Sunday, September 28, 2014

21:09:2014 -- Terug naar de Basis

                 
 
Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
21 september 2014
Terug naar de Basis
(vertaling: Sophie)


Gegroet Lieve Mensen! Gegroet! Ik ben het, Lord Emanuel, gekomen om weer bij je te zijn deze dag! Met iedere dag die nu voorbij gaat is er een tastbaar verschil in de lichtniveaus op jullie Gezegende planeet, kunnen jullie dat voelen Lieve Mensen, kunnen jullie dat gewaar worden? Adem met mij nu, lang en langzaam in- en uitademen, neem één lange grote ademteug in en uit om jezelf schoon te maken en te verfrissen, om je in het nu moment te brengen van tijdloosheid met mij en de woorden van deze boodschap. Want je bent nu in tijdloosheid als je ervoor kiest. Alle concepten waar je over het gelezen, alle ideeen en geloofsystemen die je hebt over ruimte en tijd worden nu tastbare werkelijkheid voor je, velen van jullie ervaren een in en uit realiteits-bellen dompelen (dipping), wat enige verwarring veroorzaakt en verontrustende gedachten en gedragingen. Blijf kalm Lieve Mensen, dit kan vreemd en erg ongewoon voelen maar ik verzeker je dat Alles Goed is en dat je het als in en uit dimensionele werkelijkheden dompelen ervaart, omdat het ene dimensionele niveau van ervaring in de andere vloeit. Er is geen 'sprong' van de één in de ander, terwijl je ontwikkelt en je frequentie verhoogt, vloeien je realiteiten in elkaar in plaats van dat je van de ene dimensionele ervaring in de andere springt. Dus zal je een in en uit dompeling ervaren, dit is zoals het zich zal manifesteren in jouw leven terwijl je hoger en hoger stijgt op de spiraal van evolutie, gestaag en niet te stoppen.

Je kan dit direct ervaren Lieve Mensen, ik bedoel die verhoging van dimensionele energieen die nu voor je beschikbaar is en waarover ik spreek, als je dat wil.

Want op dit moment kan het zich manifesteren als in staat zijn meer van mijn Liefde te ontvangen en meer Goddelijke Hulp terwijl jouw capaciteit om te ontvangen toeneemt met de toenemende hogere virbraties waar je nu in verblijft. Ieder week zal je mijn aanwezigheid sterker voelen en meer tastbaar op de manieren die voor jou werken en je zal in beter staat zijn Goddelijke hulp te ontvangen, en het meer betekenisvol te integreren in jouw leven.

Dit is het exponentiele stadium van jullie evolutie waarover je wellicht eerder hebt gehoord. Het beginstadium van jullie verheffing was erg langzaam en het heeft voor sommige mensen tientallen jaren geduurd om dit punt in hun evolutie te bereiken, maar terwijl we voortgaan zal deze evolutie versnellen en julie groei zal exponentieel worden, dit proces is begonnen en iedere  dag zal je veranderingen opmerken en verschuivingen op ongekende schaal.

Dit is een zeer opwindend vooruitzicht voor jullie Lieve Mensen, maar één waarin een paradox besloten zit, ik bedoel dat nu meer dan ooit je absoluut gefocust moet blijven op de zeer fundamentele basisbegrippen en spirituele waarheden die je te weten bent gekomen. Nu meer dan ooit moet je absoluut gefocust blijven op dat wat fundamenteel is, om je op het rechte pad te houden. Want als de dingen versnellen, gebeurt dat ook met wat een chaos lijkt van jullie planeet en wat de 'chaos' lijkt van degenenen die nog wakker moeten worden. Dit kan erg verontrustend zijn als je terugglijdt in hun werkelijkheid en je je door hen mee naar beneden laat trekken. Dat is wat ik bedoel Lieve Harten, het zal gebeuren als je Lieve Naasten de consequenties van hun falende geloofssysteem en hun levenswijze beginnen aan te kijken, zij zullen afglijden in drama en het tragische karakter daarvan, en als je niet voorzichtig bent, dan zal je er zelf in worden meegesleurd.

Dit gebeurt om een hele eenvoudige reden. De meer gebalanceerde wijze van omgaan met het oplopen met een Geliefde Broeder wiens leven in elkaar stort is in het hart te blijven maar onthecht van hun werkelijkheid. Dit kan harteloos lijken voor degenen die niet begrijpen. En in jouw gretigheid om behulpzaam te lijken en liefdevol kan je de fout maken van in hun energie van wanhoop te vallen en hopeloosheid en tragedie en voordat je het weet zal je zelf in de klauwen van angst en wanhoop zijn, zonder dat je zelfs ook maar beseft hoe je wederom in de diepte van de lagere dimensionele realiteit bent beland.

Dus Lieve Harten, een tijd om waakzaam te zijn dat je inderdaad volgt en hecht aan alles waarvan je weet dat het waar is, dat je op je pad blijft, dat je je de grondslagen van ademen herinnert, gefocust blijft of je INTERNE werkelijkheid, niet die van degenen rondom je in je externe omgeving. Merk op wanneer je intern in een gevoel van angst wordt getrokken en futiliteiten en neem stap er even uit, slechs een paar minuten is vaak alles wat er nodig is, om te ademen, VOEL en kom terug naar, wat jij weet, een gevoel van innerlijke vrede en een weten dat Alles Goed Komt ongeacht wat er zicht afspeelt in de externe omgeving en ongeacht welk pijn en lijden er om je heen is. 

Bewaar je Vrede Lieve Vrienden, nu meer dan ooit is dit wat van je wordt verlangd.


Maak je los van de illusie van angst en hopeloosheid die door de heersende propaganda machine wordt uitgepompt. Wees standvastig, ga naar binnen, ga naar binnen, ga naar binnen, want hier zal je de Al-Wetende Stem van God vinden die door je hart spreek op ieder moment van iedere dag. Dat is mijn Belofte aan jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik hou van jullie met heel mijn hart. God Zegene jullie, Dierbare harten. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.
If this message is of value to you and you feel moved to give an exchange in return and contribute toward the maintenance of this service, it is possible by going to the website by clicking below:

  Archives available at
  Contact Us  

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/