Tuesday, December 17, 2013

16.12.2013 De Weg van het Hart


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
16 december 2013

De Weg van het Hart


Gegroet Lieve Dierbare Harten! Ik ben het, Lord Emanuel gekomen om jullie te groeten deze dag. Dierbare Harten, jullie zijn geliefd voorbij jullie weten en als jullie gewoon een paar keer diep zouden inademen in jullie buik zo laag als je kan komen, het Licht van God inademend en alle dichtheid uitademend, alles dat je gescheiden houdt van jezelf, en terwijl je dit doet Lieve mensen, als je het gevoel hebt dat je dat kan, zie je hartcentrum openen en uitdijen, openen en uitdijen, openen en uitdijen en voel nu een beetje meer van die eeuwige krachtige Liefde die je altijd hebt ingehouden. Voel het nu in iedere cel van je lichaam binnendruppelen, kalmerend, troostend, warme ontspannende Levens Elixer. Adem diep Lieve Mensen.
Ik BEN Lord Emanuel en mijn lessen gingen altijd over de Weg van het Hart. Voel het nu, Lieve Mensen, je kan niet falen de kracht te voelen die binnen in je hartcentrum ligt. Dit is je commandocentrum, dit is de plek waarvandaan je je hele wezen bestuurd, niet je 'mind', niet je hoofdruimte, niet je mentale lichaam. Jullie hart Lieve Mensen, is het commandocentrum van je schip, dat is het grootse ontwerp van je Wezen en de oorspronkelijke intentie.
Jullie zijn nooit ontworpen om aangestuurd te worden door je hoofd, je mentale lichaam en je ego was nooit bedoeld om zulk een machtige stem te hebben in de dingen van jullie uiterlijke leven. Jullie ego kent alleen overleving, en God zegene het, het doet zijn uiterste best voor je, aangezien je de keuze maakte je hoofd je hart te laten aansturen.
Je ego weet dat dit een fatale fout is en het brengt je in een overlevingstoestand, want zonder je hart ben je zonder verbinding met God en zonder je verbinding met God heb je niemand die het schip stuurt, niemand die de auto bestuurt, bij wijze van spreken. Dit brengt jullie Lieve Mensen, in een zeer kwetsbare positie van overleving, want zonder de leiding van God ben je afgescheiden van je Goddelijke aandeel in het Goddelijke plan, je bent zonder je wegenkaart, je kompas en je voelt je alleen, verlaten en verdwaald in deze buitenwereld. 
En zo doet je broeder ook, die ook de keuze maakte je te vergezellen in het verlaten van het hart. Jouw broeder van wie je zoveel Houdt wordt je tegenstander, jouw Broeder van wie je zoveel houdt voor wie je alles binnen je mogelijkheden zou doen om hem te helpen en deze broeder, weet je, is de hele mensheid, plotseling verloren en in de war en gelovend in gebrek aan voorraden, want zonder God vergeet je dat er een eindeloze voorraad is van alle dingen, plotseling is je broeder je vijand. Je broeder is iemand om te domineren, hij zou je voorraden van alles kunnen stelen. 
En op deze manier eenvoudig gezegd en er is niets anders nodig dan eenvoud, door je hart te verlaten verliet je de hele Schepping. En nu is het OK voor je om van je Moeder Aarde te nemen zonder haar te bedanken of terug te geven. Is het OK om gif in haar aderen te stoppen, is het OK om nucleaire bommen af te laten gaan in haar lichaam, want je bent ook vergeten dat Moeder Aarde een levend ademend schitterend leven is in haar eigen recht, Onze Vrouwe Gaia, met een hart en ziel net als jij. Je bent vergeten dat alle leven is verbonden en dat alle leven heilig is. En je denkt dat het OK is om dieren te houden onder opeengeperste condities zonder vrijheid of keuze, alleen verzorgd om te worden gegeten ... en zo gaat het verder en verder.
Dit alles werd OK voor je toen je hoofd het hart overnam. Lieve Mensen, er is geen veroordeling hierin. Dit is allemaal deel van een groter plan en het is de natuurlijke loop der dingen, maar ik wil jullie ervan doordringen dat, wat jullie als normaal accepteren, alleen normaal is als je bestaat vanuit je mentale lichaam. Zoals velen van jullie nu ervaren, is de wereld verre van ‘normaal’ als jullie vanuit jullie hoofden terug in jullie harten bewegen. En dit is wat jullie allemaal nu moeten doen. Maak de bewuste keus terug te gaan in jullie harten, je hart weer de leiding te geven over je wezen, terug achter het stuur. Vertel je 'mind' ‘STIL NU”, je tijd is voorbij, je hebt niet langer de leiding hier!’. Lieve Mensen, de 'mind' is een mooi ding, maar het is slechts een werktuig, een werktuig voor je volledige Wezen, om te gebruiken voor het hogere goed, het is een dienaar van het hart,  niet de meester. 
Lieve Mensen, maak een keuze en draag je 'mind' liefdevol op om stil te zijn steeds als je het eraan herinnert. Het hart is het controlecentrum en het is daar dat je de Stem van God zal vinden die je alle dingen zal toekennen want je bent Geschapen naar het beeld van de Vader-Moeder God met alle krachten van Vader-Moeder God.
Begin met je weg te voelen door je beslissingen en je relaties. Stop met denken aan alle ins en outs van alles en laat gewoon je hart beslissen. Ah, ontspan in het weten dat je zo veilig bent, zo gesteund, zo geliefd en zo gewaardeerd door een Almachtige God/Godin die een extra replica in je hart plaatste. Geen kwaad zal je geschieden en het Hemels Koninkrijk werd voor jou geschapen en wacht geduldig om het allemaal aan je te geven. Dat is mijn Belofte aan jou. Ik BEN Lord Emanuel en ik Hou van jullie Lieve Harten. Meer dan jullie weten. Laat het binnen. Wees in Vrede. God Zegene jullie. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Tuesday, December 10, 2013

09.12.2013 Het Heilig Hart


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
9 december 2013

Het Heilig Hart


Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel, gekomen om bij jullie te zijn op deze prachtige dag! Hoe gaat het met jullie mijn dierbare Gezegende zielen? Ieder van jullie zo speciaal, zo helder, zulk een baken van het Licht van God en velen van jullie, in feite jullie allemaal, begrijpen niet de volle betekenis van de woorden die ik spreek. Jullie zijn het Licht van God. Mooie woorden om te zeggen en natuurlijk moeten woorden eerst in het intellect rondrollen voordat ze kunnen neerdalen in het hart en integreren in het lichaam en meer worden dan een concept, een realiteit die zich in jullie manifesteert.

Jullie allemaal moeten nog volledig gaan begrijpen wat het betekent om het Licht van God te zijn. Jullie zijn het Licht van de wereld, fysieke voertuigen, steeds grotere hoeveelheden van Licht inademend waarmee jullie planeet zo wordt gebombardeerd, toenemend per dag en zoals velen van jullie weten heeft dit een ander niveau van vervulling aangenomen toen de komeet Ison werd geabsorbeerd in jullie fysieke zon op de dag van Thanksgiving in de landen van Noord-America, de 28e november van jullie kalender. 

Dit Licht nemen jullie iedere dag op en wordt door jullie uitgestraald en jullie worden letterlijk een zender/straler (radiator) van het Licht van God, want dat is wat jullie zijn. En dat is wat jullie altijd zijn geweest. De gebeurtenissen die nu bekend zijn als de Grote Zondeval, eonen geleden, doofden bijna het Licht van God in jullie maar dat Licht kan nooit uitgaan, het trok zich slechts terug, bij wijze van spreken, in zichzelf en reduceerde zichzelf tot de kleinst mogelijke afmeting in een energetische betekenis, net genoeg om in jullie te bestaan, de Goddelijke vonk, de Goddelijke vonk die in het Hart van iedere man, vrouw en kind op aarde woont. 

