Tuesday, December 17, 2013

16.12.2013 De Weg van het Hart


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
16 december 2013

De Weg van het Hart


Gegroet Lieve Dierbare Harten! Ik ben het, Lord Emanuel gekomen om jullie te groeten deze dag. Dierbare Harten, jullie zijn geliefd voorbij jullie weten en als jullie gewoon een paar keer diep zouden inademen in jullie buik zo laag als je kan komen, het Licht van God inademend en alle dichtheid uitademend, alles dat je gescheiden houdt van jezelf, en terwijl je dit doet Lieve mensen, als je het gevoel hebt dat je dat kan, zie je hartcentrum openen en uitdijen, openen en uitdijen, openen en uitdijen en voel nu een beetje meer van die eeuwige krachtige Liefde die je altijd hebt ingehouden. Voel het nu in iedere cel van je lichaam binnendruppelen, kalmerend, troostend, warme ontspannende Levens Elixer. Adem diep Lieve Mensen.
Ik BEN Lord Emanuel en mijn lessen gingen altijd over de Weg van het Hart. Voel het nu, Lieve Mensen, je kan niet falen de kracht te voelen die binnen in je hartcentrum ligt. Dit is je commandocentrum, dit is de plek waarvandaan je je hele wezen bestuurd, niet je 'mind', niet je hoofdruimte, niet je mentale lichaam. Jullie hart Lieve Mensen, is het commandocentrum van je schip, dat is het grootse ontwerp van je Wezen en de oorspronkelijke intentie.
Jullie zijn nooit ontworpen om aangestuurd te worden door je hoofd, je mentale lichaam en je ego was nooit bedoeld om zulk een machtige stem te hebben in de dingen van jullie uiterlijke leven. Jullie ego kent alleen overleving, en God zegene het, het doet zijn uiterste best voor je, aangezien je de keuze maakte je hoofd je hart te laten aansturen.
Je ego weet dat dit een fatale fout is en het brengt je in een overlevingstoestand, want zonder je hart ben je zonder verbinding met God en zonder je verbinding met God heb je niemand die het schip stuurt, niemand die de auto bestuurt, bij wijze van spreken. Dit brengt jullie Lieve Mensen, in een zeer kwetsbare positie van overleving, want zonder de leiding van God ben je afgescheiden van je Goddelijke aandeel in het Goddelijke plan, je bent zonder je wegenkaart, je kompas en je voelt je alleen, verlaten en verdwaald in deze buitenwereld. 
En zo doet je broeder ook, die ook de keuze maakte je te vergezellen in het verlaten van het hart. Jouw broeder van wie je zoveel Houdt wordt je tegenstander, jouw Broeder van wie je zoveel houdt voor wie je alles binnen je mogelijkheden zou doen om hem te helpen en deze broeder, weet je, is de hele mensheid, plotseling verloren en in de war en gelovend in gebrek aan voorraden, want zonder God vergeet je dat er een eindeloze voorraad is van alle dingen, plotseling is je broeder je vijand. Je broeder is iemand om te domineren, hij zou je voorraden van alles kunnen stelen. 
En op deze manier eenvoudig gezegd en er is niets anders nodig dan eenvoud, door je hart te verlaten verliet je de hele Schepping. En nu is het OK voor je om van je Moeder Aarde te nemen zonder haar te bedanken of terug te geven. Is het OK om gif in haar aderen te stoppen, is het OK om nucleaire bommen af te laten gaan in haar lichaam, want je bent ook vergeten dat Moeder Aarde een levend ademend schitterend leven is in haar eigen recht, Onze Vrouwe Gaia, met een hart en ziel net als jij. Je bent vergeten dat alle leven is verbonden en dat alle leven heilig is. En je denkt dat het OK is om dieren te houden onder opeengeperste condities zonder vrijheid of keuze, alleen verzorgd om te worden gegeten ... en zo gaat het verder en verder.
Dit alles werd OK voor je toen je hoofd het hart overnam. Lieve Mensen, er is geen veroordeling hierin. Dit is allemaal deel van een groter plan en het is de natuurlijke loop der dingen, maar ik wil jullie ervan doordringen dat, wat jullie als normaal accepteren, alleen normaal is als je bestaat vanuit je mentale lichaam. Zoals velen van jullie nu ervaren, is de wereld verre van ‘normaal’ als jullie vanuit jullie hoofden terug in jullie harten bewegen. En dit is wat jullie allemaal nu moeten doen. Maak de bewuste keus terug te gaan in jullie harten, je hart weer de leiding te geven over je wezen, terug achter het stuur. Vertel je 'mind' ‘STIL NU”, je tijd is voorbij, je hebt niet langer de leiding hier!’. Lieve Mensen, de 'mind' is een mooi ding, maar het is slechts een werktuig, een werktuig voor je volledige Wezen, om te gebruiken voor het hogere goed, het is een dienaar van het hart,  niet de meester. 
Lieve Mensen, maak een keuze en draag je 'mind' liefdevol op om stil te zijn steeds als je het eraan herinnert. Het hart is het controlecentrum en het is daar dat je de Stem van God zal vinden die je alle dingen zal toekennen want je bent Geschapen naar het beeld van de Vader-Moeder God met alle krachten van Vader-Moeder God.
Begin met je weg te voelen door je beslissingen en je relaties. Stop met denken aan alle ins en outs van alles en laat gewoon je hart beslissen. Ah, ontspan in het weten dat je zo veilig bent, zo gesteund, zo geliefd en zo gewaardeerd door een Almachtige God/Godin die een extra replica in je hart plaatste. Geen kwaad zal je geschieden en het Hemels Koninkrijk werd voor jou geschapen en wacht geduldig om het allemaal aan je te geven. Dat is mijn Belofte aan jou. Ik BEN Lord Emanuel en ik Hou van jullie Lieve Harten. Meer dan jullie weten. Laat het binnen. Wees in Vrede. God Zegene jullie. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/