Friday, February 14, 2014

13.02.2014 Onbevreesd


Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie
13 februari 2014

Onbevreesd

Gegroet, Geliefde Harten!  Ik ben het, Lord Emanuel die opnieuw bij jullie komt, om aan jullie helende energie te verlenen en om woorden mee te delen die beladen zijn met gecodeerde en grotere betekenis dan dat dit jullie eerst toescheen.  Maak je geen zorg dat je de betekenis mist, ga niet zoeken naar een diepere betekenis op een wijze die inspanning van je nodig heeft, ontspan je gewoon in het weten dat de kennis je Wezen binnenkomt door je eigen permissie en dat die in je bewustzijn filtert en dat wat je nu niet kunt begrijpen of dat wat een oneindige betekenis en diepte bevat, dat die betekenis in je Heilige Denken wordt opgeslagen om aan je te worden vrijgegeven als de tijd rijp is of als jullie de fase bereikt hebben in je leren die je voor de diepere betekenis en diepere wijsheid al gereed hebt om te ontvangen.  
Adem dat nu in, Lieve Mensen, adem de kennis in dat alles naar je toekomt, alles dat je nodig hebt om te weten moeiteloos naar je toe vloeit en alles dat je moet doen is om open te zijn om het te ontvangen. Weet dat terwijl je deze woorden leest je geen kwaad zal overkomen. Lieve mensen, zo velen van jullie blokkeren en verwerpen de heling en kennis die om je heen is en beschikbaar voor je, vanwege angst. Onze oude vriend! En er is niets verkeerd hiermee, Lieve Mensen, het is wat het is.  Maar weet dat dit een barrière kan zijn voor je vooruitgang en die kan nu zo snel komen, Lieve Mensen, als je het maar toestaat dit te zijn. Je kunt je ontspannen in het weten dat als je deze woorden leest, dat je hoger zelf. je Grote God Aanwezigheid IK BEN dit tot zijn (into being) heeft geroepen, jullie zijn veilig, jullie worden vastgehouden, er zal je geen kwaad overkomen. Ontspan je in dit weten, ontspan je en haal dit inademend in en wees open voor alles dat beschikbaar voor je is in het weten dat er hogere machten zijn dan alleen je menselijke zelf, die je zo veilig hebben vastgehouden. Vertrouw en laat het los. 
Nu hoor ik al de ‘nee-zeggers’, ik voel de weerstand in je voor sommige van deze woorden. Ik heb dit eerder met jullie gedeeld Dierbare Harten en ik zal me niet verontschuldigen dat ik dat weer doe, NIETS zal jullie kwaad doen, ooit.
Nu een groot  deel van jullie heeft hier iets op te zeggen. Want je hoort deze woorden en jullie willen zo graag dat die waar zijn maar je zegt ‘wat dan toen mijn auto werd geraakt door een andere auto?’  en ‘wat dan toen ik iets niet zag op de grond en ik mijn evenwicht verloor, en ik viel en brak mijn arm brak en weken lang niet in staat was om te werken?’  En ‘ wat  dan met de mensen die in God geloven en iedere dag bidden en bewust hun zaken doen en goede mensen zijn en dat ze dan door kanker worden neergeslagen? Wat dan met hen? Hoe kan er geen kwaad met mij gebeuren?’ 
Lieve Mensen, hoe uitdagend het is voor je ego, er is een groter plaatje. Uitdagender als het voor jou is om dit te accepteren, dit, je ervaring op deze Gezegende Planeet is maar een oogwenk in jouw’ leven’ in de Schepping. Ik weet dat dit leven zo werkelijk schijnt en zo heel belangrijk en  dat is zo Lieve Mensen, begrijp me niet verkeerd hier. Dit leven is kostbaar, dit leven is zo belangrijk het is absoluut voorbij woorden, MAAR … Lieve Mensen, in de context van ALLES Dat Is,  dit leven is maar een ogenblik in Jullie oog. 
Er zal jullie niets overkomen betekent dat JULLIE geen kwaad zal overkomen betekent dat JULLIE geen kwaad kan overkomen, jullie zijn een Eeuwig Wezen, een oneindige geïndividualiseerde Aanwezigheid van God, er kan jullie geen kwaad overkomen zelfs als jullie de overgang tegenkomen die jullie dood noemen, JULLIE  STERVEN NIET!!   Jullie gaan gewoon  naar een volgende ervaring, een volgend deel van je reis, dat is net zo iets als uit de bus stappen bij een halte. ECHT! ! 
Kostbare Harten, jullie zal geen kwaad overkomen betekent niet dat het leven je niet meer zal overkomen. Julie zullen achterna gezeten worden door problemen en jullie zullen gebeurtenissen onder ogen zien die onprettig zijn. Het gaat erom hoe je deze uitdagingen ziet en hoe je door hen heen vaart wat de ervaring bepaalt die je krijgt. En hoe meer je doorgaat om onbevreesd te zijn en hoe meer je uitdagingen ontmoet met je hoofd omhoog en met volle verantwoordelijkheid voor jezelf, hoe makkelijker het leven wordt en het maakt niet uit wat het leven naar je toegooit.  Jullie zullen en kunnen moeiteloos door het leven gaan, en het momentum verzamelt zich, totdat voor je het weet, alles wat zich voor je manifesteert alles is waar je van droomde. 
Jullie zal niets overkomen, elke ervaring voegt aan jullie toe en is een stap dichter bij Thuis.
Jullie hebben niets te vrezen dan de vrees op zichzelf, en ja, mijn Lieve Mensen dat is zo makkelijk gezegd voor me vanuit mijn voordelige standpunt maar ik begrijp hoe het is om in de dichtheid te leven waar jullie iedere dag van je leven in leven op deze Aarde maar jullie helpen jezelf niet door te blijven hangen op deze plek. Stijg op Lieve Mensen, stijg op en boven het begrenzende dichte en sombere bestaan uit van de lagere dimensie en weet dat je veilig bent, om alles te openen dat voor jullie beschikbaar is. Grenzeloze mogelijkheden, grenzeloze rijkdom, grenzeloze gezondheid, grenzeloze vreugde, grenzeloos plezier en avontuur.
Kom op nu Lieve Mensen, we hebben genoeg van somberheid en hopeloosheid op het oppervlak van jullie Aarde, laten we dat voor altijd veranderen. Rijs op Lieve Mensen, rijs op Onbevreesde Strijders van het Licht, dit is wie je werkelijk bent en dit is hoe je jezelf zal herinneren te zijn en alles wat je droomt zal tot je komen. Dat is mijn belofte aan Jullie. Ik BEN Lord Emanuel en zijn behoorlijk over tijd voor een vrijheidsfeest op het oppervlak van jullie Aarde. We kunnen niet zonder jullie beginnen. God Zegene jullie Dierbare Dierbare Harten!


Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Channeller: Gillian Ruddy

Archives available at
  
Contact Us  
info@lordemanuelmessages.com

Vertaling: Sophie

No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/