Saturday, August 30, 2014

24.08.2014 Wees In Vrede


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
24 augustus 2014 

Wees In Vrede


Gegroet! Gegroet Lieve Mensen! Ai ai ai wat een hoop geschop en geschreeuw alom! Adem met me nu Lieve Mensen, wees OK met wat zich ontvouwt rond jullie planeet en hiermee bedoel ik, vind innerlijke Vrede. Er is geen twijfel dat de wreedheden die nu plaatsvinden dat ook exact zijn, weerzinwekkende wreedheden van onvoorstelbare gruwel, hierover is geen twijfel Lieve Mensen en om Vrede te vinden te midden hiervan is niet bedoeld om dit te bagatelliseren, bij wijze van spreken, maar bedoeld als om niet te verbinden met het drama ervan. LAAT JE NIET in de "strijd" trekken Lieve Mensen, of dat nou de strijd is van het Licht tegen het duister of van Israël tegen Palestina of van Rusland tegen de Oekraïne. Hoewel het er wellicht niet als zodanig uitziet op de oppervlakte van jullie Gezegende planeet, alle strijd is reeds gevochten Lieve Mensen en het is tijd om jullie wapens neer te leggen en weg te stappen van het drama, of dat nu energetische wapens zijn in je eigen huis of geweren in Gaza. Meer en meer voelen jullie dit Lieve Mensen, Eenheid en een begrip voor jullie broeders en zusters zoals nooit tevoren. Jullie beginnen de compassie en de "eenheid" der dingen te voelen. Het begint zich te manifesteren op jullie Aarde nu het beweegt van concept naar realiteit. 
Adem in dit weten en begrip. Dit is hoe je in Vrede kan komen te midden van de chaos. Begrijp dat alle zielen betrokken bij het doden en degenen die gedood worden allemaal akkoord zijn op het niveau van de ziel om door deze laatste strijd te gaan voor alle collectieve negativiteit volledig is uitgeput. Weet dat de negativiteit die nu spectaculair uitgespeeld wordt op jullie planeet collectief IS, dat betekent dat jullie ALLEMAAL verantwoordelijk ervoor zijn. Er is geen schuld Lieve Mensen en er is niemand om met de vinger naar te wijzen behalve naar jezelf.
Aanvaard dit en onderneem van hieruit actie Lieve Mensen. Accepteert dat we allemaal verantwoordelijk zijn en vind dat Licht binnenin je hart dat de verwevenheid van al het leven kent. Vind die Vrede binnenin jezelf en maakt het je keuze van iedere dag met iedere broeder en zuster die je ontmoet in ieder moment van je leven. Werp af, geef op, de strijd is gestreden, het is over. Laat de harde woorden van je broeders langs je rug afglijden als het water van een eend, lach naar degenen die in het drama wensen te blijven, geef ze niet de brandstof om op verder te gaan, glimlach slechts en blijf bij jezelf, blijf bij het innerlijke bewustzijn van jouw Vrede en laat niemand dat innerlijke heiligdom verstoren, dat je voor jezelf hebt gemaakt gedurende levens en levens van spirituele oefening en levens levende die je tot dit punt hebben gebracht in de ontwikkeling van jouw ziel. Je hebt het allemaal in je om deze storm uit te rijden in Vrede en geluk, Liefde en vreugde.
Ja dit is mogelijk Lieve Mensen, zelfs als je ervoor kiest om de beelden te kijken van onschuldige kinderen wiens levens worden genomen door jullie oorlogsmachine, het is mogelijk om je innerlijke Vrede te herstellen als je begrijpt dat alle gewillige deelnemers in dit spel een keuze hadden om deel te zijn van het uitspelen van de doodsstrijd van de dualiteit van de 3e dimensie en geliefd moeten worden, bedankt en gezegend voor de rol die ze spelen.
Maar Lieve Mensen laat mij dit goed duidelijk maken, IK BEN niet aan het argumenteren dat je jezelf in Vrede moet brengen en in een valse staat van gelukzaligheid moet gaan zitten als wat er gebeurt op zovele niveaus onacceptabel is. Ik suggereer niet dat in het vinden van je innerlijke vrede je gaat zitten en niets doet aan je wereldlijke zaken. Want ja, innerlijke vrede is het antwoord en als iedereen in innerlijke vrede zou komen, zou de wereld ogenblikkelijk veranderen maar je bent met te weinig in aantal om dit zo snel te manifesteren en met je vreedzame intenties en gebed, gedachten en roeping moet een erkenning komen van de gevoelen van onvrede en woede en frustratie die komen als je kijkt naar de wereld om je heen.
Ontken deze gevoelens niet ten koste van het vinden van Vrede Lieve Mensen, erken wat je voelt op ieder moment, voel het, maar ik wil liefdevol aangeven dat in plaats van de gevoelens toestaan je over te nemen en je uit balans te gooien, sta ze toe om door je heen te stromen en oogst die energie om een kracht ten goede te zijn. Begin om vreedzame acties te ondernemen, begin te focussen op dat wat je WIL zien in deze wereld. 
Doe je TV uit, lees niet de propaganda, de kranten, en begin al je aandacht te focussen op dat wat je wil zien gebeuren in jouw wereld. Begin naar lokale projecten te kijken en lokale groepen die samenkomen en begin je energie en tijd te stoppen in de verandering die om je heen plaatsvindt.
Mijn bedoeling vandaag Lieve Mensen, is simpel dit, in het vinden van je innerlijke Vrede, wordt niet verleid om je over te geven aan apathie. Sta de negativiteit niet toe je uit te putten. Hoe vermoeid je je ook voelt, wat de fysieke symptomen die je voelt ook zijn, je bent sterker dan hen allemaal en je hebt de middelen om alles op jouw pad te sturen. Nu is het niet de tijd om wankelen, nu is het de tijd om jezelf op te rapen, steeds weer, je iedere keer realiserend dat je sterker bent dan je denkt, iedere keer realiserend dat je gemaakt bent van sterker materiaal dan je je kon voorstellen en iedere keer de Goddelijke Bron van Kracht en sterkte vindend, helderheid en doelgerichtheid, focus en integriteit, wat je door dit uitdagende deel van je reis zal leiden.
Lieve Mensen, je bent dichterbij dan je durft te geloven. Dat is mijn belofte aan Jullie. Wankel niet nu, IK BEN steeds dichtbij, slechts een ademteug of een gedachte weg, om je extra Liefde te geven, extra kracht en extra helderheid precies als je het nodig hebt. Wees in Vrede, vind je kracht. Ik Hou van je. God Zegene Jullie. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/