen, het is OK. Alles is toelaatbaar en alles is perfect precies zoals het nu is. Rust in de Vrede die dit brengt wanneer je het volledig omhelst en laat dat toe in je geloofssysteem. Niets is niet zoals het moet zijn en alles ontvouwt zich voor jouw hogere welzijn en voor jouw groei als een ziel die deze ervaring heeft op Aarde.
Je kan niet weten wat er voor je in het verschiet ligt en het zou je helemaal geen goed doen om alle details van het pad te weten dat je zal volgen en dat je naar Huis ZAL leiden naar het Koninkrijk God's In Jou.
Dus geef je over. Aan dit moment NU.
En doe iedere stap vanaf deze plek langzaam en gestaag.
Met zo veel bewustzijn als je kan opbrengen in ieder moment. 'Wees als een dienaar wachtende op de komst van zijn Meester' is vastgelegd in religieuze teksten. Hiermee bedoelde ik, wees volledig aanwezig. Altijd. Voor wat zich NU ontvouwt.
Hier zal je een Vrede vinden dat tot nu toe buiten je bereik is geweest. Geef je over Lieve Mensen. Geef alle controle over. Laat het gewoon gaan. Laat mij je vasthouden in je angst. Het is OK Lieve Mensen, Alles Zal goed zijn en meer. Dit is mijn Belofte aan Jullie. Wees in Vrede. Ik BEN Lord Emanuel en ik BEN altijd bij je. God Zegene Jullie.

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Friday, August 15, 2014

10.08.2014 Neem Tijd voor Jezelf


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
10 augustus 2014 

Neem Tijd voor Jezelf


Gegroet! Gegroet! Lieve Mensen ik ben het, Lord Emanuel gekomen om bij je te zijn deze dag, sterker dan ooit sinds onze werelden dichter tot elkaar komen en de versluiering wegvalt. Voel mijn aanwezigheid bij je nu Lieve Mensen, neem een moment van je drukke leven, neem een moment van vrede en stilte voor jezelf, want je verdient deze tijd, niet slechts voor de tijd dat je deze boodschap leest maar iedere dag, precies als je het nodig hebt moet je jezelf de tijd en ruimte geven om gewoon te Zijn. Wees bij me nu Lieve Harten, laat ons samen zijn voor een poosje zodat ik je kan helpen iets meer te voelen dan je alleen zou kunnen. Wat ook het niveau van je verlichting is, waar je ook bent op dit pad mijn Lieve Vrienden, ik kan je optillen, als je mij toestaat om dat te doen. En waarom is dit behulpzaam Lieve Mensen? Omdat het je een tijdelijke boost geeft, en een gevoel van wat er mogelijk is, wat er in het verschiet ligt voor je, wat je in staat bent zelf te bereiken. Laat me je een voorproefje geven van wat er mogelijk is, om je op te vrolijken en je tegelijk met hoop te bezielen, om je op je weg gaande te houden met een lichtere tred en een helderder pad.
Adem met me nu Lieve Mensen en open je hart. Dompel jezelf onder in deze ervaring, doe de deur dicht, doe je telefoon uit, geef jezelf deze tijd. Dompel jezelf onder in deze ervaring die nu voor je beschikbaar is. Doe je ogen dicht en adem. Diep. Laat toe, laat toe, laat toe zoveel als je kan, ontvang, ontvang, ontvang. 
Want nu is het meer dan ooit de tijd dat je volledig egoïstisch moet worden en volledig gefocust op JOUW hogere welzijn. De Weg van het Hart is niet voor de lafhartigen en je bent niet lafhartig want dan zou je deze woorden niet lezen. Maar je kan en je zal allerlei soorten van excuses vinden om jezelf niet de tijd te geven die je nodig hebt om echte deze diepe wonden te helen, om echt klaar te zijn om je over te geven aan het proces dat zich aan het ontvouwen is, of je het nu leuk vindt of niet. Lieve Mensen geef de worsteling op, geef het gevecht op. Je hebt dit zo lang gedaan dat je bijna vergeten bent hoe te Zijn. Je bent bijna vergeten dat je huidige levenswijze niet natuurlijk is, het is niet hoe je bedoeld bent te leven, het is niet hoe je bedoeld bent te bestaan op jouw Gezegende Moeder. Zij heeft je voorzien van alles dat je nodig hebt, je Vader- Moeder God heeft je alles gegeven dat je nodig hebt om te weten in je Hart.
Maar na verloop van tijd, duizenden jaren van tijd, ben je dit vergeten en ben je vergeten dat je geen geld nodig hebt om te gedijen op je Moeder. Betaalde je jouw eigen moeder voor de melk aan haar borst?! Betaalt de IJsvogel voor het water dat hij drinkt uit de stroom of de vissen in zijn feestmaal? Betaalt het gras voor de zon voor de energie om te groeien? Op een bepaalde manier ja, als je ziet dat alle dingen energie zijn en alle dingen verbonden zijn. Maar niet op de manier waarop jullie de systemen op aarde hebben opgezet. 
En alsjeblieft, ontduik niet de verantwoording hier Lieve Mensen. Ja we weten allemaal dat de bankiers degenen zijn die dit plan uitvoeren Lieve Mensen, het plan dat jullie allemaal in slavernij houdt, en het is zo makkelijk om met de schuldvinger naar anderen te wijzen en naar de donkere machten en alle dingen die jij niet bent. Maar Lieve Mensen, er komt een tijd voor iedere ziel op dit pad om te begrijpen dat we allemaal Eén zijn en dat het levensweb ingewikkeld is geweven en dat niets aan de ene kant van de wereld kan gebeuren,  dat niet de andere kant beïnvloedt. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de systemen op deze planeet en we zijn allemaal verantwoordelijk voor de verandering die moet en zal komen op jullie Gezegende Aarde.
Dus wees de verandering die je wenst te zien. Wijze woorden inderdaad. Stop met vechten iedere dag, stop met excuses dat je alle door God gegeven uren moet werken om het werk te doen dat gedaan moet worden om genoeg geld te verdienen om te overleven, om het werk te doen dat "de planeet zal redden", stop stop stop met doen met doen met doen. Het is een gewoonte waarmee je moet stoppen. 
Je wereld zal niet uit elkaar vallen. Het kan er misschien uitzien alsof dat zo is, het kan wellicht voelen dat dat zo is, maar jullie oude manieren moeten instorten om plaats te maken voor het nieuwe. Geef jezelf alle tijd die je nodig hebt om alle noodzakelijke inwendige uitdagingen aan te kijken om vervolgens de alchemistische veranderingen te maken binnen je fysieke en etherische lichamen die deze transitie gladjes en inspanningsloos zal maken en keer terug naar je grotere krachten dan je je kan voorstellen, krachten die je geboorterecht zijn, krachten die de meerderheid van de mensen laten zien dat Ik BEN GOD IK BEN. Alleen dit zal jullie planeet veranderen, JOUW verandering, JOUW mogelijkheid om de veranderingen toe te laten binnen in je, om je krachten terug te krijgen en je terug te doen keren naar de volledig soevereine Vrije Wil Meester Schepper die je bent.
Je kan dit niet doen terwijl je van de ene plaats naar de andere rent achter de dollar aanjagend of de wereld reddend. Maak tijd voor jezelf Lieve Mensen, maar de reis naar binnen dagelijks. Neem mijn hand als je bang bent, ik zal je De Weg naar het Hart van God in jou laten zien. Dat is mijn Belofte aan Jou. Ik BEN Lord Emanuel en jullie zijn rijzende Lieve Mensen, jullie zijn de sterke kracht van verandering. God Zegene jullie.