Het proces van terugkeer naar je Goddelijkheid, dat wat je was voor de Grote Val en dat je werd Gecreëerd om te zijn en altijd bent geweest, vraagt je deze vonk te verzorgen en te laten groeien in jezelf totdat het zo’n momentum heeft verzameld dat het uitbarst in de Vlammen van God. En jullie allen die deze boodschappen lezen hebben genoeg werk gedaan, hebben deze Goddelijkheid verzorgd en laten groeien tot zulk een omvang dat jullie nu de Vlammen van God zo helder brandend hebben in jullie borstkas, jullie spirituele Hartcentrum.

Weten jullie Lieve Mensen, jullie hebben vele, vele levens geleefd in 12 miljoen jaren van dualiteit en jullie zijn op de weg naar huis gedurende vele van deze levens. Ik zal de waarheid spreken en jullie vertellen Lieve Mensen dat jullie vele levens hebben doorgebracht rond en rond draaiende in cirkels, achter jullie eigen staart aan zo je wil, maar Lieve Harten jullie dierbare zielen vonden de innerlijke vonk, richtten zich levens geleden tot het Licht en zijn op een spiritueel pad, sindsdien een toegewijde student van het Licht en hier zijn jullie nu, en of je het nu weet of niet, jullie hebben het Licht van God vlammend in jullie borstkas. De drievoudige innerlijke Vlammen van God en ze branden met steeds grotere intensiteit, omdat jullie je herinneren wie je bent en de levens van studie en kennis herroepen die opgeslagen liggen in jullie spirituele breincentra, die slapend waren gedurende millennia.

Jullie weten meer dan jullie kunnen omvatten en jullie hebben krachten die jullie vergeten zijn en velen van jullie kunnen niet geloven dat dit waar is, velen van jullie voelen zich erg menselijk, ondanks het feit dat jullie weten dat je anders bent dan de grote massa van de mensen, voelen jullie je nog altijd heel menselijk met nauwelijks of geen krachten voorbij het menselijke rijk of mogelijkheden.

Dit kan heel erg waar zijn voor de meesten van jullie maar ik vertel jullie dit Lieve Harten, jullie hebben allemaal de kracht van God. Hoorden jullie me of moet ik dat nog een keer zeggen? Ik maak grapjes Lieve Harten, ik weet dat jullie me horen, maar stopte je lang genoeg om het binnen te laten? Jullie hebben ALLEMAAL de kracht van jullie Vader-Moeder God en als een roos in de knop zijn jullie op weg naar ontluiken in alles wat jullie werkelijk zijn. 

Nu Lieve Harten, jullie moeten aandacht geven aan de Vlammen van God in jullie Hart, dit is waar God in jullie verblijft, dit is Alles Dat er is en het is precies daar in jullie fysieke lichaam. Dit is wat wordt bedoeld met “Vind eerst het Hemels Koninkrijk en alles zal je gegeven worden”.

Lieve Mensen, kom nu dichterbij, want dit is de kennis die veel te lang voor jullie verborgen is gehouden en de Heilige Graal die alle mystici willen kennen en ontdekken. Dit is het Hemels Koninkrijk, de Vlammen van God in jullie Hart bestaan in jullie fysieke lichaam en om het Koninkrijk te vinden is alles wat je te doen hebt naar binnen te kijken Lieve Mensen, kijk naar binnen en zie God en alles zal je worden gegeven.

Lieve Dierbare harten, ik kan dit jullie niet genoeg benadrukken. Kijk naar binnen, kijk naar binnen, kijk naar binnen, visualiseer de Vlammen van God oplaaiend in jullie borstkas, draai je aandacht hiernaartoe en dat alleen al zal dit centrum in je doen uitdijen, uitdijen, uitdijen totdat de Grootse God Ik BEN de enige optredende Aanwezigheid is in jullie gedachtes, lichaam en gevoelens en jullie zullen je bestemming vervullen om de Grootse Christus Ik BEN te belichamen op deze aarde.

Lieve Harten links hebben jullie de Roze Vlam van Liefde, in het midden de Gouden Vlam van Wijsheid en rechts de Blauwe Vlam van Kracht. God’s drievoudige Vlam. Richt je aandacht hier, visualiseer je Hart Vlammen terwijl je mediteert en alles zal je gegeven worden. Dit is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik Hou van jullie met al de Liefde van mijn Hart Vlammen van God! God Zegene jullie.Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Friday, November 29, 2013

28.11.2013 Alleen Jij


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
28 november 2013


Alleen Jij


Gegroet Lieve Mensen, Ik BEN hier nu weer bij je deze dag. Het is Lord Emanuel. Hoe gaat het met jullie Dierbare Harten? Behoeftig voor veel Liefde en troost en zekerheid schat ik zo in? Oh mijn Lieve Harten, je zoekt er hier naar, je zoekt er daar naar, je zoekt het overal buiten jezelf. Mijn Lieve Mensen, kom thuis bij jezelf, er is slechts één plek waar je de troost kan vinden die je zo innig zoekt. Die kras die je al neer dan 12 miljoen jaar probeert te kriebelen. Die troost die je zoekt, die Liefde die je nodig hebt als de lucht die je ademt is dichterbij dan ademhalen.

Adem diep Lieve Mensen, adem in en adem uit, lang en diep. Adem die levens brengende adem in met alle dankbaarheid van je hart en adem iedere en alle dichtheid uit die je weghoudt van jezelf. Herhaal dit proces zo vaak als goed voelt voor je. Geniet van die lucht vol van Liefde en voeding voor je ziel. Dat is veel beter, niet waar?

De ether draagt vele kwaliteiten die jullie wetenschappers nog moeten ontdekken. Terwijl je deze boodschappen leest BEN ik bij je en ik kan de ether om je heen opladen met onbeschrijflijke helende krachten die je zullen versterken en je spirituele groei zullen versnellen. En op deze Thanksgiving-dag, wil ik jullie bedanken, jullie allemaal, voor het beantwoorden van mijn roep, het aandoen van het Licht, ik vertrouw dat jullie allen het voordeel voelen van dit doen in jullie leven van alledag. Ik weet dat velen van jullie nu tastbare veranderingen ten goede zien in jullie Wezen en in jullie buitenwereld. 

Dus, moedige Kinderen van het Licht, jullie staan op het punt volwassen te worden en inderdaad zijn jullie precies in het meest cruciale stadium van die groei naar een Meester van het Licht, die jullie altijd al waren maar tijdelijk zijn vergeten, jullie hebben de grote behoefte aan Liefde en troost voor jezelf verborgen. Dus gevangen in dualiteit gedurende de eeuwen zijn jullie je basisbehoefte vergeten en het is bedekt door lagen en lagen van bescherming, zodat jullie niet de pijn van afscheiding voelen. Maar zoals jullie goed weten komt deze pijn aan de oppervlakte, hoe goed je jezelf ook in de verdediging hebt gezet, het maakt niet uit hoeveel muren je om je hart hebt gebouwd, de pijn knaagt nog steeds aan je en het zal expressie naar buiten zoeken op ontelbare manieren, in ontelbare gedragingen die jullie als negatief zouden bestempelen. In de wereld van vandaag wordt de pijn vooral gedood door alcohol en drugs en de frequenties die door jullie televisies worden uitgestraald, dit geeft allemaal die plezierige verdoving die jullie tijdelijk in staat stelt je pijn te vergeten en je leven te leven in wat voelt als troost.

