Friday, September 13, 2013

09.09.2013 Get Up, Stand Up


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
9 september 2013


Get Up, Stand Up
(kom overeind, sta op)


                 

Geliefde Harten, GEGROET! Ik ben het, Lord Emanuel hier om jullie te begroeten deze mooie dag. Ahh, het voelt zo goed om terug te zijn en te praten met jullie Lieve Mensen, het voelt als een lange afwezigheid, maar in realiteit is dat het niet. En ik zou meer willen doen dan praten met jullie Lieve Mensen, ik bedoel te zeggen dat ik deze woorden schrijf via een boodschapper en jullie lezen ze, maar ik zou zo veel meer willen doen dan dit voor jullie, het vraagt een beetje aanwezigheid en aandacht van jullie en een diepere verbinding. Zoals jullie nu wel weten vraagt dit slechts een beetje tijd om diep te ademen in je buik, een Heilige Adem in en uit en weer, in en uit. Met de inademing, het licht inademen en op de uitademing alle dichtheid, zwaarte, spanning en stress uitademen. Herhaal dit 7 keer als je de volledige ervaring wil, volledig toegewijd, maar zelfs slechts één is genoeg als dat alles is dat je wil doen. Het is allemaal goed en ik BEN in ieder geval bij je, het is slechts een aanbod dat je alleen moet accepteren als het goed voor je voelt om het zo te doen.

Dank je. Lieve Mensen, hoe is het met jullie? De dingen bewegen snel in jullie wereld nu en jullie merken dit vast op. Neem dit ter harte Lieve Mensen, want het zijn de uiterlijke tekenen waar jullie naar zoeken. Ik weet dat sommigen van jullie enorm grote verschuivingen hadden verwacht die zich plotseling voor zouden doen en dat de hele wereld getransformeerd zou zijn in één dag. Ik weet dat velen van jullie dromen van jullie broeders en zusters van andere planeten die zich laten zien en landen op jullie planeet en een plotselinge enorme verschuiving in bewustzijn teweeg zouden brengen en begrip bij de mensen van jullie planeet.

Lieve Mensen ik moet jullie vriendelijk vragen naar dit idee te kijken en het te zien voor wat het is. Om al je hoop vast te pinnen op zulk een plotselinge verandering is weer een andere manier om je voor jezelf te verstoppen. Een andere manier om je macht over te dragen aan iets buiten jezelf, hopende gered te worden op een gemakkelijke wijze. Ja, jullie zullen herenigd worden met julle ruimte families maar jullie moeten eerst binnen in jezelf kijken, EERST volle verantwoording nemen voor jezelf.

Mijn Lieve, Lieve Harten, God zegene jullie dat jullie nog altijd volhouden, nog steeds rechtop lopen, niet opgeven. Maar jullie moeten je nu realiseren dat de macht in je is en de diepere betekenis hiervan zien in jullie dagelijkse leven. Er zal geen redding komen van de planeet Aarde van buitenaf. Jullie riepen om hulp, Gaia, de Heilige Godin Moeder Aarde riep om hulp en we luisterden, de Hemelen reageerden en we hebben  het grootste Goddelijke Plan van allen in actie gezet om de veiligheid van de Planeet Aarde te verzekeren en allen die leven en zich ontwikkelen op haar. Te zeggen dat jullie niet alleen zijn is het understatement der understatements!!

Maar Lieve Harten jullie moet deze hulp begrijpen om jezelf verder te helpen, niet om je macht weer weg te geven aan een schijnbaar hogere macht. Er is geen hogere macht dan jezelf. Jullie zijn de Kinderen van God, jullie zijn de geïndividualiseerde aanwezigheid van God. Er is geen hogere macht!! Wij kunnen jullie assisteren Lieve Harten en we doen dat iedere minuut van iedere dag. Maar je moet alleen opstaan, niemand van ons kan dat voor je doen. Je moet alleen staan wetende dat je een Kind van God bent wetende dat je de macht hebt van het Universum in jouw commando. 

En je moet dit eerst en vooral doen omdat je genoeg van jezelf Houdt om in deze grootsheid te stappen. Liefde moet de motivatie zijn. Liefde voor jezelf om te vragen dat je wordt bevrijd van degenen die macht over je hebben. Jij en alleen jij bent de enige van wie je opdrachten aanneemt, want jij en God zijn Eén. Jij beslist hoe je dag eruit zal zien, jij beslist hoe je zou willen leven en jij beslist exact hoe je leven eruit zit. Laat niets en niemand het voor je definiëren. 

Mijn Lieve Harten de eerste stap is om te voelen hoe je je precies voelt op ieder moment en vanaf die plek beslis je wat je wilt dat beter voelt. In ieder moment. Doe deze simpele stappen: hoe voel ik me hierdoor? Wat wil ik dat beter voelt? En sta in je waarheid en benadruk je waarheid, het is het pad naar vrijheid.

Mijn Lieve Harten iedereen van jullie die deze stappen doet en zichzelf een Kind van God verklaart die niet langer de besturing door anderen tolereert, degenen die begrijpen dat ze soevereine Wezens zijn die de macht verdienen om alle beslissingen te nemen die hun leven beïnvloeden, allen die begrijpen dat dit hun geboorterecht is, allen die opstaan, gooien de sluizen open van de Hemelen om alle hulp te krijgen van het Verrezen Koninkrijk. Niets kan de Kinderen van God overkomen, er is een leger van Licht Wezens tot je beschikking wiens enige doel is jou te dienen, want in het dienen van jou dienen zij zichzelf en ze dienen God want we zijn allen Eén.

Lieve harten als jullie de macht van het Verrezen Koninkrijk begrijpen en macht binnen in je om over de assistentie van deze Geliefden, mijn Familie, te beschikken, zal je deze Aarde in vrijheid bewandelen want je zal weten dat je nergens bang voor hoeft te zijn als je kan zien dat we naast je lopen en je vasthouden in niets dan ongelimiteerde, eeuwige, ongeconditioneerde Liefde. Dat is mijn Belofte aan jullie. Ik BEN Lord Emanuel en mijn familie wacht op jullie. Het Hemels Koninkrijk is aan jullie. God Zegene jullie.


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/