Thursday, February 20, 2014

18.02.2014 Wees stil en weet dat ik God BEN


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
18 februari 2014

Wees stil en weet dat ik God BEN

Ik BEN hier Ik BEN gekomen. Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel hier om met jullie te zijn deze mooie dag. Hoe gaat het met jullie harten deze dag?  Hoe vindt dit bericht jullie? Het maakt niet uit hoe jullie je voelen Lieve Mensen, adem met mij nu, diep diep diep in je buik een lange inademing van het Licht van God dat nooit faalt en adem alle dichtheid uit, alle zorgen, alle gedachtes van de dag, alle verantwoording, alle gedachtes van identiteit, laat ze allemaal uit je stromen in de uitademing. Herhaal dit Lieve Mensen zo vaak als je je hiertoe genodigd voelt, dit betekent er zoveel doen als goed voor je voelt en met iedere inademing voel je een schoonmaak en met iedere uitademing voel je een ontspanning van het hoofd en het lichaam. Nu Lieve Harten, vaak associëren we ontspanning met een staat van slaperigheid, ik zou willen dat je dit idee even opzij zet voor nu en dat je denkt aan ontspanning in de betekenis van meer alertheid. Verbeeld je met iedere uitademing dat als je ontspant je MEER wakker wordt. MEER levend. MEER aanwezig. MEER bewust. Dat is het mijn Dierbare Harten, dat voelt zo goed!
Ik BEN bij je Lieve Mensen, nu. Vergis je niet. Neem wat tijd om mijn aanwezigheid naast je te voelen, hoe dat dan ook voor jou is. Voel mijn warmte, mijn troostende aanwezigheid en mijn hart, al zijn liefde recht naar jou stralende. Want je bent echt zo dierbaar Lieve Mensen. Elk en ieder van jullie.
Weet dit en voel dit binnen in je.
Zo vaak ga je op in de uiterlijke wereld, wat er gebeurt, wat er niet gebeurt, de donkere macht, de uiterlijke wereld politiek, het lijden, zo veel van je tijd breng je daar door Lieve Mensen, want je bent je bewust van het grotere plaatje en je verwacht ieder moment een grote verandering. Maar dit is een afleiding Lieve Mensen, te vaak leiden jullie jezelf af van het feit dat jullie kostbare zielen zijn, zo kostbaar en zo geliefd en zo gekoesterd.
Stop gewoon even Lieve Mensen, nu, al was het slechts voor de tijd dat je deze woorden leest, stop even, zet de buitenwereld op pauze en VOEL je pracht. Laat het in door de kroon van je hoofd. Stel je voor dat je een prachtige croon van eigen ontwerp draagt, voel het op je hoofd en sta het Licht van boven toe om in de binnenste ring te stromen van jouw kroon op de kruin van je hoofd. Adem het in, laat het in. Dat ben JIJ Lieve Mensen, sta JEZELF toe om in jou te stromen terwijl je in stilte zit, laat die grootsheid binnen, die kracht, die Liefde, dat Licht. Laat het in iedere cel van je lichaam stromen  helemaal naar je tenen en in je vingertoppen. Je bent Almachtig, vergis je niet en twijfel niet. Voel het nu!
Dit is waarvandaan je opereert Lieve Mensen, van daar is het dat je naar buiten in deze wereld stapt. Verlaat nooit je huis voordat je dit niveau van verbinding hebt bereikt, pracht en kracht. Dit is wie jullie werkelijk zijn. Dit is hoe je de buitenwereld tegemoet treed vanuit deze plek van kracht, leiding en absolute Liefde. 
Waar moet je je zorgen over maken vanaf deze plek? Kan je het potentieel voelen? Kan je het potentieel voelen voor verandering vanaf deze plek?  Voelt het alsof alles mogelijk is?
Laat me dit gevoel nu versterken voor diegenen van jullie die misschien niet de volle impact van mijn woorden en energie toelaten. Wees nu stil en laat het Licht in. Laat me het versterken voor je, adem, adem, adem.
Wees stil en weet dat ik God BEN.
Laat deze woorden binnen en maak hun betekenis werkelijkheid voor je.
Ik zal nu vertrekken Lieve Mensen en ik vraag je om in stilte te blijven voor zolang je je daartoe geroepen voelt. En ik zal je helpen om jezelf te vullen met het Licht van God dat nooit faalt. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel. Je bent een grenzeloos Wezen van oneindige potentie. Dat is de Waarheid. God Zegenen jullie Dierbare Harten. Ken je eigen Waarheid.


