Tuesday, August 20, 2013

16.08.2013 IK BEN bij Jou


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
16 augustus 2013

IK BEN bij Jou

                 
  
Gegroet mijn Lieve Lieve Harten, ik ben het Lord emanuel hier om met jullie te spreken en waarlijk bij jullie te zijn deze dag en ik wil jullie geen twijfel laten dat het werkelijk jullie Lord Emanuel is. Als je slechts een paar minuten wil nemen om je gedachten te vertragen, een paar keer diep adem te halen in je buik en alle spanning en zorgen van de dag los te laten. Ik BEN hier sterker dan ooit terwijl de vibraties van jullie planeet hoger worden en de mogelijkheid van deze boodschapper om mijn energie meer vast te houden ook toeneemt. Deze heling, beschikbaar voor jullie, komt tweevoudig, via de energie van deze gecodeerde woorden en ook door mij want ik BEN nu met je. Neem een moment om mijn aanwezigheid te voelen en ontspan in de liefde waarmee ik je omhul zelfs als het slechts is voor dit moment of slechts voor de tijd dat je deze woorden kan lezen.
Zie je mijn Lieve Harten ik BEN altijd bij jullie. Zoals je mijn ontegenzeglijke aanwezigheid bij je zijde voelt terwijl je deze woorden leest, weet dat deze verbinding beschikbaar voor je is op ieder moment dat je dat wenst of altijd als je jezelf zou kunnen trainen, je aandacht goed genoeg te focussen om aanwezig voor me te zijn op ieder moment. En waarom zou je dat wensen mijn Lieve Harten? Omdat ik je kan gidsen door het doolhof van het leven, ik kan je helpen. Geef je geest over aan mij en ik kan je helpen zeven door het mentale lawaai en je helpen ontcijferen wat je ego is en wat God is die tot je spreekt en je helpen het fluisteren te horen van God dat woont in jullie allen.
De stem van God is nauwelijks hoorbaar in het lawaai dat in je geest is. Dit is niet jullie fout Lieve Mensen, jullie zijn niet fout of slecht of onspiritueel, jullie leven simpelweg in afscheiding, jullie zijn opgegroeid in een wereld die gelooft dat het afgescheiden is van God, een wereld die het ego heeft gecreëerd, een wereld die oorlog nodig heeft om te overleven want het ego gedijt in conflict, want in conflict bevestigt het zijn eigen bestaan want het heeft de mogelijkheid zich in te laten met andere ego’s en daarmee te bevestigen dat het feitelijk bestaat.
De wereld van afscheiding is verdeeld, je geest is verdeeld in twee hersenhelften, dit is de wereld van dualiteit die zichzelf heeft gecreëerd on niet gelijk te zijn aan God, want het kan God niet horen, het kan alleen de stem van het ego horen.
Lieve Mensen de vibraties van Goddelijke Liefde bombarderen nu jullie planeet op een weergaloos niveau. Deze toevloed maakt ongelooflijke veranderingen in jullie fysieke lichaam mogelijk. Velen van jullie ervaren direct de veranderingen, ze zijn tastbaar en jullie ervaren allemaal verschillende graden van vele verschillende symptomen van deze fysieke veranderingen, zoals draaierigheid, vergeetachtigheid, verlies van tijdsbewustzijn, desorientatie, nekpijn, hoofdpijnen, pijn in het gebied van het gezicht, keel en neus. Lieve Harten deze zijn allemaal perfect normaal en ze zijn allemaal symptomatisch voor veranderingen die plaatsvinden in de fysieke structuur van jullie brein. 
Lieve Mensen jullie groeien van een verdeeld brein naar een heel brein. Jullie brein was door God bedoeld te functioneren als een geheel, niet twee tegenoverstaande helften. In twee helften zal altijd conflict optreden, in een geheel ligt vrede en eenheid, perfect werkend in harmonie.
Tot nu toe heb je een hoge graad van lawaai ervaren in je mentale lichaam dat een hele lawaaierige wereld buiten zichzelf creëerde om het lawaai te bestendigen, je leeft in een wereld dat de zintuigen bombardeert bij iedere beweging zodat je kansen om enige verbinding met de stem van God te vinden volledig onmogelijk zijn. 
Lieve Mensen, ik kan je hellpen hiermee als je mij dit maar toestaat. Ik kan het lawaai betekenis voor je geven en je helpen de stilte in de chaos te vinden waarin de stem van God ligt. Want je bent een Goddelijk Wezen in een menselijk lichaam, je bent hier om jouw deel in het Goddelijke Plan te vervullen dat zich in iedere seconde van iedere dag ontvouwt op deze mooie Gezegende planeet en in het volledige Omniversum.
Mijn dierbare Harten jullie waren nooit bedoeld te rezien denkende dat jullie alleen zijn, zonder begeleiding en geen verbinding met de Opperste Intelligentie dat het Goddelijke Plan orkestreert. Deze intelligentie kent jou en kent jouw Goddelijke Blauwedruk en zal je helpen op ieder stap van het pad en zal niet toestaan dat je iets overkomt en zorgen dat je in totale vrede bent in de wetenschap dat je een kostbaar Kind van God bent in liefde verzorgd en geholpen en aangemoedigd op ieder moment van iedere dag. Dat is mijn belofte aan jullie. Ik BEN Lord Emanuel en ik kan de kloof overbruggen. Laat mij jullie helpen. Ik Hou van jullie. God Zegene jullie.

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/