Thursday, May 23, 2013

22.05.2013 Diepe Donkere Geheimen


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
22 mei 2013

Diepe Donkere Geheimen                                             
Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het, Lord Emanuel, hoe gaat het met jullie deze dag? Ik ben gekomen om jullie wederom te groeten. Kom naar mij mijn Lieve Mensen, kom naar mij, Ik BEN hier nu met jullie terwijl jullie deze woorden lezen en ik Hou zo veel van jullie. Adem diep in Lieve Harten, een diepe ademhaling, zo diep als je kan en adem al jullie zorgen uit, alles dat spanning in jullie veroorzaakt, alle negativiteit die wellicht blijft hangen, laat het allemaal naar buiten en slechts voor dit moment wees vrij van alles dat je bezit, alles waar je voor zorgt en wees alleen, hier, met mij. Want dit moment is alleen voor jullie en mij. 
Wat zouden jullie mij vandaag brengen vraag ik me af? Want er is niets dat jullie me kunnen brengen dat mijn Liefde voor jullie zal doen afnemen. Er is niets dat jullie mij over jezelf kan vertellen dat ook maar een onsje van de Liefde die ik voor jullie voel doet afnemen. Ik vraag me af of dit voor jullie waar is Lieve Mensen. Kunnen jullie het zelfde zeggen van jezelf? Is er iets dat jullie hebben gedaan of  hebben gedacht over wat jullie zouden doen of is er iets wat jullie hebben gezegd waar jullie je over schamen,  gegeneerd over voelen of  dat wanneer jullie het moment in geheugen nemen dat het jullie je een minderwaardiger wezen doet voelen? Zijn er dingen van jezelf dat als jullie ze aan jezelf zouden toegeven het jullie Liefde voor jezelf doet verminderen?
Ik denk het wel Lieve Harten, ik denk het wel. En in sommige gevallen denk ik dat er een heleboel dingen zijn die jullie binnen in jezelf meedragen dat als jullie die hardop bij iemand naar buiten zouden brengen jullie jezelf inderdaad een heel slecht mens zouden vinden. Dat is waarom jullie het niet delen! Maar door niet te delen Lieve Mensen slaan jullie het in jezelf op, deze energie moet ergens heen en wanneer het niet wordt uitgesproken wordt het in jullie opgeslagen. Jullie kunnen deze dingen niet verstoppen Lieve Mensen, ja, jullie kunnen ze stil houden in jezelf, jullie diepste donkerste geheimen, maar jullie kunnen ze niet verstoppen voor mij, niet voor de Vader-Moeder_god en feitelijk  niet voor enige ander persoon ook. Want zelfs als je medemens nog niet zijn of haar  IK BEN Aanwezigheid belichaamt en nog Alles Dat Is moet ontdekken over alles en iedereen, ze kunnen nog altijd jullie verborgen geheimen ‘zien’ want hoewel jullie ze heel goed verstopt hebben uit het zicht, de energie die het kost om deze dingen verstopt te houden staat geschreven over jullie gezicht en lichaam. De dingen die jullie verstoppen voor mensen kunnen gezien worden in de subtiliteiten van je lichaamstaal, de manier waarop je met anderen omgaat, hoe open je bent met mensen en in de toon van je stem. Het meest meest in het oog springende ding van alles is hoe open je bent met anderen. Iedereen kan voelen hoe open een ander is. 
Maar jullie kunnen nooit vol openen als jullie een geheim over jezelf vasthouden, want als je enige diep donker geheim verstopt, hoe kan je dan volledig open zijn voor een medemens?....want ze zouden je kunnen ontmaskeren als de verschrikkelijke, onaantrekkelijke persoon die je bent!! Wat behoorlijk belachelijk is, niet waar mijn vrienden?!
Jullie weten nu wel dat jullie prachtige Creatieve Wezens zijn die nu perfect zijn, helemaal goed nu, helemaal goed NU en er is NIETS dat je kan zeggen dat dat kan veranderen. NIETS.
Dus zouden jullie meer open willen zijn met meer mensen? Zouden jullie lichter willen zijn in jullie fysieke lichaam? Natuurlijk willen jullie dat en dit is waar ik jullie nog eens weer kan helpen. Kom vertel me. Vertel me alles! In vroegere tijden zou dat biechten genoemd worden maar ik hou er niet van om op die manier te denken want Lieve Harten, jullie hebben niet gezondigd. Er is geen zonde. Er is alleen gebrek aan Liefde. Liefde is Alles en iedere daad door een menselijk Wezen is of een daad van Liefde of een schreeuw om Liefde. Niets anders. 
Ook, biechten in vroegere tijden was soms een daad van macht overgeven aan een ander menselijk Wezen alsof je minder bent dan die persoon. Dit is nooit het geval en menselijke Wezens hebben een neiging om te oordelen, is het niet Lieve Harten?, en dit is waar het enigszins een uitdaging kan worden de volledige  ‘gruwel’ te delen zo je wil, of wat jullie ook gedaan mogen hebben. En ik zeg gruwel heel gemakkelijk Lieve Mensen, want mensen veroordelen zichzelf het eerst en het hardst en het meest. Wat jullie ook gedaan hebben zal niet de helft zo slecht zijn als jullie denken en helemaal niet slecht in de realiteit want er is geen goed en slecht, er is alleen wat is. 
Dus, mijn Lieve Harten als een Verrezen Wezen  kan mijn Liefde voor jullie niet verminderen door iets dat jullie zouden kunnen zeggen tegen mij over wat jullie mogelijk gedaan hebben in jullie verleden. Ik moedig jullie aan mij aan te roepen en ik zal jullie woorden horen en jullie wederom ontlasten van de zwaarte die het gewicht draagt van dat wat ongehoord en ongesproken is, ik zal de energie van het verleden loslaten voor jullie zodat jullie vrij ervan kunnen zijn. Zeg mijn naam en ik zal naar jullie toekomen en jullie pijn en lijden wegnemen die komt door het koesteren van een diep geheim. 
Dit is mijn Belofte aan jullie. Ik BEN Lord Emanuel en het is mijn grootste vreugde jullie te helpen bevrijden en opstijgen, de mooie, prachtige Kinderen van God Die Jullie Zijn. Absolute Perfectie. God Zegene jullie.


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.


Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com


Vertaling: Sophie

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/