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Wednesday, August 6, 2014

02.08.2014 laat los


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
2 augustus 2014 

Laat los


Gegroet Lieve Mensen! Lieve Dierbare Harten, ik ben het, Lord Emanuel! Gegroet! Hoe is het met je deze dag? Hoe vindt dit bericht je vandaag? Ben je gelukkig? Ben je bedroefd? Heb je fysiek ongemak, heb je verdriet? Ben je uitbundig gelukkig? Of ben je verveeld? Heb je er genoeg van? Ben je vervuld? Boos? Vredig? Neem een moment Lieve Mensen om het te ontdekken. Ah ah ah, niet zo snel!! Als ik zeg neem een moment, bedoel ik echt om een minstens een minuut te nemen, om te voelen waar je WERKELIJK bent. Dat is het Lieve Mensen, je weet inmiddels Hoe het moet, ADEM, ja Adem. De zo belangrijke adem, brenger van leven? Ja, maar nog veel meer Lieve Mensen, de adem is de verbinder, de wijze waarmee je bewustzijn verbindt met iedere niveau van je Wezen en hoe ieder niveau van je Wezen onderling verbindt. Een uitdaging om dit volledig te begrijpen vanuit jullie perspectief en staat van bewustzijn, maar ik weet dat je het kan voelen. Adem het licht in, en adem alle zorgen en twijfel uit, alle angst en irritatie, alle dichte energieën, adem adem adem dat alles uit en vraag dan aan jezelf, hoe voel ik me of nog belangrijker, wat wil er in beweging komen?

