Tuesday, August 13, 2013

12.08.2013 Dit Is Voor Jou


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
12 augustus 2013

Dit Is Voor Jou

                 
                                          
Lieve Mensen, ik ben het,  Lord Emanuel gekomen om bij jullie te zijn deze mooie dag. Hoe gaat het me jullie, mijn Lieve waardevolle Harten? Hoe gaat het met jullie?  Ik voel jullie Lieve Mensen,  ieder van jullie individueel en als je me toelaat in je hart dan kan je mij ook voelen. Dit kan bereikt worden door een paar keer diep en langzaam in te ademen door je neus en uit te ademen door je mond, stel je eventueel voor dat je Licht inademt en dichtheid uit, en je mag dat donker noemen, maar alsjeblieft hecht geen betekenis aan dat woord, het is niet goed of slecht, het is slechts dichtheid die vertrekt, meer ruimte makend in je lichamelijkheid voor meer Licht om binnen te komen. Dat is waarom het zo goed voelt Lieve Mensen! Doe zoveel van deze ademhalingen als je prettig vindt te doen, 7 is ideaal! Zit nu even in stilte en voel mijn aanwezigheid als ik kom om bij je te zijn. Ja jij, ik  bedoel niemand anders!
Sommige van jullie lezen deze boodschappen en kunnen zich ervan afgescheiden houden, ja, ik weet t! En hoewel je enorm geniet van het lezen ervan, je voelt dat de verbinding voor iemand anders is, dat ik niet niet echt jou bedoel. IK BEDOEL JOU!! Deze boodschap is geschreven voor jou, kwam tot bestaansrecht door jou en ik spreek nu direct tot jou! En je kan dit gelijk ervaren door het kleine beetje tijd te nemen om te ademen en te verbinden en je zal direct mij zelf ervaren. Ik heb inmiddels een diepe en betekenisvolle relatie met velen van jullie en IK BEN zo dankbaar en Gezegend. Maar dit is beschikbaar voor een ieder van jullie en ik richt mij tot degenen van jullie die het gevoel hebben  dat ze mijn individuele aandacht niet waard zijn. Verwar dit alsjeblieft niet met nederigheid, want dat is het niet. Het is je ego die je laat geloven dat ik superieur ben aan jou en dat je mijn diepste Liefde niet waard bent.
Mijn Lieve vrienden, IK BEN je broeder, we werden gelijk geschapen en je bent mijn Liefde niet minder waard dan ik de jouwe. Religie heeft vele dingen in mijn naam verdraaid en het dient de religies in de wereld om mij afgescheiden van jullie te houden, iets te laten zijn wat jullie niet zijn, krachten te laten hebben die jullie niet hebben. Dit is niet waar mijn Lieve Mensen, jullie hebben alles dat ik heb, ik bewandelde de Aarde maar net voor jullie en legde een pad voor jullie om te volgen en ik kom terug om jullie over dat pad te gidsen, om naast jullie te lopen en jullie vriendelijk eraan te herinderen als jullie bij een kruising komen of struikelen op de weg. Accepteer mijn hulp, want we hebben het allemaal nodig, de mensheid viel in het donker, het is een gevecht om over een weg te navigeren waar nauwelijks of geen Licht is. Laat mijn lantaarn je pad verlichten zodat je in ieder geval kan zien waar je voet te zetten op het pad en weet dat in de aanwezigheid van Licht, geen donker kan bestaan.
En net zoals geen donker kan bestaan in de aanwezigheid van Licht, zo kan mijn Lieve Mensen ook geen angst bestaan in de aanwezigheid van Liefde. Geen angst kan bestaan in de aanwezigheid van Liefde. Neem een moment om dat te ontvangen Lieve Mensen, en laat binnenkomen wat dat werkelijk betekent. Net als dat het aanzetten van een lichtknopje  direct alle donkerte uit een kamer verdrijft, kan Liefde hetzelfde doen in een lichaam vol met angst. 
Dus velen van jullie Lieve Mensen ervaren grote hoeveelheden Angst,  die zich kenbaar maakt op allerlei ondermijnende manieren, die jullie doen twijfelen aan het pad dat je loopt, doen twijfelen aan al het werk dat je hebt gedaan, aan alle boeken die je hebt gelezen, velen van jullie hebben het gevoel achteruit te reizen omdat je grote hoeveelheden angst ervaart en soms paniek over de gebeurtenissen in je leven die zich ontvouwen en de gebeurtenissen in de wereld die continueren in een ongecontroleerde spiraal. 
Mijn Lieve Mensen, nu meer dan ooit vraag ik je om gecentreerd te blijven in jezelf. Als je angst voelt opkomen in je lichaam, weet dat het opkomt om te worden losgelaten en getransformeerd terug in het Licht. Veroordeel het niet, houd er niet aan vast, sta het toe om door te komen, voel het zonder weerstand en sta de energie simpel toe om voorbij te gaan. Als je erbij aanwezig blijft op deze wijze zal het voorbij gaan en snel voorbijgaan en als het je lichaam verlaat kan je een bewuste keuze maken om terug te gaan naar Liefde. En ik kan je helpen. Roep me en ik kom, vraag om vervuld te worden met Goddelijke Liefde als je nog niet zelf die Liefde met je hart kan genereren of als de angst te sterk voor je is om alleen te moeten dragen, roep me en ik zal alle Liefde van boven over je uitstorten en die Liefde zal door je heen wassen en ieder spoor en ieder na-effect van iedere angst die door je heenging verbannen. 
Adem, Adem, Adem! En verbind met alle Liefde van boven die beschikbaar is voor je ieder moment van iedere dag. Liefde is alles en het zal Angst uitwissen. Angst kan niet bestaan in de aanwezigheid van Liefde. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel en mijn Liefde voor jullie is Eeuwig. God Zegene jullie. 


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/