Lieve Mensen, jullie zijn allen door genoeg versluieringen gegaan nu om al jullie bewapening verwijderd te hebben, jullie hebben vele van je strategieën gezien en losgelaten die jullie hart beschermen tegen anderen, jullie zijn begonnen met te begrijpen dat het veilig is om Liefde te geven en dat het veilig is het te ontvangen. En dit is iets om te vieren en wij in het Hoge verheugen ons iedere dag over deze grootsheid van menselijke ontwaken.

Maar het is een zwaard dat aan twee kanten snijdt mijn Lieve Mensen, als je in het midden van deze verandering zit, want je hebt de bedekking afgenomen van net zoveel Liefde als je nodig hebt en net zoveel troost als je zoekt om je veilig te voelen en zeker genoeg en om te functioneren en te gedijen op deze planeet. En toch zijn er geen menselijke interacties die ooit dit niveau van behoefte tevreden kunnen stellen. Maar jullie hebben nog steeds de verleidingen voor je neus, je levenspartner, je kinderen, de alcohol, de ontsnapping naar de golfbaan, jullie hebben al je oude manieren om om te gaan met het leven beschikbaar voor je en ze geven je steeds minder bevrediging.

Het is nooit de fout van je echtgenoot als hij zijn Liefde voor je niet laat zien zoals jij dat wenst, het s nooit de fout van je echtgenote als ze tegen je schreeuwt dat je haar niet begrijpt, het is nooit de fout van je kinderen als ze zich misdragen en je problemen zullen nooit worden opgelost door weg te rennen naar de golfbaan of een café.

Lieve Mensen, jullie hebben de bedekking weggenomen van jullie pure essentie, dat wat jullie noemen Liefde. Dit is alles dat je bent alles dat je ooit zal zijn. De troost die je zoekt kan alleen worden bevredigd door de Bron van die Liefde en de enige plek waar je het zal vinden is binnenin je en boven je. Lieve Mensen, durf naar binnen te kijken en durf naar boven te kijken voor jullie enige bron van troost en jullie enige bron van Liefde. Niets en niemand anders kan jullie ooit geven wat je nodig hebt en om dat van iets of iemand te verwachten is dwaasheid en is het blijkbaar onvermijdelijke moeras van de 3e dimensie.

Tijd om eruit en omhoog te rijzen Lieve Mensen. Tijd om Thuis te komen bij de zichzelf vervullende Liefde en Troost van Jij! Zoals altijd Lieve Dierbare Harten hebben jullie hulp beschikbaar slechts een gedachte verwijderd. Wij kunnen je optillen, aan de hand van je eigen Goddelijkheid omhoog en eruit in je Eigen Zelf, Grootse God Ik BEN. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik Hou van jullie en ik zal jullie troosten zo lang als jullie willen. God zegene jullie Dierbare Harten. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

Tuesday, November 26, 2013

26.11.2013 Genoeg Is Genoeg


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
26 november 2013

Genoeg Is GenoegGegroet Lieve Mensen, Ik BEN hier nu, Lord Emanuel gekomen om je te groeten en het is mijn grootste vreugde om hier te zijn met jullie deze dag, mijn Lieve Mensen. Julie zijn zo dierbaar lieve Harten, meer gekoesterd, geliefd en gewaardeerd dan jullie je ooit kunnen voorstellen op dit moment. Doe een diepe inademing en ontvang dat Lieve Mensen, ontvang het. Adem diep, jullie worden geliefd, gewaardeerd en gekoesterd voorbij jullie weten. Adem in, adem uit. Ontvang de Liefde en dankbaarheid die beschikbaar is voor jullie, sta het toe binnen te dringen in iedere cel van je lichaam, grote golven van Liefde in iedere cel. Ah nu, dat is het Lieve mensen. Onthoud dat deze Liefde beschikbaar is voor jullie ieder moment Lieve Mensen. Als je je verpletterd voelt of overstuur of slechts uit evenwicht, Stop, doe een diepe, diepe ademhaling, en adem de Liefde in die overal om je heen is, verbind met de Hogere Rijken, roep mij aan of je favoriete Aartsengel en adem ze gewoon in. Neem de troost, Liefde en waardering die zo dichtbij zijn als ademen en weet dat je God Aanwezigheid Ik BEN zelfs dichterbij is, waarvan de vlammen in je hart branden.

Mijn Lieve Harten dit is de meest uitdagende tijd voor jullie allemaal. Gespannen tot jullie uiterste en er voorbij ervaren jullie een meedogenloze schoonmaak en bombardement van Licht en Liefde, wat Goddelijk prachtig mag klinken, maar in werkelijkheid kan het erg pijnlijk zijn voor het menselijke Wezen dat 12 miljoen jaren heeft doorgebracht in duaal bewustzijn. Deze opgebouwde dichtheid vertrekt niet geruisloos in sommige gevallen Lieve Mensen en er is veel verzet en geschreeuw en geknars van tanden voor sommigen van jullie.

Ik kom deze dag om jullie te herinneren Lieve Mensen, dat er een manier is om de pijn en het lijden te minimaliseren, er is een manier om door deze transitie te bewegen met Gemak en Gratie. Allereerst mijn Lieve Harten, is het wijs om een verklaring af te leggen aan je Grote God Aanwezigheid Ik BEN en het Universum dat je er behoorlijk genoeg van hebt om te leren door pijn en lijden. Je kan een duidelijke verklaring afleggen dat je er nu genoeg van hebt.
Dat wil zeggen natuurlijk als je dat ook echt hebt. En ik meen dat in alle eerlijkheid Lieve Mensen, sommigen van jullie, en ik kies mijn woorden heel zorgvuldig hier, sommigen van jullie genieten nog steeds van drama, gedijen nog op de ups en downs en het trekken en duwen van de dualiteit, sommigen van jullie zijn er wellicht nog niet helemaal klaar mee. Maar velen van jullie wel Lieve Mensen, in feite zijn de meesten van jullie die deze boodschappen lezen helemaal en volledig klaar met dualiteit en het leren door pijn en lijden.

Dus Lieve Mensen, verklaar dat, genoeg is genoeg! Jullie hebben de transitie al gemaakt vanuit de dieptes van de 3e dimensie en wat jullie nu ervaren is de allerlaatste opruiming zoals ik al eerder heb uitgelegd. Jullie hebben al de zielskeuze gemaakt voordat jullie hier lang lang geleden kwamen en inderdaad hebben jullie een grote hoeveelheid levens doorgebracht in voorbereiding van deze. Jullie zijn klaar met dualiteit, jullie hebben overstegen en zullen overstijgen zijn limieten, in dit leven. Maar jullie zijn dit vergeten Lieve Mensen, jullie hebben geheugenverlies hier beneden op Aarde en ik wil deze zielsherinnering weer ontbranden. Genoeg is genoeg.

Als je hiervoor klaar bent Lieve Mensen, neem een moment nu en verklaar dit aan je Grote God Aanwezigheid Ik BEN en aan het hele Universum.

