Tuesday, July 15, 2014

14:07:2014 -- Zielenfamiliebijeenkomst

Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie

14 juli 2014

Zielenfamiliebijeenkomst

Gegroet! Gegroet! Geliefden, ik, Lord Emanuel, kom om vandaag bij jullie te zijn! Ik BEN hier, Ik BEN gekomen. Adem diep in Geliefden, adem diep in. Adem me in, voel mijn aanwezigheid op welke manier ik ook aan je verschijn, voel me nu, ik BEN bij je, ik was er altijd en zal er altijd zijn. Je voelt je soms zo alleen op dit pad en het kan zo’n uitdaging zijn voor diegenen onder jullie die niet in geregeld contact staan met gelijkgestemden. Diegenen onder jullie aan de leidende kant, op de buitenposten tussen de massa ’s mensen die nog niet ontwaakt zijn, ja, kan dit inderdaad een eenzaam pad lijken. Dat is waarom ik beloofde bij jullie te komen, voor troost en hulp wanneer je deze eenzaamheid je hart voelt aanraken.

Want je weet dat het een illusie is en toch kan het zo echt lijken. Weten dat afgescheidenheid een illusie is helpt je niet wanneer deze eenzaamheid vat op je krijgt. Het is allemaal onderdeel van je ervaring en wanneer dit gevoel over je komt, Geliefden, adem in en uit, in en uit, in en uit, zet je uit, zet je uit, zet je uit, wees niet bang voor de eenzaamheid, zet je er in uit en er omheen en roep mijn naam of die van een Verheven Meester, een Aartsengelen- aanwezigheid of je eigen Here God of je Grote Goddelijke Ik BEN wezen.


Roep deze Hogere verbinding die slechts een ademtocht van je verwijderd is. Geduld, geduld, geduld is wat je nodig hebt, Geliefden, je familie komt eraan, je zielenfamilie komt eraan. Weet je, Geliefden, je incarneert op deze Aarde om een missie te completeren, een Gewijde Queeste zo je wilt en je komt hier niet om het alleen te doen, in de Hogere rijken en in het fysieke rijk heb je ten allen tijde familie en hulp ter beschikking. Door de aard van het incarnatiesysteem zoals het momenteel is, is je zielenfamilie verspreid, hetgeen maakt dat je je alleen en verloren voelt, soms denk je dat je je last helemaal alleen moet dragen en dit kan soms teveel lijken.

Maar, Lieve Dappere Harten, etherisch gezien en op een ware fysieke manier ben je niet alleen, en voel nu je hart, Geliefden, ze uiten nu zo’n mooi lied dat het engelen zou doen huilen, een lied dat van jullie is, een frequentie die uniek is voor jou en jullie hart zingt luider dan ooit, roepend, roepend, roepend naar andere harten die jouw lied kennen. En die roep is onweerstaanbaar, die roep kun je niet negeren. Nu ja, je zou de roep van je hart kunnen proberen te negeren, maar je zult het niet kunnen weerstaan of negeren en een vervuld en gelukkig leven leiden. De is de waarheid. Dus je kunt je verzetten, maar het levert je leegte en een gevoel van iets te missen en een gebrek aan vervulling op.

En je kwam hier niet voor zo’n leven, Geliefden, dit weet je nu inmiddels! Jullie zijn de dappersten van de dapperen, de Onbevreesden die de Weg wijzen en je kwam hier niet voor een leven van middelmatigheid! En het zou je goed doen inderdaad de roep van je eigen hart te volgen want het leidt je naar je familie, naar je ware zielenfamilie wiens doel in het leven is, onder andere, jou te helpen, je te steunen en je te helpen je missie op Aarde, die vaak nauw verbonden is met die van je zielenfamilie en in sommige gevallen hetzelfde is, te vervullen.

Wees niet moedeloos, Geliefden, jullie zijn vermoeid, ik weet het, maar breng nu adem in je hart en in die eenzaamheid en zet jezelf weer uit en voel je hart roepen en weet dat je familie je kan horen, je heeft gehoord en antwoordt op je roep. Langzaam maar zeker zul je jezelf op je plaats manoeuvreren en jullie zielengroepen en families zullen bijeenkomen.

Hoe kan ik dat weten? Hoe kan ik dat weten?? Geliefden, Geliefden, jullie laten Emanuel vandaag grinniken!! Stop, stop stop met je gedachten te laten rondtollen, hoe kun je dat weten? Goeie genade, heb ik jullie niets geleerd?!! Ik maak natuurlijk een grapje, mijn Dierbare Harten wees stil jij steeds maar doormalende geest!!

Geliefde Dierbaren, jullie hart zal het weten! Vertrouw erop dat dat zo is en nu zijn jullie goed geoefend in het luisteren naar je hart, in het jezelf iedere dag een poosje stil maken om te luisteren naar de behoeften en verlangens van je hart. Want dit is de Stem van God. Je hart kan het nooit fout hebben. En het vergt al jullie moed nu, Geliefden, om de roep van je hart te volgen. Hebben jullie deze moed? Ja, Geliefden want jullie zijn zorgvuldig uitgezocht om hier in deze tijd te zijn en jullie lezen deze woorden, wat betekent dat ik je persoonlijk ken en je bent gekozen OMDAT je moedig genoeg bent. Dit heb je gedurende zo vele, vele levens op deze Aarde laten zien en in andere Melkwegen op andere missies eonen daarvoor. Dus jullie hebben de moed, Geliefden, maar de moed komt wanneer je de eerste stap zet en nooit eerder!

Zet die eerste stap in de richting van je hart en de sluizen van hulp zullen voor je open vliegen om alles wat je nodig hebt klaar te zetten om de volgende stap te zetten, en de volgende enzovoort enzovoort. Geliefden, Wanneer je hart je roept om een stap te zetten die onmogelijk groot of misschien onmogelijk of oncomfortabel lijkt, haal adem een kijk eerlijk naar wat je dient waar je nu bent of wat je nu hebt. Schud jezelf los van de ketens die je voor jezelf hebt gemaakt in de vorm van ‘banden’ met een bepaalde plek, een huis of een gebied op de wereld.

Geliefden, jullie familie roept je en jullie hen. En het is tijd om open te staan voor de boodschappen, signalen, visitekaartjes en tekens van GOD DIE IK BEN, die helemaal rondom je is en die je rustig zal leiden en je de Weg zal tonen.

Mijn Geliefde Harten, wat een moed hebben jullie al getoond, wat een vastberadenheid, wat een kracht, wat een sterkte, jullie hebben jezelf en alle verwachtingen van de Hogere Rijken overtroffen. Jullie marcheren door deze moeilijke tijden, zelfs als jullie dat mogelijk niet zo zien. Ik wel, ik zie jullie en jullie stappen perfect door op je eigen Lichtpad en jullie zijn mateloos Geliefd. Dit is mijn Belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik houd van jullie Dierbare Harten. God Zegene jullie.


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

If this message is of value to you and you feel moved to give an exchange in return and contribute toward the maintenance of this service, it is possible by going to the website by clicking below:


Archives available at

Contact Us
                                            info@lordemanuelmessages.com

 Vertaling: Rob 

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/