En hiermee bedoel ik dat je nu naar een plek van stilte moet komen, van stilte in de subatomaire deeltjes van je Wezen, nu kan je gewaarworden, voel en onderscheid dat wat in beweging wil komen, energetisch gesproken. Lieve Harten binnenin deze stilte kan je meer nauwkeurig dat wat naar boven moet komen, in je naar boven laten komen. Dit is dichte energie, die klaar is om losgelaten te worden. Deze energie zal zichzelf laten zien in emotie, verdriet, woede, angst en dit is behoorlijk verschillend van de "Hoe is het met je?" vraag die de beleefde conversatie is op jullie planeet. 

Dit is de echte jij, niet de zogenaamde jij of het gezicht waarop je een blije lach schildert. Welke energie beweegt er werkelijk onder deze woorden? Want deze energie zal zichzelf woorden geven...wat is het verhaal? Waarom ben je boos/verdrietig/gekwetst/verloren? Wel, dit kan oud trauma zijn, levenservaringen die minder plezierig waren, groot of klein, ze tellen allemaal mee. Je hoeft niet het slachtoffer te zijn van fysiek geweld of extreem trauma om erg gewond te zijn van binnen, het is allemaal relatief.

Dus je mag luisteren naar de woorden om de bron van de energie te vinden die jou nu wenst te verlaten door uiting, maar ze zijn niet belangrijk en je zou er goed aan doen jezelf niet te hechten aan het verhaal. Het is de ENERGIE die belangrijk is, let op als je jezelf of een ander 'het verhaal' vertelt van de energie die in jou beweegt, let op hoe het voelt, hoe het zich in jouw stem uit en geef de aandacht hieraan, liever dan aan de woorden en het gevoel van slachtofferschap. 

En dit is niet makkelijk mijn Lieve Mensen, dit is alles dat je NIET hebt willen voelen je hele leven want het was je te veel destijds. Dus het gaat niet makkelijk zijn, maar alles wat ik je vraag is vertrouwen, vertrouwen, VERTROUWEN dat alles in volmaakte Goddelijke Orde is, dat jouw Grootse God Ik BEN Aanwezigheid alles onder controle heeft en dat niets je werd gegeven wat je niet aan zou kunnen. Dat is waarom het omhoog komt, Lieve Mensen, het komt omhoog omdat de tijd rijp is en de tijd is nu voor jou om te voelen en te uiten dat wat in je lichaam is opgeslagen, want destijds kon je het niet volledig voelen. Het heeft je zolang zo veilig gehouden Lieve Mensen en het heeft een belangrijk doel gediend. Maar het is nu tijd om dat alles te laten gaan. Het gewicht drukt je nu slechts naar beneden Lieve Harten want om deze ongeuite energie op te slaan in je lichaam betaal je iedere dag van je leven, het kost je energie om die emotie in je vast te houden, het drukt je letterlijk naar beneden. 

Dus wat beweegt er? Wat is er klaar om bevrijd te worden? Ben jij klaar? Ben je bereid wat van dat gewicht neer te zetten? Ben je bereid om mij het van je te laten wegnemen?

Adem met me nu als je wil, adem diep in en uit en weet dat ik bij je BEN. Geef het over aan mij, Lord Emanuel, alles dat je weghoudt van ALLES Dat IK BEN.

Je wordt in totale veiligheid gehouden, het is OK om te laten gaan. Oh ik weet het, ik weet hoe veel je hebt geleden maar het is allemaal voorbij nu. Geef het allerlaatste van  het menselijke bewustzijn dat je hebt geleefd gedurende miljoenen jaren, laat het gaan in de Zee van Eeuwige Vergetelheid, waarin alles dat zinloos is, alles dat geen deel hoeft te zijn van je Grootse toekomst, weg zal zeilen voor de eeuwigheid. 

Laat mij je nu vasthouden, leg je lichaam neer als je daar behoefte aan hebt. Alles is Goed. Alles Zal Goed zijn, dit is mijn Belofte aan Jou. Ik BEN Lord Emanuel en dit is de Weg van het Hart. God Zegene jullie en allen die dit pad achter mij lopen, laat mijn Licht je de Weg wijzen. Ik Hou onmetelijk veel van jullie, jullie dapperheid en moed is ongeëvenaard. 

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Friday, August 1, 2014

27.07.2014 God van Binnen


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
27 juli 2014 

God van BinnenGegroet! Gegroet! Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel, hier om bij jullie te zijn deze dag met goede zin! Hallo, hallo, hallo! Hoe gaat het met ons vandaag mijn Lieve Dierbare Harten? Er zijn nog altijd velen van jullie die zich moeten realiseren hoe dierbaar jullie zijn. En dat is OK. Maar ik vraag je nu om in de pracht te ademen die je bent, adem adem adem in de pracht die je bent en die overal om je heen is zelfs als je je eigen pracht niet gelooft of begrijpt, waarom stel je  je geloof niet uit en verbeeld je je hoe het zou voelen en hoe het zou zijn om prachtig te zijn voorbij je wildste dromen. Adem hierin nu Lieve Mensen, en ja, Ik BEN bij je en als je ademt zal ik je vullen met je eigen pracht, ik zal het proces verder helpen zo je wil, je ervaring uitvergroten. Als je het toe wil staan en het goed voelt om dat te doen, uiteraard.