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

Friday, February 14, 2014

13.02.2014 Onbevreesd


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
13 februari 2014

Onbevreesd

Gegroet, Geliefde Harten!  Ik ben het, Lord Emanuel die opnieuw bij jullie komt, om aan jullie helende energie te verlenen en om woorden mee te delen die beladen zijn met gecodeerde en grotere betekenis dan dat dit jullie eerst toescheen.  Maak je geen zorg dat je de betekenis mist, ga niet zoeken naar een diepere betekenis op een wijze die inspanning van je nodig heeft, ontspan je gewoon in het weten dat de kennis je Wezen binnenkomt door je eigen permissie en dat die in je bewustzijn filtert en dat wat je nu niet kunt begrijpen of dat wat een oneindige betekenis en diepte bevat, dat die betekenis in je Heilige Denken wordt opgeslagen om aan je te worden vrijgegeven als de tijd rijp is of als jullie de fase bereikt hebben in je leren die je voor de diepere betekenis en diepere wijsheid al gereed hebt om te ontvangen.  
Adem dat nu in, Lieve Mensen, adem de kennis in dat alles naar je toekomt, alles dat je nodig hebt om te weten moeiteloos naar je toe vloeit en alles dat je moet doen is om open te zijn om het te ontvangen. Weet dat terwijl je deze woorden leest je geen kwaad zal overkomen. Lieve mensen, zo velen van jullie blokkeren en verwerpen de heling en kennis die om je heen is en beschikbaar voor je, vanwege angst. Onze oude vriend! En er is niets verkeerd hiermee, Lieve Mensen, het is wat het is.  Maar weet dat dit een barrière kan zijn voor je vooruitgang en die kan nu zo snel komen, Lieve Mensen, als je het maar toestaat dit te zijn. Je kunt je ontspannen in het weten dat als je deze woorden leest, dat je hoger zelf. je Grote God Aanwezigheid IK BEN dit tot zijn (into being) heeft geroepen, jullie zijn veilig, jullie worden vastgehouden, er zal je geen kwaad overkomen. Ontspan je in dit weten, ontspan je en haal dit inademend in en wees open voor alles dat beschikbaar voor je is in het weten dat er hogere machten zijn dan alleen je menselijke zelf, die je zo veilig hebben vastgehouden. Vertrouw en laat het los. 
Nu hoor ik al de ‘nee-zeggers’, ik voel de weerstand in je voor sommige van deze woorden. Ik heb dit eerder met jullie gedeeld Dierbare Harten en ik zal me niet verontschuldigen dat ik dat weer doe, NIETS zal jullie kwaad doen, ooit.
Nu een groot  deel van jullie heeft hier iets op te zeggen. Want je hoort deze woorden en jullie willen zo graag dat die waar zijn maar je zegt ‘wat dan toen mijn auto werd geraakt door een andere auto?’  en ‘wat dan toen ik iets niet zag op de grond en ik mijn evenwicht verloor, en ik viel en brak mijn arm brak en weken lang niet in staat was om te werken?’  En ‘ wat  dan met de mensen die in God geloven en iedere dag bidden en bewust hun zaken doen en goede mensen zijn en dat ze dan door kanker worden neergeslagen? Wat dan met hen? Hoe kan er geen kwaad met mij gebeuren?’ 
