Sunday, October 13, 2013

08.10.2013 IK BEN Die IK BEN


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
8 oktober 2013


IK BEN Die IK BEN
                 

Gegroet mijn Geliefde Harten, Gegroet! Ik ben het, Lord Emanuel, weer gekomen om met jullie te zijn vandaag! Ik mis het zo, onze tijd samen als er een korte pauze is in de doorgifte van mijn boodschappen. De boodschapper is ongebruikelijk druk geweest maar wees gerust dat haar tijd goed wordt gebruikt voor de vooruitgang van haar eigen spirituele groei en daardoor is ze beter in staat om jullie allen te dienen mijn lieve en dierbare Harten. Zoals altijd Lieve Mensen, vraag ik jullie om diep in te ademen, het inademen van de Heilige Vuur Adem van God en adem alle dichtheid van je Wezen uit dat je wellicht heeft geblokkeerd om de heling die beschikbaar is voor jou in dit moment te ontvangen. Adem diep lieve Harten. Ah, dat is veel beter. Wees mijn aanwezigheid nu gewaar, voel me bij je want ik BEN bij je. 

Ja, ik BEN bij jullie Lieve Harten, ik BEN altijd bij jullie, zelfs als deze boodschappen niet stromen zoals jullie gewend zijn en er een korte pauze is, ik BEN altijd bij jullie. Vergeet dit nooit mijn Lieve Harten, ik BEN slechts een gedachte ver weg. Roep me Lieve Mensen, roep me wanneer je mijn assistentie nodig hebt en ik zal komen. Ik vervul altijd mijn beloftes en als je roept en je denkt dat ik niet ben gekomen, vraag ik je om naar binnen te kijken en jezelf te vragen, wat blokkeert me van mijn Meester Jezus, mijn Geliefde Emanuel vandaag? Want ik verzeker jullie Lieve mensen, ik vervul altijd mijn beloftes, ik heb nog nooit een belofte gedaan die ik niet gehouden heb. Dus als je me roept en je denkt dat ik niet tot je ben gekomen, dan is er iets mis en ik kan in alle zekerheid zeggen dat de reden niet bij mij ligt.

Lieve Harten ik vraag jullie diep naar binnen te kijken en jezelf in alle eerlijkheid te vragen welk deel van jullie wordt bediend als je jezelf blokkeert om mij te ontvangen? Welk deel van je wijst de heling en assistentie af die je diep wil en vraagt, en waarom? Waarom dient het je mij af te wijzen? Waarom dient het je mijn bestaan voor jou persoonlijk te ontkennen? Waarom dient het je om mijn woorden te lezen en toch een afstand te houden van je persoonlijke verbinding met mij?

En er is geen veroordeling hier lieve Harten, maar ik ken jullie, ieder van jullie individueel die deze woorden leest, ik ken jullie en jullie hart kent mij of je zou deze boodschap niet lezen. Maar hier ben je mijn woorden lezend en ze resoneren met je Wezen, ik ken jullie allen persoonlijk en ik weet wie mij nu ezal toelaten in zijn of haar hart op een persoonlijk niveau. 

Nu doe ik net alsof ik niet weet waarom dit zo is Lieve Mensen voor het doel van jullie zelfonderzoek maar ik weet van ieder van jullie wie zal doorgaan mijn persoonlijke aandacht te ontkennen en er is een gemeenschappelijke bottomline (onderliggende lijn) die vermomd kan zijn op vele wijzen en zich kan manifesteren aan jou op jouw persoonlijke manier, maar de bottom line is dat ergens diep in je Wezen je lijdt aan de pijn van afwijzing. Je behoudt nog steeds een geloof in afscheiding, je houdt nog vast aan de non-waarheid (non truth) die is dat je afgescheiden bent van Vader-Moeder God, van Al Dat Is, van de geweldige IK BEN die je bent.

Ik BEN Die IK BEN is een magische en mythische uitdrukking die ik kwam demonstreren op deze Aarde voor jullie allen om te volgen als een voorbeeld van wat mogelijk is voor de hele menselijke soort. En toch geloven jullie nog steeds dat jullie afgescheiden zijn van God en dit is OK lieve Harten, dit is OK, maar ik weet dat dit de fundamentele pijn is die jullie van mij weghoudt. De pijn van afwijzing, de pijn van verlating, de vernietiging dat het leven alleen schijnt te zijn in deze harde en liefdeloze beschaving op jullie gezegende Moeder Aarde die op haar knieën is gebracht als gevolg van het misbruik dat ze heeft moeten lijden door de hand van de mensensoort. 

Dit is de pijn die je van mij weghoudt en het zal zich manifesteren als verschillende dingen...! Ik ben het niet waard, ik ben niet in staat Emanuel te ontvangen zoals de boodschapper doet, ik kan de gevoelens niet vertrouwen die ik krijg, ik wil geen persoonlijke relatie met Hem, ik heb het te druk om de tijd te nemen om te ademen en te verbinden, ik ben bang voor t geval dat Hij me veroordeelt om de dingen die ik wellicht fout heb gedaan...het gaat maar door en door, non waarheid na non waarheid, snappen jullie mijn punt lieve Mensen? Snappen jullie wat ik bedoel?
Ik ben niet gekomen om jullie te veroordelen Lieve Mensen, ik ben niet gekomen om jullie af te keuren, ik ben niet gekomen om jullie op je fouten te wijzen, ik ben niet gekomen om een verhoogde status boven jullie in te nemen. 

Ik BEN Emanuel, ik ben jullie broeder en iedere dag dat je me ontkent, ontken je jezelf, je ontkent jezelf. Het is tijd om te stoppen met jezelf iets te ontkennen lieve dierbare Harten. Jullie zijn onbegrensde scheppende Wezens. Jullie zijn het geweldige IK BEN ras, Kinderen van God die zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van Vader-Moeder God, wat betekent dat jullie alle dezelfde krachten hebben. Kan je een momentje stoppen en denken aan wat dat werkelijke betekent? Jullie zijn alle krachten gegeven van Vader-Moeder God, jullie zijn niet afgescheiden van de geweldige IK BEN Aanwezigheid en jullie zijn dat nooit geweest. Stop en adem, adem in jullie geweldige IK BEN Aanwezigheid die in jullie zetelt en boven jullie en weet dat jullie Een en dezelfde zijn. 

Dierbare Harten, het was een eer en groot plezier om weer met jullie te zijn vandaag, Ik hou van jullie, Ik zegen jullie en Ik dank jullie, ieder van jullie die deze woorden leest en neem ze in je hart. Jullie zijn op het pad van Worden en jullie Overwinning is verzekerd. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik hou meer van jullie dan jullie weten. God Zegene jullie.


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/