Verruim verruim verruim jezelf, voel je Grootsheid, voel je expansieve natuur, voel dat je meer bent dan je fysieke lichaam, voel dat je zoveel meer bent dan dat lieve Mensen. En velen van jullie hebben dit ervaren in meditatie, maar waarom niet leven vanuit deze staat? Waarom je leven niet een levende meditatie maken zodat je leeft vanuit deze expansieve staat, beweeg door je dagelijkse leven vanuit deze plek van expansie? Ziet alles er kleiner uit? Lijken al je problemen onbelangrijk vanaf hier? Misschien, misschien niet, maar waarom, indien niet, jezelf niet nog MEER verruimen tot je groter bent dan alles waarvan je voelt dat het je  mogelijk zal verzwelgen.
En dit is hoe je dagelijkse leven te benaderen Lieve Mensen, ja ik weet dat je zal vergeten dat je prachtig bent en Al-machtig als je weer een bedelbrief voor jouw geld opent of hoort over een andere chaotische verstoring in je buitenwereld, meer gruwelen en meer tweedracht onder de mensen van de Aarde, ik weet het Lieve harten dat dit je uit je herinnering van wie je bent zal trekken, maar waarom niet de gelegenheid van eruit getrokken worden gebruiken om jezelf terug erin te trekken?

Iedere keer Lieve Mensen, als je je somber voelt of overweldigd, adem slechts, het is zo simpel. Adem in het weten dat je een expansieve multi-dimensioneel Wezen bent dat zoveel meer is dan de problemen van jullie Gezegende Planeet. Vanuit hier, vanuit dit perspectief kan je de kracht begrijpen die je in je hebt, want jij bent groter dan dit alles. Verruim jezelf Lieve Mensen, totdat jij dat wat het ook is waar je je zorgen over maakt verzwelgt en adem simpel in het gevoel dat lijkt je te hebben overgenomen. Adem, verruimt en adem in het GEVOEL en het zal verdreven worden en je zal gemakkelijk en snel terugkeren naar Vrede. Als dat niet gebeurt en als dit niet snel gaat neem dan de tijd om in het gevoel te zijn, zo lang als nodig om op te lossen en te verdwijnen. Het zal niet zo lang duren als jij verwacht dat het zal duren, heb de moed het recht aan te kijken en je zal ontdekken dat het makkelijker is dan je denkt.

Zie je je kracht nu Lieve Mensen? Zie je de kracht die je hebt als je het tot je prioriteit maakt om jezelf in Vrede te houden? Zie je nu vanuit een verruimde staat dat je de macht hebt om jullie hele planeet te beïnvloeden? Zie je nu hoe, door dit collectief te doen, het geen enorm aantal van jullie vraagt om consequent in die staat te zijn om enorme veranderingen in jullie wereld te brengen, vergeleken met het aantal mensen op jullie Aarde?

Lieve Mensen, wanhoop niet, kan je zien dat je dit al aan het doen bent? Lieve Mensen, het lijkt er misschien op dat jullie collectief afglijden naar meer chaos, terwijl de dichte energieën geen macht hebben, geen vat meer op jullie planeet, maar terwijl de duisternis afglijdt in steeds meer machteloze chaos, zal het Licht zichtbaar oprijzen, jullie zijn al opgestegen naar een punt dat onstopbaar is en ik weet dat je het kan voelen, als je jezelf stil genoeg kan maken. Jullie Victorie is gewonnen.

Lieve Mensen, alles dat er nu te doen is, meer dan ooit, is op je koers te blijven, behoud je eigen Vrede, wees niet bezorgd met degenen rondom je. Je Liefde voor je kameraad wordt niet in twijfel getrokken, maar nu is het tijd om al je aandacht naar binnen te richten, want dit is waar de kracht is. 

Behoud je Vrede, blijf op koers en herinner dat alle assistentie beschikbaar voor je is vanuit de Verrezen Hemelen en de Aartsengel-en Engel-Rijken om je te helpen dit te volbrengen. Roep ze aan Lieve Mensen, roep mijn naam als je je niet in staat voelt om je eigen Vrede te behouden en we zullen op je neerdalen en je bedekken met een deken van Vrede, kalmte en rust. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik hou van jullie Dierbare Zielen. Als jullie jezelf konden zien met mijn ogen. Ik Hou onmetelijk veel van je. God Zegene jullie. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/