Lieve Mensen, hoe uitdagend het is voor je ego, er is een groter plaatje. Uitdagender als het voor jou is om dit te accepteren, dit, je ervaring op deze Gezegende Planeet is maar een oogwenk in jouw’ leven’ in de Schepping. Ik weet dat dit leven zo werkelijk schijnt en zo heel belangrijk en  dat is zo Lieve Mensen, begrijp me niet verkeerd hier. Dit leven is kostbaar, dit leven is zo belangrijk het is absoluut voorbij woorden, MAAR … Lieve Mensen, in de context van ALLES Dat Is,  dit leven is maar een ogenblik in Jullie oog. 
Er zal jullie niets overkomen betekent dat JULLIE geen kwaad zal overkomen betekent dat JULLIE geen kwaad kan overkomen, jullie zijn een Eeuwig Wezen, een oneindige geïndividualiseerde Aanwezigheid van God, er kan jullie geen kwaad overkomen zelfs als jullie de overgang tegenkomen die jullie dood noemen, JULLIE  STERVEN NIET!!   Jullie gaan gewoon  naar een volgende ervaring, een volgend deel van je reis, dat is net zo iets als uit de bus stappen bij een halte. ECHT! ! 
Kostbare Harten, jullie zal geen kwaad overkomen betekent niet dat het leven je niet meer zal overkomen. Julie zullen achterna gezeten worden door problemen en jullie zullen gebeurtenissen onder ogen zien die onprettig zijn. Het gaat erom hoe je deze uitdagingen ziet en hoe je door hen heen vaart wat de ervaring bepaalt die je krijgt. En hoe meer je doorgaat om onbevreesd te zijn en hoe meer je uitdagingen ontmoet met je hoofd omhoog en met volle verantwoordelijkheid voor jezelf, hoe makkelijker het leven wordt en het maakt niet uit wat het leven naar je toegooit.  Jullie zullen en kunnen moeiteloos door het leven gaan, en het momentum verzamelt zich, totdat voor je het weet, alles wat zich voor je manifesteert alles is waar je van droomde. 
Jullie zal niets overkomen, elke ervaring voegt aan jullie toe en is een stap dichter bij Thuis.
Jullie hebben niets te vrezen dan de vrees op zichzelf, en ja, mijn Lieve Mensen dat is zo makkelijk gezegd voor me vanuit mijn voordelige standpunt maar ik begrijp hoe het is om in de dichtheid te leven waar jullie iedere dag van je leven in leven op deze Aarde maar jullie helpen jezelf niet door te blijven hangen op deze plek. Stijg op Lieve Mensen, stijg op en boven het begrenzende dichte en sombere bestaan uit van de lagere dimensie en weet dat je veilig bent, om alles te openen dat voor jullie beschikbaar is. Grenzeloze mogelijkheden, grenzeloze rijkdom, grenzeloze gezondheid, grenzeloze vreugde, grenzeloos plezier en avontuur.
Kom op nu Lieve Mensen, we hebben genoeg van somberheid en hopeloosheid op het oppervlak van jullie Aarde, laten we dat voor altijd veranderen. Rijs op Lieve Mensen, rijs op Onbevreesde Strijders van het Licht, dit is wie je werkelijk bent en dit is hoe je jezelf zal herinneren te zijn en alles wat je droomt zal tot je komen. Dat is mijn belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en zijn behoorlijk over tijd voor een vrijheidsfeest op het oppervlak van jullie Aarde. We kunnen niet zonder jullie beginnen. God Zegene jullie Dierbare Dierbare Harten!