“Ik heb er genoeg van mijn lessen te leren door pijn en lijden, ik wil vrij zijn van de slavernij van dualiteit en beperking en ik wil eruit oprijzen, nu en voor altijd.
Ik wil mijn leven leven als een vrij soeverein Wezen met toegang tot mijn Goddelijke Geboorterecht van grenzeloze overvloed en vrij stromende God voorraad van alle dingen, zodat ik mag leven vanuit mijn Goddelijke Plan om te leven in de volheid van Gods Overvloed.
Ik kies het Leven. Ik zeg ja tegen het Leven. Ik kies om uit pijn te blijven. Ik kies een ander pad nu. Het wordt voor me neergelegd en ik kies het nu.
Almachtige IK BEN Almachtige IK BEN Almachtige IK BEN’

Diepe Ademhaling Lieve Mensen.
Jullie zijn machtige scheppende Wezens van het IK BEN Ras. Hef jullie hoofden op mijn Lieve Mensen, hef jezelf op en uit de modder. Zie wat boven dit alles is en kies ervoor de ene voet voor de andere te zetten om je uit het moeras te brengen dat de 3e dimensie in realiteit is. Jullie zijn er al, jullie moeten slechts jezelf inhalen. Al het harde werk is nu gedaan. Dat is mijn Belofte aan Jullie. IK BEN Lord Emanuel. Kies de makkelijke weg. Geen lijden, geen pijn, slechts eindeloze vreugde, geluk en vervulling. Het Hemels Koninkrijk verwacht jullie Lieve Harten. Eén voet voor de andere Lieve Mensen, met Gemak en Gratie. God Zegene jullie. 

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Saturday, November 23, 2013

21:11:2013 -- Ik BEN Gekomen

Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
21 november 2013
Ik BEN Gekomen


Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel hier om met je te zijn deze dag. En ik ben zo dankbaar Lieve Mensen, om met jullie te zijn op deze manier. Ik ben zo dankbaar dat jullie hier op deze wijze blijven verschijnen, dat jullie zo bereid zijn deze woorden te horen die ik kom delen en ik zal blijven verschijnen voor jullie mijn Lieve Mensen op welke wijze ik ook kan, zo lang als jullie mij daartoe nodig hebben. Ik zal bij ieder van jullie zijn op iedere stap van de weg totdat jullie veilig Thuis zijn.

Adem diep Lieve Mensen, die in je buik, adem het helderste witte Licht in dat je je kan voorstellen en adem alle onbewustheden uit die nog in je Wezen zijn overgebleven. Herhaal dit enige keren als het goed voelt om dat te doen Lieve Mensen, tot 7 keer is ongeveer goed maar doe wat voor jou goed voelt, dat is altijd de Gouden Regel Lieve Mensen. Wat goed voelt voor jou is altijd goed voor jou.

Lieve Mensen ik ben altijd met jullie en altijd beschikbaar voor jullie op ieder moment, buiten deze boodschappen. Ik heb vele malen gedeeld dat je slechts mijn naam hoeft te zeggen en ik zal er zijn, je hoeft niet eens mijn naam hardop te zeggen, ik ben slecht een gedachte ver. Er zijn soms momenten Lieve Mensen dat ik individueel naar je toekom voor vele verschillende redenen en ik wil mijzelf graag kenbaar aan je maken op een manier die je makkelijk herkent en je geen twijfel laat dat ik bij je ben.

Zulke momenten kunnen zijn wanneer je een kleine herinnering behoeft dat ik hier ben voor jou en soms kan het zijn dat ik mijzelf kenbaar aan je maak om je te herinneren aandacht te geven aan wat op dat moment voorvalt. Meestal zal ik je attent maken op iets waardevols, je vriendelijk in de juiste richting duwend. Of misschien heb ik gewoon behoefte aan wat rustige tijd met je, misschien heb ik er slechts behoefte aan dat je naar een rustige stille plek binnen in jezelf gaat zodat we in verbondenheid kunnen zijn.  

Lieve Mensen, voor welke talloze redenen dan ook, er zijn tijden dat ik het nodig acht je te attent te maken op mijn aanwezigheid en als je wil, zou ik het erg fijn vinden om je in een meditatie mee te nemen, een reis om uit te vinden hoe ik aan je zal verschijnen Dierbare harten, het zal volledig uniek zijn voor jou, de wijze waarop ik mijzelf kenbaar zal maken naar ieder van jullie.Dus als het goed voelt om dat te doen Lieve Mensen, neem een moment om je zelf te verstillen, verstil je gedachten, doe enige diepe, diepe ademhalingen, verzeker je dat je niet gestoord zal worden voor de komende minuten en ontspan iedere cel in je lichaam....ontspan ontspan ontspan, iedere vezel van je wezen, diep, dieper.......en net als de laatste keer, loop een tijdje met me op, neem mijn hand en we doen een wandelingetje in een prachtig woud, een magisch bos uiteenspattend van leven dat zo gretig is je te begroeten en terwijl het dit doet trekt het je in haar liefdevolle omhelzing, van alles waar je je ogen op richt weet je dat het van je houdt, het gras onder je voeten is zacht en warm en het voelt alsof je voeten worden omhelst met iedere stap, de bomen stralen hun prachtige energie naar je uit en zwaaien hun takken als om je zachtjes naar voren in het bos te smeken en er is een graspad om te volgen en we dwalen hierop verder alle heerlijke geuren ruikend van de bloemen en luisterend naar alle geluiden van de volgens die in koor voor ons zingen. Aan de kant kan je dieren rustig zien grazen en kijken, sommige lopen mee, allerlei soorten van schepselen en verderop kan je een open plek zien en op die open plek is een bank voor ons op op te rusten, de meest prachtig gevormde bank met de meest comfortabele kussens die zich zachtjes vormen om je lichaam te dragen terwijl je erop gaat zitten. En we zitten in stilte op deze bank en in stilte wachten we. Want uit het bos zal het geluid verschijnen, de kleur, de vorm het symbool, de gedaante die ik aan zal nemen als ik je op mijn aanwezigheid attent wil maken. Wees geduldig hierbij. Wacht tot er iets verschijnt, forceer niet het tijdstip, wacht en als je vrij zeker bent dat je de kleur of de geur of de vorm of het symbool of het geluid hebt, (want het mag ieder van deze dingen zijn) zit dan een tijdje en voel mijn energie. Neem je tijd en ontvang me. Voel hoe het voelt zodat je het zonder twijfel weet als ik kom op je oproep.

Lieve Mensen, ik weet dat sommigen van jullie al weten hoe ik aan je verschijn maar sommigen van jullie zijn het vergeten en sommigen van jullie vertrouwen te zwaar op deze boodschappen om je met me te verbinden. Jullie hebben allemaal je eigen individuele connectie en intieme relatie met mij beschikbaar voor je. Alsjeblieft ontzeg jezelf niet het comfort en de hulp die ik je kan bieden, ja jij Dierbaar Hart!

Lieve Mensen jullie zijn in grote behoefte aan troost op dit moment, maak tijd en neem tijd om je met me te verbinden of wie dan ook uit het Verrezen Rijk of de Aardsengelen -of Engelen Rijken. Neem al de troost die je nodig hebt, ontvang het in iedere cel van je lichaam en je zal door deze uitdagende en veeleisende tijden gaan met al het Gemak en Gratie van God. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik hou van jullie Lieve Mensen, laat mij je tonen hoe veel. God Zegene jullie.

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Thursday, November 21, 2013

19.11.2013 Rust Even Uit in het Paradijs


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
19 november 2013


Rust Even Uit in het ParadijsLieve Mensen, ik ben het Lord Emanuel gekomen om jullie te groeten deze dag. Ik ben het, en als je enige twijfel hebt of ik het ben die tot je spreekt, neem een moment om me te voelen. Neem een moment om je dieper te verbinden met jezelf, je bewustzijn te verbinden met je fysieke lichaam, dieper dan het nu is. Zelfs indien je Wezen al weet dat ik het ben, Lord Emanuel die nu tegen je spreekt, doe toch een diepe ademhaling en verbind diep. Kom in dit moment, gooi alles opzij dat in je hoofd maar door kakelt, die eindeloze gedachtestroom, laat het allemaal aflopen en leeg je hoofd van alles dat het nu in bezit heeft. Laat me je in een warme deken wikkelen van troost en geruststelling alleen voor nu, terwijl we deze woorden lezen en terwijl ik wat woorden deel die je wellicht troosten, gidsen en wellicht zullen verlichten, je een klein beetje vooruit helpend op je Grootse reis naar huis naar jezelf. 

