Wednesday, June 1, 2016

Nederlands -- Lord Emanuel -- Adem Met MijBoodschappen van Wijsheid en Inspiratie
31 mei 2016           Adem Met Mij
Gegroet! Gegroet, Lieve mensen, Ik ben het, Lord Emanuel komt bij jullie vandaag op deze dag der dagen. Het is een lange tijd geweest voordat dit kwam en het voelt altijd goed om op deze manier weer terug te komen, om met jullie op deze wijze te zijn en om Van jullie te Houden op deze wijze, wat voor sommigen van jullie zo direct kan zijn als het is. Adem met mij, Lieve Mensen, zoals altijd beginnen we met de ademhaling. De ademhaling is letterlijk alles. Lieve Mensen en ik wil dat je een lange diepe inademing doet en een lange diepe langzame uitademing waarbij je al je zorgen uitblaast, al jullie stress en al jullie bedenkingen en dat je dit blijft doen Lieve Mensen, niet tot het uiterste, en er is geen noodzaak voor ademhalingstechnieken, gewoon op een ontspannen manier alsof je geen verplichtingen in de wereld had, adem in de lucht want het is je voeding en adem alles uit dat je niet meer hoeft op dit moment.
Elk moment heb je de kans om uit te ademen wat niet langer meer nodig is. En dit is het waarmerk (hallmark) van een Meester of zal ik zeggen iemand die de stoffelijke laag van bestaan heeft bemeesterd, alles kan worden losgelaten op het moment. Alles dat je niet meer hoeft kan in een ademhaling worden losgelaten. Doe dat nu en ben nu hier met mij. Wees aanwezig voor mij en niets anders. Voel je hart, voel je hart in het centrum van je borst en adem van hier uit in en uit en voel mijn aanwezigheid bij je als je deze woorden leest zodat je efficiënter de energie kunt oppikken terwijl je leest. Maak je geen zorgen over je ademhaling als je me eenmaal voelt, ga terug naar wat normaal voor je is en maak je geen zorgen over het missen van iets. Dat is onmogelijk.
Lieve mensen, jullie zijn zo ver gekomen. Zo’n lange weg en jullie zien dat niet. Dit proces van ascentie, het pad waar jullie allemaal op zijn is nooit eerder in kaart gebracht op de wijze zoals jullie het allemaal individueel voltooien, er kon geen manier zijn dat je had geweten hoe het zou gaan worden want er was geen een die voor jullie dat had ervaren die je dat kon uitleggen, omdat het nooit eerder gedaan werd.
Jullie goeroe’s en grote leraren die voor jullie gegaan zijn hebben goed gedocumenteerde wijsheid en grote literatuur achter gelaten over het algemene pad en de algemene verwerkelijkingen die naar ons toe komen omdat er alleen maar Een Waarheid is. Maar niemand is door deze evolutie gegaan op de manier zoals jullie het doen en ook nog ‘en masse’ en met de gehele planeet. Jullie zijn Degenen die zullen voortleven om het verhaal te vertellen hoe het op deze manier gaat, jullie zijn het die deze verhalen zullen meenemen naar de toekomst want jullie ‘schrijven op’ hoe het feitelijk is om in zo’n snel tempo met een opstijgende planeet uit het duister te trekken van dualiteitsbewustzijn om naar het Licht van Eenheid te gaan. Nu, begrijpen jullie je moed en dapperheid? Nu, zien jullie je vasthoudendheid en je veerkracht? Begrijpen jullie nu waarom jullie op dit uitdagende pad lopen? Omdat jullie dat kunnen! En je doet het!

Lieve Mensen dit kan voelen op een lang en uitgetrokken proces en ik weet dat velen van jullie wensen dat het ‘sneller’ kon gebeuren dan het gaat maar jullie beoordelen de dingen, begrijpelijk, vanuit een heel nauw perspectief en in plaats van naar het groter plaatje van je planeet te kijken, blijf dan bij het kleine plaatje van je innerlijke wereld. Want dit is waar de massale veranderingen overvloedig zijn en de enige plek waar je de waarheid zult vinden. Als je niet gestopt bent om een tijdje te kijken, stop dan. Nu en kijk. Of moet ik zeggen, ga voelen. VOEL jezelf.

Je kunt je ogen sluiten als dat helpt om ‘naar binnen te gaan’ en wees even stil en voel onder al die emotionele turbulentie, onder al die ups-and-downs van het leven, voel wat daar onder ligt. Ah… ja, dat. Dat. Leg je aandacht daarop. Voelt dit als Gouden Licht? Voelt dat Goddelijk? Voelt dit als Altijd Aanwezig? Voelt dit onverwoestbaar? Voelt dit als onwrikbaar, voelt het: niet te stoppen? Voelt dit Eeuwig? Voelt dit met jou op elke wijze: niet voor te stellen? Voelt dit als jij?

Ja, Jij. De eeuwige Jij die met jou is geweest, onveranderd sedert je 5, 10, 15, 20 jaren oud was en meer. Jij, die Jij, dichterbij dan dichter bij de Ene die ligt onder oordeel en de innerlijke kritiek, de Gene die onder de slagen ligt die je nog steeds jezelf geeft, de Gene die luistert naar deze woorden, NU. Ik praat tegen Jou. De Gene IK BEN, De Gene die we allemaal Zijn.

Deze jou die nu kan voelen en dit wat je nu kunt verbreden en dit waar je je aandacht op kunt leggen wanneer je besluit om te stoppen, om te vertragen en om de bloemen te ruiken. De Ene IK BEN. De Ene die ervaart hoe het is om jou te zijn, de ene die ervaart wat het is om stoffelijke ziekte te voelen, de ene die ervaart wat het is om gefrustreerd te zijn, de ene die ervaart wat het is om een ander te haten om geen duidelijke reden, anders dan ze gewoon plat en gewoon vervelend zijn of moeilijk en niet buigend voor hun eigen zelf vernietigende neigingen. De Ene die wil weten wat het is om de dood van een geliefde te ervaren, De Ene die wil weten wat het is om tegenspoed, problemen en angst onder ogen te zien.

Hebben jullie genoeg van tegenspoed, uitdagingen en angst? Erken de Ene IK BEN in je en Houd ervan als God en laat Het weten dat je het leven iets anders wilt ervaren. En het leven zal dat plotseling een bed met rozen zijn Lieve Mensen, maar als jullie van je God IK BEN houden in je hart, zul je dichter bij dat komen wat waar is en dat wat eeuwig is in je en het leven zal worden zoals een ‘wandeling in het park’ zoals jullie dat zeggen.

Jullie zullen je afvragen waar al die drukte en drama over gaan/ging en je zult Gods hand grijpen en door de ogen kijken van de Ene die alles ziet en het leven zal zo veel gemakkelijker worden om in te zijn omdat alles het perspectief aanneemt van de Ene die in ons allen woont. Alles zal perfect sense (volmaakt zinvol worden) zoals het Nu is. Dit is mijn Belofte aan Jou/Jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik houd van jullie, kostbare Harten. Adem de Vrede in die de Waarheid is van je eigen hart.   Ik Houd van Jullie.

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl)

Transmitted through Gillian Ruddy.
  
This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

If this message is of value to you and you feel moved to give an exchange in return and contribute toward the maintenance of this service, it is possible by going to the website by clicking below:Archives available at

Contact Us  / Heart Activations


No comments:

Post a Comment

meditationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/