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

Thursday, February 13, 2014

11.02.2014 Almachtige Liefde


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
11 februari 2014

Almachtige Liefde

Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel, hier om met je te zijn deze dag. Ja, ik ben het werkelijk, twijfel niet. Wacht, wees stil en voel mijn aanwezigheid want ik BEN nu met je terwijl je deze woorden leest. Doe een diepe ademhaling, adem zo diep mogelijk in naar je buik als je kan, en adem al je spanning, dichtheid en negativiteit uit en voel het lichaam ontspannen, je hoofd ontspannen en wees open om mijn Liefde voor jou te ontvangen.
En hoeveel je ontvangt is totaal afhankelijk van hoe open je kan blijven, toestaan, hoeveel je uit je hoofd en gedachten en oordelen kan blijven, hoe je aanwezig kan blijven bij je adem en hartruimte en me binnen kan laten. Hoe sterk kan je dit doen Lieve Harten? Heb je ooit gedacht dat er altijd meer beschikbaar is voor je, ALTIJD? Ontspan dieper in dit weten, het weten dat er van je wordt gehouden, voorbij iedere vergelijking.
Wat betekent dit werkelijk voor je? Begrijp je dat je wordt gewiegd, omhelst, vastgehouden, met zulk een Liefde en waardering, in zulk een veiligheid en troost? Als je dit maar kon toestaan zo te zijn, als je van moment tot moment kon ontspannen om dit toe te staan zo te zijn.
Lieve Mensen, we zijn er voor je. We beschermen je. Wordt dit een beetje meer werkelijkheid voor je nu? Je hoeft nergens bang voor te zijn. Wordt dit een beetje duidelijker voor je nu? Lieve Mensen, de Hemelse Rijken zijn dichterbij dan ooit, als je stil genoeg zit dan zal je de adem voelen van je Beschermengel op je wang, je hebt eindeloos veel Wezens wiens enige doel is om je te dienen en te verzekeren dat al je wensen worden gemanifesteerd, om je leiden naar alle plaatsen en gebeurtenissen, je te brengen naar alle mensen die je nodig hebt om je wensen te vervullen. 
Ontelbare, ontelbare Wezens die alleen Liefde voelen voor je, ongeacht wat je hebt gedaan of hoe je je nu gedraagt. Ze kunnen voorbij dat alles zien want ze kennen je. Ze kennen je al een Eeuwigheid en ze geloven het menselijke gedragsplaatje niet, daden en woorden die je in de wereld projecteert die misschien minder behulpzaam zijn. Ze zien door dat alles heen Lieve Mensen, je kan ze niet voor de gek houden. Je bent goed, door en door, niets dat je kan doen wordt in hun ogen negatief geacht.
Kan je je zulk een Liefde voorstellen? Ik denk dat je dat kan, voel het nu, het is beschikbaar voor je nu. Kan je het geloven? Voel het nu Lieve Mensen, neerdalend en rond je, voel de Liefde die beschikbaar is voor je NU. Wie je ook bent en wat je ook doet of niet doet, hoe rijk of arm, hoe goed of slecht, het maakt niet uit. Begrijp je dit? Begrijp je wat ik bedoel?
Dus Lieve Harten, misschien niets nieuws voor je in woorden, maar heel nieuw in gevoel. Jullie bereiken nu nieuwe niveaus van verbinding en meer Vrede, meer Liefde, meer begrip is beschikbaar voor jullie. Laat t binnen, laat t binnen, laat t binnen.
Wees als een spons Lieve Mensen voor alles dat goed en puur is. Neem t op neem t op neem t op. En wat je voelt is een kracht die in je rijst  en dat voelt gekmakend goed! Een kracht die al je angst verbant, want waarom zou angst hier rondhangen in de blik van deze Almachtige kracht die wordt verzacht met zulk een Liefde.
‘De zachtmoedigen zullen de Aarde beërven’...dat zijn JULLIE Lieve Mensen, want als je in je kracht rijst, als je die kracht door je Wezen voelt stromen, wordt het verzacht want het is geboren in de zachtmoedige en de pure. Het wordt geboren bij degenen die deze kracht zullen gebruiken voor het goede, geboren bij deze die alleen Liefde kunnen voelen voor hun Broeder en Zuster Mensdom, het is in deze zielen, JIJ mijn Lieve Mensen, die zulk een grote macht zullen uitoefenen als deze wereld nooit gezien heeft in een lange, lange tijd. De kracht van Liefde. 
Je begint nu deze kracht te begrijpen mijn Lieve Mensen. Het is niet zwak, het is niet zweverig, en het is niet donzig. Het is de macht van de Goden. Het is de Almachtige kracht die alles wegsmelt wat verkeerd is in deze uiterlijke wereld. Je begint het te begrijpen en het is de enige weg in alle omstandigheden, in alle gebeurtenissen in jouw leven. Liefde Liefde Liefde is het enige antwoord en het is Almachtig in zijn bereik en diepte om alles te corrigeren.
Je Almachtige kracht gegeven met je Almachtige Liefde is de miraculeuze kracht die jullie wereld voor altijd veranderen. Dat is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik hou van jullie met heel mijn hart. Voel de sterkte en kracht en neem alles wat je nodig hebt als de jouwe tekort schiet. God Zegene jullie Dierbare Harten.


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/