En het is een Grootse reis Lieve Mensen, één die jullie ondernemen met zulk een moed, kracht en volharding. Zoals jullie nu wel weten mijn Dierbare Harten dit is niet een makkelijke weg en soms voelt het alsof je geen enkele vooruitgang boekt en soms voelt het alsof je zelfs bezig bent achteruit te reizen, maar dit is nooit het geval Lieve Mensen en het maakt niet uit hoe zwaar de weg wordt, het maakt niet uit hoe stijl het omhooggaat, weet Lieve Mensen, dat iedere stap een stap vooruit is, iedere stap is een stap dichterbij, iedere stap is één stap dichter bij thuis. Er zijn geen stappen achteruit en er zijn geen overbodige zijsporen. Alle wegen leiden naar huis en jullie zijn goed geharde reizigers op het allerlaatste stuk van deze imponerende reis. 

Waarom nemen we geen moment Lieve Mensen, om aan de kant van de weg te zitten, jij en ik om wat vloeistof te nippen samen. In mijn levenstijd op Aarde was ik veel op lange reizen met mijn discipelen of familie of vrienden, afhankelijk van de reis en afhankelijk van het doel van die reis. We stopten vaak aan de kant van de weg en dronken wat water of kruidenthee en ik weefde een simpele kom van rietstengels die aan de wegkant groeiden om uit te drinken. Een simpel plezier van het leven die zoveel bevrediging gaf. Een simpele bezigheid inderdaad, maar desalniettemin geniaal en woorden kunnen niet echt het plezier beschrijven dat je kan hebben van zo’n simpele bezigheid als het weven van een simpele drinkbeker en het te geven aan een medereiziger om zijn dorst te lessen. Iedere simpele actie of daad in het leven draagt alle bijzondere kwaliteiten van dat weven van die kom mijn Lieve Mensen en ik vraag je om te kijken naar plezier en bevrediging in al je dagelijkse bezigheden die je wellicht beschouwt als een corvee. 

En vergeef me Lieve Mensen, ik bewandelde een zijpad daar, een klein genoegen in een herinnering van tijden op Aarde. Mijn punt is dit, laten we gaan zitten Lieve Mensen, gaan zitten bij de kant van de weg en het gewicht van onze vermoeide voeten afnemen en om ons heen kijken naar het prachtige uitzicht dat we hebben op onze reis. Adem diep en rust even met mij. Als je wil kan je je hoofd op mijn schouder leggen en diepe troost halen uit mijn aanwezigheid naast je en weten dat ik hier bij je ben, je broeder. Ik BEN hier. Nu, vertel me Lieve Mensen. Wat kan je zien op je weg? Schilder een plaatje voor me van het paradijs waar je naar toe loopt verderop en schilder een plaatje van het paradijs waar je nu in leeft. 

Bedoelend Lieve Mensen, denk voor een moment over de Verrezen Hemelen en stel je voor, als je kan en als het goed voelt voor je, stel je voor hoe het eruit ziet in de Rijken van Licht waar eindeloze overvloed is van alle dingen en wat je ook wil of nodig hebt kan onmiddellijk worden gemanifesteerd in je werkelijkheid. Hoe ziet het eruit Lieve Mensen? Neem je tijd, zie alle details, de grond waar je op loopt, de hemel die boven je is, de bloemen, de bomen, de woningen, breng wat tijd hier door Lieve Mensen, laat me met je meelopen. En als je genoeg hebt gehad van het Paradijs, kom naar huis naar het huis dat je nu bewoont. Denk aan je leefruimte, je tuin en met dezelfde verbeelding, begin over het plaatje dat nu je realiteit is heen te schilderen, schilder er overheen met dezelfde krachten van onmiddellijke manifestatie zodat het precies eruit ziet zoals jij wil dat het eruitziet.

Word echt creatief Lieve Mensen, verzet muren, verzet meubels, installeer glorieuze fonteinen, hang onbetaalbare kunstwerken op of maak ze zelf, zet prachtige standbeelden in de meest wonderbaarlijke tuin die je je kan voorstellen, laat je volledig gaan en her-schilder je eigen leefruimte. Ga zelfs verder Lieve Mensen, verbeeld je je geliefden binnenkomend in deze perfecte ruimte die je hebt gecreëerd en schilder hen ook anders, verbeeld hoe ze reageren als ze jouw paradijs binnenlopen, droom wat je ze zou geven als je ze zou zien, verbeeld de liefde die je hart zou vullen als je je geliefden zou zien, in verwondering starend naar jouw creatie van perfectie. 

Welkom thuis Lieve Mensen. Dit is wie je bent. Een prachtig Creërend Wezen die alleen Liefde kent, die alleen perfectie kent en alleen weet te geven en die Liefde uit te strekken tot in iedere mogelijke uitdrukking. Dat is wie je bent. En je zal onthouden. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en het was mijn grootste plezier met je te lopen deze dag. Ik hou van jullie Lieve Mensen, ik ben jullie Broeder. God Zegene jullie.

