Friday, January 10, 2014

07.01.2014 Reis naar het Hart van God


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
7 januari 2014

Reis naar het Hart van God  Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het Lord Emanuel die hier weer met jullie is vandaag en inderdaad IK Ben elke dag met jullie Lieve Mensen, Ik Ben maar een gedachte ver weg. Ik begrijp dat velen van jullie deze boodschappen nog nodig hebben en ik zal doorgaan om informatie door te geven op deze manier, zolang als dit nodig is. Maar Lieve Mensen, Ik VOEL me bewogen om jullie er aan te doen denken dat je doel is om je eigen verbinding te vestigen, zodat je geen behoefte meer hebt om boodschappen nodig te hebben van een bron buiten je, anders dan jezelf.  Lieve Mensen, het Opgestegen Rijk zal altijd geloofwaardige boodschappers hebben om leringen te brengen die een stap vooruit zijn dan waar het grootste deel van jullie leren en groeien, dit zal altijd nodig zijn, voor mensen die altijd een leraar nodig hebben die een spoor heeft gelegd dat verder vooruit ligt en Lieve Mensen, omdat jullie dat spoedig zullen ontdekken, zal het Iemands eigen bedoeling worden dat men eens het niveau van ascentie bereikt, om in dienst te zijn voor anderen, zij die achter je op het pad zijn en wij in de Opgestegen Rijken zijn hier om jullie te dienen. 
Dus zullen we altijd jullie leringen hier beneden naar de Aarde brengen door boodschappers maar Lieve Mensen, jullie moeten  nog steeds in je blik houden om je eigen verbinding te krijgen voor je dagelijkse leiding en antwoorden op je vragen op te bouwen die voor je persoonlijk omhoog komen terwijl je reist door jullie leven op deze Gezegende planeet Aarde.

En ik moedig jullie nu aan om een diepe inademing te doen door je neus en naar buiten door je mond om te beginnen je verbinding te verdiepen voor jezelf, je ware zelf, je God Zelf, je Hoger Zelf, je Grote God Aanwezigheid IK BEN. Mijn goedheid, wat een serie namen moeten jullie nog leren kennen. Haal diep je adem in, Lieve Mensen, want het komt door de Heilige Adem dat we ons bewustzijn verbinden aan ons stoffelijke lichaam. Versterk die verbinding nu terwijl je dieper en dieper inademt in je buik en een lange diepe reinigende adem van helder wilt Licht met alle dichtheid uitademt, alle zorgen, alle angst, alle identiteit van wie jullie zijn en waar je verantwoordelijk voor bent en dan die stille plek vinden, die diepe stille plek van totale Vrede. 
Want dit is waar jullie je verbinding zullen vinden en waarmee je je zult verbinden en dat zal zeer veel afhangen van het individu en waar je op je reis bent. Lieve Mensen, jullie hebben vele, vele Geliefde Wezens die aan jullie individueel zijn toegewezen, allen wier bedoeling het is om jullie door je leven te gidsen, zo goed mogelijk binnen de Universele Wetten, om jullie zo dicht bij je gekozen zielenpad te houden als mogelijk is voor je, keuzes die jullie maakten voor je incarnatie op deze Aarde in deze tijd. Veel verschillende Wezens zullen bij jullie zijn op veel verschillende tijden van je leven en deze Wezens zullen naar je toekomen als je ze nodig hebt. 

Nu, Geliefde mensen, het is op dit kruispunt dat velen van jullie struikelen, zullen we zeggen. Want dit is het moment waar vrees kan binnen komen en vrees dient om jullie heldere verbinding te hinderen en als vrees aandacht krijgt zal het de verbinding in alle opzichten  moeilijk maken. Om al je angsten voor verbinding  naar astrale lagen of naar de lagere vibrationale Wezens die geen plaats hebben op jullie zielenpad tot bedaren te brengen, moeten jullie de bescherming oproepen van het Engelen Rijk.  Mijn goede vriend Aartsengel Michaël die hier persoonlijk is gekomen om jullie uit te leggen welke geschenken hij aan jullie kan brengen, een boodschap die uit het archief kan worden gehaald, de geliefde Lord Michaël kan worden opgeroepen om jullie te beschermen. Lieve Mensen, jullie zijn allemaal machtig, wees niet bevreesd, heel veel krachten zijn aan het werk om jullie bang te maken om je eigen verbinding te cultiveren met het Goddelijke want dit is waar jullie kracht ligt, jullie pad naar huis naar jullie God Zelf, geef niet aan angst toe. 

Beveel dat jullie worden beschermd tegen alle lager trillende energieën en eis dat jullie verbonden worden aan de hoogste vibratie die mogelijk is voor jullie groter goed en het groter goed van allen, roep de bescherming op van Aartsengel Michaël, de meest machtige beschermer die voor jullie  beschikbaar is. Het weten dat niets jullie kan raken dat niet absoluut daar is om je hoger goed te dienen, zit dan in stilte en wacht. 

Wees in stilte, wees in aandacht voor je ademhaling, wacht op je Bewaar  Engel of roep hem op, wacht op mij, of roep mij op, of wacht in stilte en wees open voor het avontuur. Mijn Lieve mensen, wij in het Opgestegen Rijk en het Aartsengelen Rijk handelen als een brug voor jullie naar God/Godin Alles dat Er Is. Laat ons helpen om dat hiaat te overbruggen dat misschien een beetje te groot is voor jullie om er alleen overheen te gaan. Wij zijn jullie familie, wij hebben je pad al gelopen en we verlangen er echt naar om je te helpen, om de grote scheiding naar Eenheid over te steken, leven zonder afscheiding tussen jullie, je menselijke stoffelijke incarnatie en je Grote Gods Aanwezigheid, de Machtige Christus IK BEN.

Lieve Mensen, het is tijd om de dagelijkse praktijk te beginnen om de stilte van binnen te cultiveren, het is tijd om je te begeven naar de laatste poot van je reis. De reis binnenin naar het Hart van God. Hier zal alles worden gegeven aan je, want hier is de deur naar je Ziel, de deur naar Alles, het Koninkrijk van de Hemel. Dit is mijn Belofte aan Jullie. Kom, neem mijn hand en laat me met vreugde in je hart zingen als we onze eerste stappen zetten naar het Hart van God. God Zegene jullie, mijn dappere Mensen. 
Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Winnie

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/