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

Saturday, November 16, 2013

15.11.2013 Spirituele Groei


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
15 november 2013

Spirituele GroeiIk BEN Lord Emanuel en ik kom om je te groeten deze dag Lieve Mensen! Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je? Inderdaad Lieve Mensen, dit is een mooie vraag niet waar in deze turbulente tijden? Mijn hemel, mijn hemel, als jullie maar konden zien wat ik kan zien en wat we in het Verrezen Rijk kunnen zien, want het is een heel ander plaatje dan wat jullie zien mijn Lieve Mensen en het is dit verschil dat voor jullie zo veel onnodige stress veroorzaakt Dierbare Harten. Of je hoort de woorden die ik spreek en je voelt ze in je hart en je weet in je hart wanneer je de waarheid hoort en toch is er zoveel voor interpretatie vatbaar, dat is de beperking van het geschreven woord. Maar, Lieve Mensen, jullie moeten begrijpen dat ieder van jullie individueel deze woorden leest en precies dat ervan ontvangt dat je bedoeld was te ontvangen, zelfs als het niet is wat je verwacht. 
Adem diep Lieve Mensen, diep, diep ademen, en doe dit echt mijn Lieve Mensen, werkelijk doe dit, want ik kan niet genoeg het verschil benadrukken dat het maakt in de hoeveelheid heling die je zal ontvangen in dit moment want ik BEN bij je en als je de tijd neemt om meer met jezelf te verbinden, kan ik dichter bij je komen en ben je in een betere zijnsstaat om me te ontvangen. Diepe adem Lieve Mensen. 
Lieve Harten jullie zijn zo geduldig geweest en zelfs als je het niet herkent in jezelf, jullie zijn zo ver gekomen, zo ver Lieve Mensen. Als je je gedachte terug kan brengen naar de 21e december 2012 toen velen van jullie grote en plotselinge verschuivingen verwachtten in jullie buitenwereld, denk terug aan die tijd Lieve Mensen, als je dat kunt en herinner je wie je toen was. Kan je dit doen? Ik kan dat. En denk aan jezelf nu Lieve Mensen, zie je het? Hoeveel je bent gegroeid? Ik wel Lieve Mensen en het is behoorlijk onthutsend jullie in zulke sprongen in jullie spirituele ontwikkeling te zien komen. Ik zal jullie zeggen, jullie zijn allemaal hele ander mensen dan wie jullie waren toen op die dag, 21 december 2012.
Ik weet dat velen van jullie liever die dag de monumentale verschuivingen hadden gezien die naar jullie planeet komen en ik weet dat velen van jullie ernaar verlangden dat de komende veranderingen allemaal op die dag zouden zijn afgedaan. Maar zie je Lieve Mensen, ongeacht hoe teleurstellend het mag zijn geweest voor sommigen van jullie, kan je zien hoe het je dieper heeft doen graven? Zie je hoe het heeft gemaakt dat je meer hebt gevonden?  Meer oplossingen in wat je weet dat waar is? Meer vastberadenheid om de beste te zijn die je kan zijn? Meer kracht en het allerbelangrijkste ik zie dat jullie allemaal meer soevereiniteit hebben. Want in het niet weten naar wie te luisteren, in het niet weten wat te geloven zijn jullie gedwongen Lieve Mensen, om naar binnen te kijken en te luisteren naar je hart.
En ik zeg jullie Lieve Mensen, dit moeten jullie meer en meer doen in de komende dagen. Ik weet dat jullie dit vele keren hebben gehoord, maar Lieve Mensen ik zal niet vermoeien in jullie vertellen en ik zal niet stoppen in jullie herinneren totdat ik weet dat jullie het werkelijk snappen. Jullie hart Lieve Mensen, is de enige intelligentie waar jullie naar moeten luisteren. Dit is de enige plek dat je de absolute Waarheid zal vinden. Jouw Waarheid. Niemand kan je dit vertellen, niemand kan dit voorspellen, niemand kan voelen wat jij voelt, niemand anders kan jouw stem van God/Godin Alles Dat Is horen die tegen jou spreekt door jouw hart. 
Lieve Mensen ik weet dat je het kan voelen, grote veranderingen komen naar jullie buitenwereld vergis je niet. Als je het niet al doet dan dring ik er met heel mijn hart bij je op aan om te beginnen met aandacht te geven aan je hart terwijl je gechannelde boodschappen leest, als je naar het nieuws luistert en als je op het internet naar informatie zoekt. Plaats je aandacht in je hartcentrum, neem een bewuste beslissing dit te doen voordat je iets gaat lezen of ergens naar gaat luisteren, geef aandacht aan waar je energie in je lichaam is en als veel van je energie in je hoofd is, trek het naar je hartcentrum, je kan dit doen met je adem door de energie naar beneden in je hart te ademen of gewoon door de kracht van je eigen intentie.
Neem je energie naar beneden in je hartcentrum en WEES AANDACHTIG naar wat je hart je vertelt. Lieve Mensen dit is zo vitaal belangrijk. De donkere machten weten dat hun tijd voorbij is en ze zijn  simpelweg aan het vechten voor hun eigen individuele levens. Het wordt erg onaangenaam Lieve Mensen wanneer deze individuen die momenteel jullie wereld leiden letterlijk beginnen met alles te zeggen om hun eigen huid te redden. Ze zullen zich tegen elkaar gaan richten en het zal onmogelijk worden voor degenen die alleen maar vanuit hun hoofd denken om te onderscheiden wie de waarheid vertelt.
Alleen de zielen die hebben geleerd om hun weg te voelen, alleen zij die hebben geleerd hun hart te vertrouwen en hun gevoel zullen met absolute zekerheid weten wie te geloven. Luister naar je hart Lieve Mensen en VERTROUW wat je VOELT. Vertrouw je eigen intelligente hart.
Dierbare harten jullie zijn zo ver gekomen. Als jullie alleen maar konden zien hoe ver wel niet  vanuit mijn waarnemingspost. De tijd komt snel naderbij dat jullie zullen weten zonder de minste twijfel, hoe ver jullie precies zijn gekomen. Dat is mijn Belofte aan jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik Hou van jullie, ik Hou van jullie Dierbare Harten. God Zegene je. 

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Wednesday, November 13, 2013

12.11.2013 Laatste Opruiming


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
12 november 2013

Laatste OpruimingGegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel gekomen om bij jullie te zijn deze dag en het is een geweldig fijne dag Lieve Mensen, kan je het voelen vandaag? En veroordeel jezelf niet als je het niet voelt vandaag Lieve Mensen, velen van jullie gaan door enige donkere dagen aangezien het licht dieper en dieper doordringt in jullie Wezen en letterlijk alle negativiteit eruit schudt die jullie opslagen hebben in jullie fysieke lichaam. En inderdaad velen van jullie zijn je waarschijnlijk niet bewust van de oorzaak van de emoties die jullie wellicht ervaren als ze omhoog of naar buiten komen, En dit maakt niet uit Lieve Mensen, accepteer gewoon dat alles wat je voelt precies is zoals het moet zijn. Alles is in perfecte Goddelijke Orde, zelfs als het voelt als wat je zou omschrijven als de hel!
Adem diep Lieve Mensen, zo diep als je kan en weet dat ik bij je BEN nu terwijl je deze woorden leest. Neem een moment om mijn aanwezigheid echt te voelen, neem de tijd die nodig is om mij werkelijk te ervaren, voel me en ontvang me terwijl je deze woorden leest die ik deel deze dag. Diepe ademhaling.
Ja, inderdaad Lieve Mensen, sommigen van jullie voelen wellicht niet de grootsheid van deze dag en dat is OK. Velen van jullie liepen binnen in deze fysieke belichaming wetende dat deze levenstijd de laatste incarnatie was die je zou aangaan die door wat jullie noemen de dood zou passeren. Velen van jullie weten dat dit het is. En je zette alles op alles om zeker te zijn dat je niet zou falen. 
Alles dat je nog had op te lossen aan belangrijke lessen en het balanceren van energieën moest gedaan worden in deze levenstijd. Elk overgebleven ‘ding” dat je met je meebracht, en velen van jullie graven diep, diepe opgeslagen negatieve energie die jullie meebrachten uit voorbije levens. In het loslaten van deze energie, zoals je wist dat je absoluut zou doen in deze levenstijd, weet je wel of niet waar het aan relateert in dit leven, omdat het geen basis heeft in dit leven. Lieve Mensen velen van jullie laten energieën los die komen van vorige levens, jullie verbinden alle losse eindjes zogezegd en vandaar dat sommigen van jullie wellicht wat verwarring ervaren over hoe jullie je voelen.
En velen van jullie ervaren enorme schommelingen, van de grootste vreugde die je ooit voelde naar de meeste pijn die je ooit hebt gevoeld. Deze schommeling kan plaatsvinden in slechts 24 uur en de ommekeer komt sneller en sneller, dit kan erg ongemakkelijk voor je zijn en inderdaad weet ik dat de boodschapper zich “lichtelijk gestoord” heeft gevoeld, zoals zij dat zegt, terwijl ze de enorm grote schommelingen ervoer in een kort tijdsbestek.
De sleutel is om met deze turbulente tijden mee te gaan. Het is heel makkelijk de grote golven te surfen als het goed gaat, als je je zo verbonden voelt met Alles Dat Is terwijl je hart zingt met de vogels en het leven lijkt niet beter te kunnen, het is makkelijk om met de stroom mee te gaan als dingen stromen met zulk gemak en gratie, maar Lieve Mensen jullie KUNNEN hetzelfde niveau van gemak en gratie ook ervaren in de moeilijke tijden. Alsjeblieft wees niet zo hard naar jezelf als je begint angst te ervaren, ontzetting, onvermogen het leven aan te kijken, woede, weerstand, alles waar je het etiket ‘negatief’ op zou plakken. Alsjeblieft, ik dring er bij jullie met heel mijn hart op aan Lieve Mensen, beoordeel jezelf niet als falend, als zijnde onspiritueel, als niet doende wat je zegt als je episodes als deze voelt.
Je bent simpelweg alle negatieve vastzittende energie aan het opruimen die oude gedragspatronen vasthoudt in jou die jou niet langer dienen en die niet langer levensvatbaar zijn in deze hogere frequenties. Je laat simpelweg alles los dat niet jij is, alles dat je nooit was en alles dat je niet nodig hebt. Uitdagend als het is, omhels je donkere momenten, omhels je angst, omhels je pijn en kwetsuren, omhels alles dat door je heen gaat en weet Lieve Mensen zonder de geringste twijfel, dat dit is wat je hier kwam doen en dit is precies wat in perfecte Goddelijke orde is.
Lieve Mensen, jullie ruimen op en geen steen zal op zijn plaats blijven, jullie kozen ervoor om dit alles in deze tijd te doen en het is niet voor de lafhartigen. Maar jullie zijn niet lafhartig mijn Moedige Mensen, jullie zijn de Wegbereiders (Way Showers), de Kinderen van het Licht die op het punt staan te groeien naar de Meesters van het Licht. Jullie zijn hier om alles te vorderen dat je bent en alles los te laten dat je niet bent. Laat het allemaal gaan en vier dat het je Wezen verlaat waarna het zal worden gewassen in de Zee van Vergetelheid voor altijd.
Welkom in het Christus Wezen dat je bent. Al je harde werk om de weg voor te bereiden, om de perfecte condities voor te bereiden voor God/Godin Alles Dat Is om in je te belichamen op Aarde zal het heerlijkste fruit dragen voorbij je wildste dromen. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel, het Koninkrijk van de Hemel is van jou. Ik Hou van jullie. God zegene jullie Dierbare Harten.


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Sunday, November 10, 2013

09.11.2013 - 2 - Persoonlijke Bescherming


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
9 november 2013


Persoonlijke Bescherming - deel 2Gegroet Lieve Mensen!  Ik ben het Lord Emanuel die vandaag weer bij jullie komt, mijn dierbare Kostbare Harten, hoe gaat het vandaag met jullie?  Haal even diep adem en inhaleer het Heilige Vuur-Licht van God in je Wezen, zo ver mogelijk in je buik als je kunt en blaas alle zorgen, stress en alle gedachten van de dag uit of ze goed of slecht zijn, laat ze allemaal naar buiten en weg stromen. Herhaal dit, Lieve Mensen, als je wilt en als het goed voelt voor je, herhaal deze heilige ademhaling dan zo vaak als je je er prettig bij voelt om te doen en minstens totdat je zeker zonder een schaduw van twijfel voelt dat Ik BEN bij je ben, hier en nu, in dit huidige moment BEN Ik bij jou. Nog een diepe ademhaling. Ah, voelt dit nu niet goed? 

En voor degenen van jullie die dat deel nog steeds weglaten, vraag ik je dringend met heel mijn hart om terug te gaan en om het toch te proberen, zet elk oordeel aan de kant die je misschien hebt en probeer het gewoon. Lieve mensen jullie zullen oneindig meer healing door  deze woorden winnen met de energie erin, als je enige momenten neemt om je meer te verbinden door de heilige adem.  

Nu, Lieve  Mensen, ik denk dat ik jullie een voortzetting beloofde van de vorige boodschap waarin ik geen tijd en woorden meer had, als je wilt, om te voltooien wat ik jullie kwam mededelen. Lieve Mensen, ik kon deze boodschap niet afknijpen want het is vitaal belangrijk dat jullie je het belang van je leven in deze tijd op deze Aarde realiseren. Ik zal de uitleg hiervan niet afbreken, of korter maken maar ik moet de optimale hoeveelheid woorden onder ogen zien die ik kan gebruiken voordat het menselijke systeem vermoeid of overbelast wordt. 

Dus, mijn Lieve Mensen, wilde ik aan jullie benadrukken, vanaf gisteren, het belang van jullie, het verschil dat jullie maken en de absoluut vitale rol die jullie spelen in het Goddelijke Plan van de 7e Gouden Periode op jullie gezegende Planeet Aarde. En ik denk dat jullie het er mee eens zijn dat jullie Oppervlakte Aarde zeer fragiel en vijandig is om op te zijn. Wij in de Opgestegen Rijken zien jullie planeet inderdaad als zeer vijandig maar het is ons verboden door het bevel van de Grote Goddelijke Director om ons ooit weer te vertonen op de oppervlakte van Planeet Aarde voordat er een voldoende aantal van jullie Kinderen van het Licht zijn die als Gekerstende Wezens op de Aarde lopen. Tot aan die dag wordt het te gevaarlijk geacht voor een Opgestegen meester om in het openbaar te verschijnen op jullie planeet.  

Dus, wij bieden jullie bescherming aan Lieve Mensen.  Jullie hebben de Almachtige bescherming beschikbaar voor je vanuit de Hoge die jullie onzichtbaar, onoverwinnelijk en onkwetsbaar zal maken voor alle wanklank die nog bestaat in jullie buitenste wereld op jullie planeet. Deze bescherming, Lieve Mensen,  moet worden opgeroepen zoals jullie goed weten want nu heb ik dit heel vaak mede gedeeld, wij in het Opgestegen Rijk kunnen niet tussenbeide komen in jullie levensstroom zonder jullie toestemming en zonder jullie uitnodiging. 

Als jullie eenmaal bedenken dat jullie hulp en assistentie en bescherming wensen van de Opgestegen en Engel Rijken, dan Lieve Mensen, dan zal het niveau van assistentie die we jullie kunnen geven heel veel afhangen van de kwaliteit en de kwantiteit van jullie ‘vraag’ als je wilt. Indien jullie ons oproepen Lieve mensen, dan hebben wij de energie van Liefde nodig om op jullie te antwoorden, en dat betekent Lieve mensen, dat als je vraagt dat je dit in jullie: Liefde en dankbaarheid, oprechtheid en hartgrondigheid moet VOELEN. Dit, Lieve Mensen zendt dan een lading uit bij je oproep waarmee wij kunnen werken en het verveelvoudigen als we dit naar jullie terugzenden. Dus, Lieve Mensen, vragen is niet genoeg, de energie die je naar ons stuurt bij je oproep naar ons, bouwt na een tijdje een stuwkracht op.

Lieve Mensen, jullie moeten begrijpen dat jullie mens zijn en de menselijke conditie is beladen met angst en twijfel. Het zijn deze angst en twijfel die zich bemoeien met de kwaliteit van jullie vraag en die het ‘signaal’ verzwakken die jullie uitzenden, als je wilt. Daarom moeten jullie dagelijks vragen, mijn Lieve Mensen, ja dagelijks, met een hart vol Liefde en dankbaarheid en jullie oproepen zullen worden beantwoord, het kan niet anders, dat is de Universele Wet. 

Dus, Lieve Mensen, aan wie vragen jullie en hoe? Ten eerste, aan jullie grote Goddelijke  Aanwezigheid IK BEN. Reik omhoog naar die Machtige Ik BEN Aanwezigheid in je en die boven je woont, en vraag aan je IK BEN Aanwezigheid, de geïndividualiseerde Aanwezigheid van God, om je te omgeven, om de grote harnas van Kosmisch Licht substantie in, door en om je heen. Vraag om in deze grote Licht substantie te worden ingesloten. Dan, Lieve Mensen, stel ik liefdevol voor dat je de Grote Aartsengel Michaël aanroept en zijn Engelen van de Christus Blauwe Vlam om er een 2e niveau van bescherming omheen te zetten, Lieve Mensen, ik nodig jullie uit om de grote Kosmische Wezens op te roepen om hun grote Kosmische Opgestegen Meester Muren van onzichtbaarheid, onkwetsbaarheid en onoverwinnelijkheid om aan je Wezen en om je wereld toe te voegen. Weet, Lieve mensen dat deze Almachtige bescherming om jullie huizen wordt getrokken, om jullie geliefden, om jullie middelen van transport en alle buitenste activiteiten van jullie leven. 

 Lieve Mensen, doe deze oproep aan de Machtige IK BEN Aanwezigheid en aan de Opgestegen en Engelen Rijken iedere dag en jullie zullen onzichtbaar, onoverwinnelijk en onkwetsbaar zijn voor iedere wanklank die nog bestaat in  de buitenste wereld. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel en jullie worden geliefd en gekoesterd verder dan jullie weten. Laat ons jullie beschermen. God Zegene jullie Kostbare harten. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

08.11.2013 - 1 - Persoonlijke Bescherming


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
8 november 2013


Persoonlijke Bescherming - deel 1Gegroet Lieve Mensen!  Ik ben het Lord Emanuel  hier om bij jullie te zijn deze dag. En vergis je niet, ik ben het. Gekomen om tussen jullie te zijn,  in weer grotere aantallen, IK BEN bij degenen die een begrip hebben van mij dat ver voorbij religie reikt. Jullie zijn mijn trouwe volgelingen die met mij waren door de tijden heen, jullie waren met mij in mijn leven op Aarde, op een of andere manier zijn jullie verbonden met mijn aandeel in het Goddelijke Plan en jullie zijn trouw geweest aan mijn boodschap voor veel langer dan jullie je realiseren.

Mijn Lieve Mensen dat is waarom jullie naar deze boodschappen worden getrokken, ik riep en jullie beantwoordden mijn roep. Jullie hart kent me, want we waren samen door de tijden en jullie zijn trouw gebleven aan mijn boodschap. Ja velen van jullie zijn door levens gegaan als devote katholieken of devote moslims en in feite hebben de meesten van jullie geleefd in levens in alle belangrijke religies van deze wereld, maar in ieder leven hebben jullie geresoneerd met alleen dat wat de Waarheid is. Jullie hebben het Licht van God gedragen dat zo helder schijnt in jullie door de eeuwen van de tijd en jullie hebben je voorbereid voor dit leven langer dan jullie kunnen doorgronden.

Adem diep Lieve Mensen en weet dat ik naar je kom. Weet dat IK BEN met je. Trouw was je aan de boodschap die de Machtige IK BEN door mij sprak, trouw was je aan het Licht mijn grootse Strijders van de Waarheid. En nu is het tijd om die waarheid naar voren te brengen vanuit jullie naar de realiteit, het is nu tijd om op te rijzen in jullie waarheid, in jullie weten want nu is het de tijd dat niemand jullie zal stoppen, niemand zal jullie vervolgen vanwege het opstaan voor wat je weet dat waar is. Niemand zal jullie raken mijn Lieve Mensen.

En laat mij deze waarheid nog even perfectioneren, want het kan meer dan één betekenis hebben of moet ik zeggen dat je dieper in de betekenis kan kijken. Want het is Waar ‘geen onheil zal op de Kinderen van God neerdalen’. Nu dit is een uitdrukking van de Waarheid, maar jullie weten allemaal dat als je naar buiten zou lopen op een drukke snelweg midden in het verkeersspitsuur dat het erg waarschijnlijk is dat je wordt overreden door een snel rijdend voertuig en dat je een hoop onheil zou overkomen! Je weet dat als je van een hoge klif zou stappen richting de rotsen beneden, dat een heleboel onheil letterlijk op je zal neerdalen!

Maar op de kosmische schaal der dingen, geen onheil zal tot jullie komen Lieve Mensen, geen onheil kan werkelijk naar jullie komen want je bent een eeuwig Wezen van het Witte Vuur van God/Godin Alles Dat Is, dat niet vernietigd of gedeerd of geschonden kan worden op welke manier dan ook. Je fysieke lichaam kan worden vernietigd, jullie fysieke tooi die je hebt gekozen voor dit leven mag worden uitgedoofd, maar Lieve Mensen, jullie zijn niet jullie fysieke lichaam, jullie lichaam is niet jij, jullie ego heeft jullie laten geloven dat jullie je lichaam zijn en dat jullie je brein zijn, maar Lieve Mensen, alle levels van Zijn in dit fysieke vlak van bestaan zijn louter de voertuigen waardoor jullie deze menselijke ervaring hebben op het fysieke vlak.

Zo Dierbare Harten, dat is de betekenis van de zin: “geen onheil zal op de Kinderen van God neerdalen’. Jullie kunnen zonder angst zijn in deze wereld wanneer jullie weten dat er geen dood is. En er is geen geboorte, jullie zijn miljoenen jaren geleden gecreëerd en jullie passeren slechts, in en uit fysieke ervaring. “Lekker belangrijk” (no biggie)  zoals jullie hier beneden zeggen!

Echter mijn dierbare Moedige harten, als ik zeg geen onheil zal de Kinderen van God overkomen, spreek ik speciaal tegen jullie Dierbare Harten en ik bedoel een heel ander niveau van deze zin. Lieve Mensen, jullie zijn dierbaar voorbij jullie weten. Jullie zijn allen, ieder van jullie, een vitaal deel, een absoluut kritiek onderdeel van het Goddelijke Plan voor ons om God Overwinning te zijn (en het is geschreven dat we dat zijn) je moet je belang begrijpen en de kostbare aard van jouw leven, de tijd hier in het fysieke nu. Wij in het Verrezen Rijk en allen die het Goddelijke Plan orchestreren van het 7e Gouden Tijdperk kunnen simpelweg niet functioneren zonder jullie fysieke aanwezigheid op Aarde en we zouden jullie niet hebben laten neerdalen hier met zo’n belangrijke taak te doen zonder jullie een soort van almachtig niveau van bescherming te bieden om jullie vrij van onheil te waren.

Lieve Mensen, we hebben zo veel dierbare levensstromen verloren, zo veel Lieve Mensen van het Licht aan drugs, alcohol, zelfmoord en serieuze ziekte veroorzaakt door de stress en druk van het leven op deze planeet zo gevoelig als jullie Lieve Mensen zijn.

Dierbare harten er is  bescherming beschikbaar voor jullie. Jullie hebben een bescherming beschikbaar voor jullie waarbij ik garandeer dat jullie geen onheil zal overkomen. Niets zal jullie raken, mijn Dierbare Harten, NIETS. NIETS van de strijd die nu bestaat, niets van de tentakels van de sinisitere krachten, niets van het donker en niets van het destructieve kan ook maar enigzins dichtbij komen aan het schade toebrengen aan jullie leven.

Mijn Lieve Harten, deze boodschap zal tot jullie komen in twee delen want er is te veel informatie voor één boodschap om te bevatten en ik weet dat als ik te lang spreek, ik jullie aandacht kan verliezen. Lieve Mensen, ik zal morgen terugkeren met informatie en zegeningen om te laten zien hoe jullie jezelf kunnen beschermen, jullie families en jullie geliefden, jullie thuis, jullie transportwijzen en alle buitenactiviteiten van jullie leven. Dat is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel en IK HOU van jullie Lieve Harten, voel me, IK STORT nu mijn Liefde over jullie uit. Adem Diep. God Zegene Jullie.


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/